Siirry sisältöön

Uutiset

REACT-EU-rahoituksen haku koronasta selviytymiseen on alkanut

  • ELY-keskus on avannut EU:n elpymispaketin osana REACT-EU-rahoitushaun
  • Rahoitus on suunnattu kasvua hakeville ja uudistumishaluisille pk-yrityksille valikoiduilla toimialoilla
  • Hakemuksia arvioidaan muun muassa vähähiilisyyden, digitalisaation ja uusien teknologioiden näkökulmista

ELY-keskus on avannut REACT-EU-rahoitushaun, jolla tuetaan pk-yritysten selviytymistä ja uusiutumista COVID-19-kriisin aiheuttamassa tilanteessa. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle sekä pyritään vauhdittamaan yritysten merkittäviä investointi- ja kehittämishankkeita.

REACT-EU-rahoitus painottuu talouden vihreää ja digitaalista elpymistä tukevien pk-yritysten kehittämishankkeisiin.

Toukokuun loppuun jatkuva haku on osa Euroopan Unionin elpymispakettia. Rahoitus myönnetään yrityksille ELY:n yritysten kehittämisavustuksina. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti teollisuuden alalla toimivat, kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailu- ja palvelualan yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamallejaan radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 

Rahoitusta voi saada erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Investoinneissa hyväksyttäviä ovat vain koneet ja laitteet sekä aineettomat investoinnit, esimerkiksi tuotanto- tai toimitiloihin liittyvät investoinnit eivät kuulu rahoituksen piiriin. Investoinneissa tukitaso on 10–30 % ja kehittämistoimenpiteissä 50 % hankkeen kustannuksista. Kehittämistoimenpiteissä avustus voi olla kuitenkin enintään 50 000 euroa hanketta kohden.

ELY-keskus arvioi hakemukset ja tekee rahoituspäätökset. Haku tapahtuu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelusta, yrityksen kehittämisavustuksen haun kautta.

Varsinais-Suomessa ELY-keskus arvioi saapuneet hakemukset alueellisten linjausten perusteella, joten hankkeilta edellytetään merkittäviä vaikutuksia joko yrityksen kansainväliseen kasvuun ja/tai positiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi vähähiilisyys ja kiertotaloudelliset ratkaisut). Lisäksi REACT-EU-haussa arvioinnin painopisteitä ovat muun muassa

  • Vihreä siirtymä, ml. vähähiiliset, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistävät ratkaisut
  • Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan eri vaiheissa
  • Uuden teknologian käyttöönotto

Haku on avoinna 31.5.2021 asti, mutta kannattaa toimia nopeasti. Kustannuksia hankkeelle voidaan kirjata hakemuksen jättämisen jälkeen.

Kysy lisätietoja Turku Science Parkista yhteydenottolomakkeella tai suoraan asiantuntijoiltamme.

Aiheesta lisää muualla verkossa:

REACT-EU-rahoitushaku on avattu yrityksille Varsinais-Suomessa | Varsinais-Suomen ELY-keskus (sttinfo.fi)

EAKR- ja ESR-hakuinfot helmikuu 2021 – Materiaalipankki – Rakennerahasto (rakennerahastot.fi)

EAKR-rahoitushaku avoinna Etelä-Suomen maakunnissa 22.2.–31.3.2021 – Uutiskirjesisällöt – Rakennerahasto (rakennerahastot.fi).