On this site you can find Turku Science Park Ltd’s previous projects. Find current projects on our Projects site.

 

CB HealthAccess – Access to Distant Markets in Health and Wellness 

Duration: 1.9.2015 – 31.12.2018
Project partners: Tallinn Science Park Tehnopol, Tartu Biotechnology Park, Turku Science Park ltd, Enixus Baltics Latvia, Swedish Medtech cluster
Funding: Central Baltic Interreg program Budget: 1 242 359,33 Eur from the European Regional Development Fund.
Project in a nutshell: CB HealthAccess focuses on supporting health technology companies to enter into new distant markets with their products. Each project partner has chosen one distant market where it has good experience (a partner organisation and at least one client company has achieved sales) and will open this market to the clients of other project partners. The selection of markets is from the other hand based on the potential target markets of partner cluster companies. The project will result in 73 health companies supported in market access to four distant markets and at least 12 companies selling.
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Teppo Laaksonen
Further information >>  www.cbhealthaccess.eu

 

Life Science -kiihdyttämö 

Toteutusaika: 1.8.2016–31.12.2018
HankepartneritTurun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö: Tavoitteena on, Varsinais-Suomen maakuntastrategian mukaisesti, luoda uudenlainen ja pysyvä alueellinen toimialaspesifinen yhteistoimintarakenne ja -prosessi, joka tehostaa ja kiihdyttää alueen Life Science -alan kansainvälisesti kilpailukykyisten innovaatioiden tunnistamista ja jatkokehittämistä kaupallistamiskelpoisiksi sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kiihdyttämön uudenlainen toimintamalli tulee olemaan laatuaan ensimmäinen Suomen life science -toimialalla. Life Science -kiihdyttämöhanke on valmisteltu yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa eli Turun ammattikorkeakoulu Oy (Turun AMK), Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) ja Åbo Akademi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa toimenpidekokonaisuuksista 1,4,5 ja 6. Toimenpidekokonaisuudessa 1. luodaan uudenlainen, alueellista yhteistyötä syventävä ja tehostava Life Science -kiihdyttämön toimintamalli. Toimenpidekokonaisuudessa 4. rakennetaan kiihdyttämön toimintamallin eri toimenpiteiden käyttöön monipuolinen temaattinen verkosto. Toimenpidekokonaisuudessa 5. luodaan ja pilotoidaan mentoroinnin toimintamalli, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, minkälaista vaikuttavuutta syvällisellä ja pitkäkestoisella mentoroinnilla saavutetaan erilaisiin asiakasryhmiin (korkeakoululähtöiset tiimit ja varhaisvaiheen yritykset) ja life science-alatoimialoihin. Toimenpidekokonaisuudessa 6 tuotetaan viestintämateriaalia ja hankeraportteja rahoittajan sääntöjen mukaisesti.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssäHanna Halme
Lue lisää >> www.lifesci.ac ja www.turkusciencepark.com/life-science-kiihdyttamo


LicenseUp – Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista 

Duration: 1.4.2017 – 30.4.2019
Funding: ESF 75%
Project in a nutshell: The LicenceUp -project seeks to improve the creative, especially gaming and audiovisual industry, SME’s capabilities and turnover by improving their ability to utilize immaterial properties more efficiently. The project will also educate business development organizations nationwide into the matter. In addition to raising awareness and coaching, the project will matchmake creative industry SME’s with potential licensees from other industries.
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Lotta Mujo

 

SME2GO – Central Baltic Region Smart City Solutions for Global Cities 

Duration: 1.10.2015 – 30.9.2018
Project partner: SISP Swedish Incubators & Science Parks, Stockholm, Sweden, Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estonia, Turku Science Park Ltd, Turku, Finland, Västerås Science Park AB, Västerås, Sweden, Posintra Ltd, Porvoo, Finland
Funding: 1.419.997, 25 euros from the European Regional Development Fund.
Project in a nutshell: The project SMEtoGo aims at: Improving the competitiveness of smary city solution provides. The project brings together SMEs and their knowhow , trains them in sales and marketing skills, provides market intelligence and forms consortia out of these SMEs with readiness to enter new  markets. The project will result in: During the project, 3 -5 cross border consortia of Central Baltic smart city SME’s are formed and 2-3 new sales in relevant target markets achieved either during or shortly (1-2 years) after the project implementation.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Sami Uusitalo
Further information: http://sme2go.eu/