Vesa Erkkilä

Asiakkuuspäällikkö
MaritimeTurku
+358 400 806 256

Vastuulleni kuuluu MaritimeTurku -yritysverkoston palveleminen. Olen koulutukseltani FM (sovellettu fysiikka), ja aloitin Turku Science Park Oy:n palveluksessa elokuussa 2018.

Aikaisemmin olen työskennellyt medical device -yrityksessä sekä tutkimus- että tuotekehitystehtävissä. Tehtäviini kuului osaamisen ja suunnittelun johtamisen sekä teknologian seuraamisen lisäksi projektien priorisointi, budjetointi ja resursointi. Olen ollut mukana materiaalitestauspalveluyrityksen perustamisessa, operaatioissa ja hallitustyöskentelyssä. Insinööritoimistossa olin laatimassa asiakastarpeeseen vastaavia projektisuunnitelmia ja palvelumalleja. Minulla on kokemusta kaupan kättelyn lisäksi toteutuksen seurannasta ja raportoinnista.

Meriteollisuuden ja -liikenteen kanssa olen työskennellyt 2014 lähtien. Meri elementtinä ja globaalit ilmasto-olosuhteet ovat minulle tuttuja ja luonnontieteellisen koulutustaustan ansiosta pystyn keskustelemaan asiakkaiden kanssa teknisistä ratkaisumalleista ja reunaehdoista. Liiketoiminnan johtamiseen liittyvien koulutusten, mm. HHJ tutkinto ja IMP3rove-innovaatiokyvykyysanalyysi, ansiosta voin auttaa yritystänne tunnistamaan ja ratkaisemaan toimintanne haasteita.

Mikäli yrityksenne tarvitsee kontakteja korkeakoulujen tutkimusryhmiin, niin verkostomme kautta tavoitat helposti useita korkeakouluja kuten: Turun yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto, Novia sekä Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi meillä on hyvä yhteydet myös sekä VVT:n yksiköihin että Fraunhofer Instituutteihin.

Autan mielelläni, mikäli yritystänne liiketoimintanne kehittämisessä ja uusien kontaktien löytämisessä.