Siirry sisältöön

Uutiset

Diplomityöt väylä osaajien löytämiseen

  • Verkostoyliopisto FITech muistuttaa syksyn kampanjassaan, että “ei dippa tapa”
  • Diplomi-insinöörien alhainen työttömyysaste on vaikeuttanut heidän rekrytointiaan
  • Diplomityöt tarjoavat erinomaisen kanavan DI-tason osaajien rekrytointiin

Diplomityöt ovat oiva väline liiketoiminnan kehittämiseen ja nykyisten sekä tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen. Loppuvaiheen DI-opiskelijan tuore tieto ja ulkopuoliset silmät voivat tarjota yritykselle lisäresurssin, jolla voidaan esimerkiksi helpottaa uuden liiketoiminnallisen konseptin rakentamista tai prosessi- ja tuotekehitystä. Diplomityössä voidaan selvittää myös toimialan strategisia näkymiä.

Lopputöiden tarjoamista mahdollisuuksista muistutetaan suomalaisten teknillisten korkeakoulujen, Teknologiateollisuus ry:n ja Tekniikan Akateemiset ry:n perustaman verkostoyliopisto FiTechin tämän syksyn kampanjassa ”Ei dippa tapa”. Tavoitteena on madaltaa kynnystä diplomitöiden teettämiseen ja helpottaa Varsinais-Suomen yritysten osaajapulaa.

FITech tarjoaa myös muuntokoulutuksia ja sivuaineita

TEK ry:n heinäkuussa julkaiseman työllisyystilaston mukaan vastavalmistuneilla diplomi-insinööreillä työttömyys oli heinäkuun lopussa 3,0 prosenttia 12 kuukauden aikana valmistuneista. Tämä voi näkyä yrityksille siten, että sopivaa osaajaa on entistä vaikeampi löytää. Yksi mahdollisuus on solmia kontakteja opiskelijoihin jo opiskeluaikana esimerkiksi yliopistoyhteistyön kautta. Yhteistyö voi tarkoittaa esimerkiksi vierailijaluentoja tai projektitöitä. Yritysten olisi hyvä tiedostaa myös diplomityö erinomaisena kanavana löytää täsmäosaaja, jonka kanssa voi myös luontevasti keskustella työsuhteen vakinaistamisesta.

Verkostoyliopisto FiTech pyrkii vaikuttamaan Varsinais-Suomen osaajapulaan monin eri tavoin. Diplomityömahdollisuuksien lisääminen alueen yrityksissä on yksi niistä. Lisäksi FiTechin tarjoamat muuntokoulutukset ja 15 sivuainetta Suomen teknillisistä yliopistoista ovat avoinna myös Turun alueen yliopisto-opiskelijoille. Kurssitarjonta on pääosin avointa myös alueen yritysten edustajille ilman lisäkustannuksia.

Yritysten tarpeisiin vastataan myös suoraan tarjottavalla opintotarjoomalla. Varsinais-Suomen yrityksiin keväällä 2018 tehdyssä osaajatarvekartoituksessa selvisi, että esimerkiksi automaatiotekniikan osaamiselle olisi tulevaisuudessa tarvetta. FiTech tarjoaa Turussa Tampereen teknillisen yliopiston koordinoiman Automaatiotekniikan sivuaineen tähän tarpeeseen.