Tämä saavutettavuusseloste koskee Turku Science Park Oy:n ylläpitämää verkkosivustoa turkubusinessregion.com. Verkkosivusto on julkaistu 18.11.2020.

Laadimme sivustolle saavutettavuusselosteen mahdollisimman pian.