Turku Science Park Oy on osakeyhtiö, jonka tehtävänä on koordinoida Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluita sekä vahvistaa seudun korkeakoulujen, yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä alueen kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhtiö vastaa myös alueen yhteisen Turku Business Region -markkinointinimen viestinnästä.

Omistajat

Voittoa tavoittelemattoman yhtiön pääomistaja on Turun kaupunki. Pienempiä osakkaita ovat mm. Turun Teknologiakiinteistöt Oy, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Turun kauppakamari ja osa Turun seudun kunnista.

Liikevaihto

Turku Science Park Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 8,16 miljoonaa euroa. Toiminnan suurimpia rahoittajia olivat Turun kaupunki (55 %) ja seudun muut kunnat (16 %). Ulkopuolisen rahoituksen määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Merkittävimmän ulkopuolisen rahoittajan muodostavat EU:n erilaiset rahastot.

Hallitus 2019-2020

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (puheenjohtaja)
Turun kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman 
Turun kauppakamarin puheenjohtaja Matti Rihko
Turun kauppakamarin varapuheenjohtaja Jukka Rinnevaara
Turun yliopiston rehtori Jukka Kola
Åbo Akademin rehtori Moira von Wright
Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila
Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Piia Elo