Turku Science Park Oy on osakeyhtiö, jonka tehtävänä on koordinoida Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluita sekä vahvistaa seudun korkeakoulujen, yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä alueen kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhtiö vastaa myös alueen yhteisen Turku Business Region -markkinointinimen viestinnästä.

Omistajat

Voittoa tavoittelemattoman yhtiön pääomistaja on Turun kaupunki. Pienempiä osakkaita ovat mm. Turun Teknologiakiinteistöt Oy, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Turun kauppakamari ja osa Turun seudun kunnista.

Liikevaihto

Turku Science Park Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 8,1 miljoonaa euroa. Toiminnan suurimpia rahoittajia olivat Turun kaupunki (52 %) ja seudun muut kunnat (15 %). Ulkopuolisen rahoituksen määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi ollen viime vuonna jo 22 %. Merkittävimpiä ulkopuolisia rahoittajia ovat EU:n erilaiset rahastot (15 %).

Hallitus 2019-2020

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (puheenjohtaja)
Turun kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman 
Turun kauppakamarin puheenjohtaja Matti Rihko
Turun kauppakamarin varapuheenjohtaja Jukka Rinnevaara
Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen (Harri Kola 1.8.2019 alkaen)
Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa (Moira von Wright 1.8.2019 alkaen)
Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila
Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Piia Elo