Siirry sisältöön

Uutiset

Medisiina D avautui Health Campus Turku -toimijoille

  • Lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, Medisiina D on valmistunut
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu toimivat nyt saman katon alla
  • Uusi monikäyttäjärakennus mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja synergiaedut

Turun Tiedepuistoon keväällä valmistuneen Medisiina D -monikäyttäjärakennuksen avajaisia vietettiin keskiviikkona 3.10. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama rakennus on lääketieteen kehittämisen kohtaamispaikka, joka palvelee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP), Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tarpeita.

Medisiina D kokoaa saman alan toimijat yhteisiin tiloihin. Tämä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja monenlaiset synergiaedut. Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja joustaviksi.

– Medisiina D on keskeinen osa Turun terveyskampusta. Rakennus on malliesimerkki synergiatalosta, joka kokoaa yhteen kliinistä työtä sekä tutkimusta ja koulutusta tekevät toimijat yliopistosta, sairaanhoitopiiristä ja ammattikorkeakoulusta, toteaa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen.

Teoria ja käytäntö kohtaavat

Kaikilla kolmella toimijalla on omia tiloja, joiden lisäksi yhteiskäytössä on esimerkiksi info-, ravintola-, opetus- ja kokoustilat sekä osa laboratoriotiloista. Välinehuoltoon liittyvät tilat on keskitetty yhteen yksikköön aikaisemmista 15 toimipisteestä. Yhteiskäyttöisyys pienentää tilan ja resurssien tarvetta sekä tuo kustannussäästöjä. Kaikki käyttäjäryhmät olivat aktiivisesti mukana suunnittelussa, ja jokainen ryhmä toi mukanaan toiveensa erityisvaatimuksista.

Yhtäältä opetus ja työelämä ja toisaalta tutkimus ja kehitys sekä operatiivinen toiminta ovat Medisiina D:ssä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 600 ja opiskelee noin 1 500 henkilöä.

Medisiina D -rakennuksen julkisivu. Kuva Wellu Hämäläinen.

– Medisiina D mahdollistaa hoitoyksiköiden, laboratoriodiagnostiikan sekä yliopiston ja AMK:n tutkimuksen ja opetuksen entistä tiiviimmän yhteistyön. Toimintojen keskittäminen yhteen paikkaan mahdollistaa esimerkiksi Patologian ja Kliinisen mikrobiologian erikoisalojen prosessien sujuvoittamisen, paremman logistiikan ja toiminnan modernisoinnin. Medisiina D tarjoaa myös mahdollisuuden paremmin potilaan tarpeisiin kohdistuvaan täsmädiagnostiikkaan. Konkreettisia esimerkkejä ovat genetiikan yhteistyö ja yhteiset prosessit sekä patologian että hematologian kanssa,valottaa vastuualuejohtaja, ylilääkäri Antti Hakanen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

– Turun AMK:lle Medisiina D tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia niin monialaiseen oppimiseen kuin muiden toimijoiden ja yritysten kanssa tehtävään soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhönkin. Samoin pystymme tuottamaan asiakkaille aiempaa laajempia ja laadukkaampia palveluja neljässä eri palvelukeskuksessamme, kertoo Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi -sektorin koulutusjohtaja Anne Isotalo.

Myös ravintola palvelee innovaatiotoimintaa

Medisiina D:n Flavoria-ravintolassa kehitetään uutta. Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Sodexo tutkivat yhdessä, millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten ruokavalintoihin. Asiakkailla on myös mahdollisuus saada palautetta omasta syömisestään uudenlaisen sovelluksen ja älykkäiden ruokalinjastojen avulla. Tutkimusravintola ja moniaistitila Aistikattila aloittavat toimintansa vuoden vaihteessa.

Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Schauman Arkkitehdit Oy, ja pääurakoitsijana toimi NCC Suomi Oy.

Sivun yläreunan kuvassa uudet välinhuoltotilat Medisiina D:ssä. (Kuvaaja Wellu Hämäläinen.)

Medisiina D:n toiminnot

Turun yliopistollinen keskussairaala

Yhteensä 15 yksikköä muutti kahdeksasta rakennuksesta Medisiina D:hen

Laboratoriotoimialueen toimintoja kaikilta vastuualueilta:

Genetiikka ja SASKE (Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus)

Kliininen mikrobiologia

Patologia

Tykslab

Asiantuntijapalveluista:

Varsinais-Suomen välinehuolto

Turun yliopisto

Bakteriologia, immunologia ja virologia

Biotekniikka

Histologian palveluyksikkö

Patologian tutkimusyksikkö

Syöpätutkimuslaboratorio

Syövän molekyylilääketiede ja genetiikka

Tulevaisuuden ruokamaailma

Kliinisten taitojen opetus ja simulaatio-opetus

Turun ammattikorkeakoulu

Suun terveydenhuollon koulutus ja palvelut Studental

Bioanalytiikan koulutus ja palvelut TUASLab

Yhteiset toiminnot

Auria Biopankki (Tyks ja Turun yliopisto)

Luento- ja pienryhmäopetus (Turun yliopisto, Tyks ja Turun AMK)

Simulaatiotilat Health Campus Turku Simu Center (Turun AMK, Turun yliopisto ja Tyks)

Liikunta- ja toimintakykylaboratorio (Turun AMK ja Tyks Orto)

Palvelut

Ravintola Flavoria, Sodexo

Aulapalvelut