MaritimeTurku – kasvua merestä

Turun seutu on suomalaisen meriteollisuuden merkittävin tuotannollinen keskittymä. Lähes joka kolmas toimialan yritys sijaitsee Turun talousalueella.

Merellisen osaamisen ja innovaatiotoiminnan ympärille muodostunut vahva yhteistyöverkosto, MaritimeTurku, palvelee monipuolisesti alan tutkimus- ja kehitystarpeita. Tulevaisuuden globaalit markkinahaasteet edellyttävät jatkuvaa uudistumista sekä uusia tutkimuksen ja liiketoiminnan löytöretkiä. Vahvan laivanrakennusteollisuuden rinnalla alueella on pitkä osaaminen myös offshore- ja arktisen teknologian alueilla.

MaritimeTurku lukuina

  • Lounais-Suomen meriklusterin liikevaihto 3,3 mrd euroa
  • työllistää Lounais-Suomessa n. 8 000 henkilöä
  • Lounais-Suomessa 400 alan verkostoyritystä, 20 suunnittelutoimistoa, 15 varustamoa ja 5 telakkaa
  • Lounais-Suomessa n. 27 % koko Suomen meriteollisuuden työpaikoista
  • Turussa neljä alalle kouluttavaa korkeakoulua ja yliopistoa Turussa
  • Useita koulutus-, konsultointi- ja tutkimusorganisaatoita sekä Turussa että verkostosopimusten piirissä

Merellinen innovaatioalusta

Laivanrakennuksen perinteet Turussa ulottuvat 1700-luvulle. Tänään ala työllistää 8 000 henkilöä n. 400 yrityksessä. Samalla Turusta on tullut älykkäiden, autonomisten laivojen globaalin kehitystoiminnan keskus. Tulevaisuutta rakennetaan myös Blue Industry Parkissa, joka tähyää Euroopan johtavaksi merellisen osaamisen tuotanto- ja innovaatiokeskittymäksi.

Tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä Turun seudulla edistää Turku Future Technologies, joka avaa kahdeksan korkeakoulun huippututkimuksen mahdollisuudet Turun seudun yritysten käyttöön.

MaritimeTurku-verkoston veturiyritys on Meyer Turku Oy, jonka tilauskirjat ulottuvat vuoteen 2024. Muita merkittäviä toimijoita ovat mm. Kongsberg Maritime Finland Oy, Mobimar, Admares, Wärtsilä, FCR Finland, Åboa Mare, Turun yliopisto, Turku AMK ja Åbo Akademi.

Meriteollisuuden alihankintaverkoston laajentaminen seutukaupunkiyhteistyöllä

Tutustu oheisesta linkistä SEUTU-ohjelman teettämään tietopakettiin valmistavan teollisuuden toimittajaksi haluaville: SEUTU_meriteollisuuden_tietopaketti.

Ota yhteyttä!
Niko Kyynäräinen kasvokuva.
Niko Kyynäräinen
Toimitusjohtaja
+358 50 559 0538
niko.kyynarainen@turkubusinessregion.com
Vesa Erkkilä kasvokuva.
Vesa Erkkilä
Asiakkuuspäällikkö
MaritimeTurku
+358 400 806 256
Jukka Laiterä kasvokuva.
Jukka Laiterä
Erityisasiantuntija
Maritime Accelerator
+358 400 523 173