CleanTurku – Rohkeita tekoja kestävään kasvuun

Turun seudulla on merkittävä määrä startup- ja kasvuyrityksiä, jotka tuottavat uusia ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Korkea osaaminen perustuu pitkään tutkimushistoriaan luonnontieteissä ja kemiantekniikassa, jotka ovat luoneet alustan uusille innovaatioille. Merkittävimpien yritysten liiketoiminta perustuu biomassojen, teollisten sivuvirtojen ja jätemateriaalien käsittelyyn ja prosessointiin uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Biotalous, cleantech ja kiertotalous ovat avain vihreään kasvuun. Ehtyvät luonnonvarat ja ilmastonmuutos vaativat uusien teknologioiden hyödyntämistä ja tarjoavat Suomelle suuren mahdollisuuden. Maan kokonaisviennistä biotalous-, cleantech- ja kiertotalousyritykset kattavat kolmanneksen ja jopa joka viides suomalainen yritys lukeutuu näihin toimialoihin.

CleanTurku-yritykset hyödyntävät ja kehittävät teknologioita, prosesseja, palveluita ja tuotteita, jotka minimoivat ympäristön kuormituksen. Turussa kehitetään puhtaita ratkaisuja globaaleille markkinoille. Yritykset ovat kansainvälisesti huippuja materiaali- ja prosessiosaamisessa, joiden sovelluksia ovat mm.:

– Bioenergia ja -polttoaineiden kehitys
– Biomassojen jalostus
– Sivuvirtojen käsittely ja jalostus
– Maaperän puhdistus ja vesiteknologia
– Pinnoitteet

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Kaupunki panostaa älykkäisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, mistä esimerkkinä Skanssin alueelle rakennettava tiettävästi maailman ensimmäinen kaksisuuntainen kaukolämpöverkko.

CleanTurku lukuina

  • Kemianteollisuuden liikevaihto Varsinais-Suomessa 2.5 mrd. euroa (ei sisällä lääketeollisuutta)
  • Kemianteollisuuden osuus on neljännes koko Varsinais-Suomen teollisuuden liikevaihdosta
  • Yli 100 innovatiivista teknologiayritystä, jotka kehittävät tai hyödyntävät ympäristöystävällisiä teknologioita, prosesseja, palveluita tai tuotteita

Smart Chemistry Park – toimitilaa ja verkostoja

Raisiossa toimiva Smart Chemistry Park on malliesimerkki toimivasta monialaisesta yhteistyöverkostosta, jossa yritysten kehittämät innovaatiot tuovat ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Raisiossa sijaitsee 14 yritystä ja läheisessä yhteistyöverkostossa on yli 60 yritystä.

Merkittävimpiä CleanTurku-yrityksiä Turun seudulla ovat Valmet Technologies, Neste Oil (Naantalin jalostamo), Renotech, CH-Bioforce, Sybimar/Meriaura, Metgen ja Clewer.

Bio-ja kiertotalouden sekä cleantech-alojen yhteyshenkilö
LInda Fröberg-Niemi kasvokuva.
Linda Fröberg-Niemi
Johtaja
CleanTurku
+358 50 587 3441