Siirry sisältöön

Uutiset

Turkulaista huippuosaamista Orionin koordinoimaan ekosysteemiin

  • Orion Oyj käynnistää valtakunnallisen ”Uudet toiminta- ja soveltamistavat – Tulevaisuuden kokonaisvaltaiset lääke- ja hoitomuodot” -ekosysteemin
  • Ekosysteemi yhdistää ainutlaatuisella tavalla kansainvälisen tason akateemisen poikkitieteellisen tietämyksen lääketutkimukseen ja -kehitykseen
  • Turusta mukana on mm. kaksi tutkimusryhmää Turun yliopistosta sekä joukko yrityksiä

Orion Oyj on yhdessä valittujen suomalaisten yliopistoryhmien ja yritysten kanssa koonnut Business Finlandin tukeman ”Uudet toiminta- ja soveltamistavat” -ekosysteemin. Turun seudulta mukana on Turun yliopiston ohella alan yrityksistä Perkin-Elmer, Syrinx Bioanalytics, Forendo Pharma ja InMe Oy.

Yhtenä ekosysteemin tavoitteena on parantaa biologisten lääkeaineiden kehitysedellytyksiä Suomessa. Isot biomolekyyleihin perustuvat lääkkeet, kuten vasta-aineet ja nukleiinihapot, ovat avanneet uusia terapiamahdollisuuksia sairauksiin, joihin perinteiset pienmolekyylilääkkeet eivät sovellu.

Ekosysteemissä uusia lääketeknologioita tutkivat kaksi ryhmää Turun yliopistosta. Orgaanisen kemian professori Pasi Virta ryhmineen kehittää uusia menetelmiä vasta-aineiden kemialliseen muokkaamiseen, jossa pyrkimyksenä on niiden solu- ja kudosspesifisten ominaisuuksien hyödyntäminen muiden lääkemolekyylien kohdentamiseen.

– Kuljetuksen kohteena ovat ensisijaisesti tietyt RNA-terapioihin perustuvat lääkeainekandidaatit, joille ei ole toimivaa täsmälääkestrategiaa. Kehitettävä teknologia pyrkii tehostamaan näiden isojen biomolekyylihybridien valmistamista siten, että menetelmät olisivat pitkälti automatisoitavissa ja laajennettavissa yhdistekirjastojen valmistukseen. Tämä mahdollistaa potentiaalisten lääkeainekandidaattien laajamittaisemman aktiivisuusseulonnan, Virta kertoo.

Biotekniikan apulaisprofessori Urpo Lamminmäki ryhmineen puolestaan kehittää menetelmiä tuottaa täsmälääkkeiksi soveltuvia proteiinimolekyylejä. Keskeinen tutkimuskohde on rekombinanttiset sitojamolekyylikirjastot, joiden avulla voidaan tuottaa kohteensa tarkasti tunnistavia proteiinimolekyylejä suunnitelmallisesti ja nopeasti.

– Hankkeessa kehitetään uusia sitojamolekyylikirjastoja siten, että niistä saatavat vasta-aineet ja muut sitojaproteiinit soveltuvat entistä paremmin lääkekehitykseen. Lisäksi tutkimme menetelmiä, joilla sitojaproteiinien ominaisuuksia voidaan tehokkaasti optimoida, sekä tapoja tuottaa useita erilaisia toiminnallisia aktiivisuuksia sisältäviä sitojamolekyylejä, Lamminmäki sanoo.

Lääketutkimuksen ja -kehityksen ohella hankkeen tulosten odotetaan hyödyttävän myös muun muassa diagnostiikka-alan tutkimusta ja teollisuutta, jotka tarvitsevat korkealaatuisia vasta-aineita.

Turun yliopiston lisäksi ekosysteemissä ovat mukana Helsingin yliopistosta akatemiaprofessori Anu Wartiovaara ja professori Anna-Elina Lehesjoki sekä Itä-Suomen yliopistosta professorit Pasi Karjalainen ja Reetta Kälviäinen. Lisäksi ekosysteemiin osallistuu Folkhälsanin tutkimuslaitos. Kaikki yliopistoryhmät kouluttavat huippuasiantuntijoita uusien hoitomuotojen kehittämiseksi Suomessa. Orionin ja turkulaisyritysten ohella mukana ovat myös AdmeScope ja Petsofi.