MaritimeTurku – kasvua merestä

Turun seutu on suomalaisen meriteollisuuden merkittävin tuotannollinen keskittymä. Lähes joka kolmas toimialan yritys sijaitsee Turun talousalueella.

Merellisen osaamisen ja innovaatiotoiminnan ympärille muodostunut vahva yhteistyöverkosto, MaritimeTurku, palvelee monipuolisesti alan tutkimus- ja kehitystarpeita. Tulevaisuuden globaalit markkinahaasteet edellyttävät jatkuvaa uudistumista sekä uusia tutkimuksen ja liiketoiminnan löytöretkiä. Vahvan laivanrakennusteollisuuden rinnalla alueella on pitkä osaaminen myös offshore- ja arktisen teknologian alueilla.

MaritimeTurku lukuina

  • Lounais-Suomen meriklusterin liikevaihto 2,9 mrd euroa
  • työllistää Lounais-Suomessa n. 7 000 henkilöä
  • Varsinais-Suomessa 250 alan verkostoyritystä, 20 suunnittelutoimistoa, 15 varustamoa ja 5 telakkaa
  • Varsinais-Suomessa n. 40 % koko Suomen meriteollisuuden työpaikoista
  • 12 alalle kouluttavaa ja/tai alaa tutkivaa oppilaitosta, joista 6 korkeakoulua tai yliopistoa

Merellinen innovaatioalusta

Laivanrakennuksen perinteet Turussa ulottuvat 1700-luvulle. Tänään ala työllistää 8 000 henkilöä n. 400 yrityksessä. Samalla Turusta on tullut älykkäiden, autonomisten laivojen globaalin kehitystoiminnan keskus. Tulevaisuutta rakennetaan myös Blue Industry Parkissa, joka tähyää Euroopan johtavaksi merellisen osaamisen tuotanto- ja innovaatiokeskittymäksi.

Tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä Turun seudulla edistää Turku Future Technologies, joka avaa kahdeksan korkeakoulun huippututkimuksen mahdollisuudet Turun seudun yritysten käyttöön.

MaritimeTurku-verkoston veturiyritys on Meyer Turku Oy, jonka tilauskirjat ulottuvat vuoteen 2024. Muita merkittäviä toimijoita ovat mm. Rolls-Royce, Mobimar, Admares, Wärtsilä, FCR Finland, Åboa Mare, Turun yliopisto, Turku AMK ja Åbo Akademi.

Meriteollisuus ja teknologiat
Karri Mikkonen
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Turku Future Technologies
+358 44 907 5207
Lounaisrannikkoyhteistyö
""
Pipa Turvanen
Asiamies
Lounaisrannikkoyhteistyö
+358 40 729 5364