Kalle Luhtinen

Asiantuntija
+358 50 347 9541

Olen kauppatieteiden maisteri tietojärjestelmätieteestä, minkä lisäksi olen opiskellut tietojenkäsittelyä yliopiston ja ammattikorkeakoulun puolella. Vuodesta 2005 olen työskennellyt Turku Science Park Oy:ssä niin kansallisissa kuin kansainvälisissä hankkeissa pk-yritysten tietotekniikan ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Minulla on runsaasti hankekokemusta ja etenkin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituslähteet ovat tulleet tutuiksi. Muutaman viime vuoden ajan fokuksessa ovat olleet Smart City -teemaan kytkeytyvät asiat, esimerkiksi avoin data ja rajapinnat, sekä yhteistyö Turun kaupungin kanssa.