Siirry sisältöön

Uutiset

Langh Techille, CH-Bioforcelle ja Raisio Oyj:lle Entrepreneurial Spirit of Turku -palkinnot

Tällä kertaa Turun seudun kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n palkitsemat yritykset edustavat alueen perinteisiä vahvoja kärkialoja, joihin osin myös kehitysyhtiön ja alueen korkeakoulujen palveluja ja osaamista on suunnattu.

Tänä vuonna Entrepreneurial Spirit of Turku -yrityspalkinnot jaettiin 18:nnen kerran. Palkintoperinne alkoi vuosituhannen alussa järjestetystä Eurooppalaisesta yrittäjyyden päivästä, European Day of Entrepreneurs, jota Turun seudulla vietettiin monen muun eurooppalaisen kaupungin tavoin. Viime vuosina käytännöksi on muodostunut tunnustuksen saavien yritysten palkitseminen osana Turun Eurooppa-foorumia.

""

Palkinnot jaettiin perinteiseen tapaan kolmessa eri kategoriassa.

Brave Move -kategoriassa Yritys ei pelkää rikkoa rajoja, vaan kekseliäästi ja päämäärätietoisesti uudistaa toimintaansa, toimintatapojaan ja jopa toimialaansa. Rohkeilla päätöksillään yritys toimii muutosten ajan menestyksekkäänä tienraivaajana ja inspiroivana esimerkkinä tuottaen uudenlaista osaamista, tuotteita, konsepteja tai palveluita.

Palkinto myönnettiin Kaarinan Piikkiössä kotipaikkaansa pitävälle Langh Tech Oy Ab:lle, joka on kehittänyt ja toimittanut laivojen pakokaasun rikkipesureita kymmenen vuotta. Jatkuva kehittäminen, asiakkaiden erilaisten vaatimusten huomioiminen ja toimiviksi todetut ratkaisut ovat tuottaneet tälle perheyritykselle aseman yhtenä alan merkittävimmistä toimijoista maailmalla. Langh Tech on proaktiivisesti seurannut laiva-alan kehitystä, huomioiden ympäristöystävällisyydelle asetettuja ja koko ajan tiukentuvia määräyksiä. Yhtiön oma rikkipesuri on tällä hetkellä käytössä tai myytynä jo yli 100 laivaan, minkä lisäksi 38 laivassa on käytössä kilpailijan ratkaisuja täydentäviä järjestelmiä. Lang Tech on erinomainen ja menestyksekäs esimerkki siitä, miten rohkeasti innovoiden voi raivata itselleen merkittävän aseman kansainvälisillä markkinoilla, omiin vahvuuksiin tukeutuen ja niitä edelleen kehittäen. Samalla Langh Tech on meille arvokas esimerkki siitä, miten pieni Suomi voi tuottaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Kategoriassa Born Global – Syntyjään kansainvälinen nojaa palkittavan yrityksen menestys kansainvälisyyteen. Yritys pelaa jopa globaaleilla markkinoilla, ja suurin osa yrityksen tuotannosta menee vientiin. Yritys on alusta asti osannut yhdistää suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin menestyksekkäästi. Laaja yhteistyö niin asiakkaiden, jakelukanavien, yhteistyökumppaneiden ja jopa kilpailijoiden kanssa toimii yrityksen menestyksen avaimina.

Palkinto myönnettiin vuonna 2016 perustetulle CH-Bioforce Oy:lle, joka on kehittänyt täysin uudenlaisen tavan käsitellä biomassaa. Menetelmän avulla biomassasta voidaan erotella sen kaikki kolme ainesosaa – selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini – ja käyttää ne raaka-aineina esimerkiksi pakkauksissa, tekstiilileissä ja kemianteollisuudessa. CH-Bioforcen teknologia mahdollistaa öljy- ja ruoka-ainepohjaisten raaka-aineiden korvaamisen lukemattomissa sovelluskohteissa. Yhtiön innovaatio tulee mullistamaan teollisen raaka-ainepohjan ja sitä kautta biopohjaisen tuotevalmistuksen globaalisti. CH-Bioforcen pilottilaitos sijaitsee Raisiossa Smart Chemistry Parkissa, missä tuotettuja materiaaleja on testattu laajalti yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityksen taustalla vaikuttaa merkittävänä tekijänä alueellinen yliopisto-osaaminen, eritoten Åbo Akademin kemiantekniikan tutkimus.

Growth in Sight -kategoriassa palkittavan yrityksen toiminnan tulee ennakoida tulevaa kasvua. Palkittava yritys luo omalla toiminnallaan kasvu- ja kehittämismahdollisuuksia myös muille yrityksille. Kategoriassa palkittavat yritykset toimivat myös kasvukonseptillaan rohkeana esimerkkinä uusien yritysten perustajille.  

Alueemme elintarviketeollisuuden kärkeä edustava Raisio Oyj on viime vuosien aikana uudistunut voimakkaasti. Raisio on tehnyt pitkäjänteisesti työtä ja rohkeasti investoinut uuteen – laajasti tunnetun, kasvistanolin kolesterolia alentavaan vaikutukseen perustuvan Benecol-brändin rinnalle toiseksi tukijalaksi kansainväliseen liiketoimintaan on noussut tähän päivään päivitetty Elovena-brändi ja kaurapohjaiset elintarviketuotteet. Tänä kesänä Raisioon valmistui välipaloihin ja kaurajuomiin keskittyvä tuotantolaitos. Tämä 45 miljoonan euron investointi on yhtiön suurin panostus orgaaniseen kasvuun vuosikymmeniin ja samalla myös yksi Suomen elintarvikealan lähiaikojen suurimmista. Uusien tuotteiden myötä yhtiölle avautuu uusia markkinoita ja markkina-alueita. Niiden myötä Raisiolla on näkyvissä vastuullisesti tuotettuun kasvipohjaiseen ruokaan perustuvaa vahvaa kasvua.

Entrepreneurial Spirit of Turku -palkitut yhteiskuvassa: Langh Tech Oy:n myynnistä ja operatiivisesta toiminnasta vastaava Eero Pajunen (vas.), CH-Bioforce Oy:n liiketoimintajohtaja, perustajaosakas Sebastian von Schoultz, CH-Bioforce Oy:n toimitusjohtaja Petri Tolonen, Raisio Oyj:n johtaja Mikko Lindqvist ja palkinnot jakanut Turku Science Park Oy:n va. toimitusjohtaja Tom Palenius.