Marko Latokartano

Erityisasiantuntija
innovatiiviset hankinnat
+358 40 509 8949

Olen ekonomi Turun kauppakorkeakoulusta ja olen toiminut eri asiantuntijatehtävissä Turku Science Park Oy:ssä vuodesta 2007 lähtien. Innovaatio- ja yrityskehitystoiminnasta minulla on 17 vuoden kokemus.

Työskentelen parhaillaan innovatiivisten julkisten hankintojen parissa tavoitteenani kehittää erilaisia osallistavia markkinavuoropuhelun tapoja hankintayksikköjen ja yritysten välille. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -hanketta.