Siirry sisältöön

Uutiset

Vielä ehdit hakea vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on avannut yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään ilmastoystävällisiä ja hiiltä sitovia liiketoimintamalleja. Kahdelle parhaalle idealle myönnetään â 10 000 euroa (alv. 0 %) tukea kokeilun toteuttamiseen. Hakuaika jatkuu 25.10. saakka.

Yritykset voivat esittää tarjouksia seuraaviin teemoihin:

  • Hiiltä sitovat ja ilmastopositiiviset liiketoimintamallit
  • Päästöjen kompensointi ja hiilinielut
  • Resurssitehokas ja vähähiilinen yritysyhteistyö ja liiketoimintakonsepti
  • Vähähiiliset arvo- ja palveluketjut
  • Vähähiiliset kuljetukset ja logistiikka
  • Arvoketjujen logistisen tiedon avaaminen, hallinta ja hyödyntäminen

Idealla tulee olla valmiina pilotointikohde Lounais-Suomessa, tai sen tulee soveltua toteutettavaksi Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa. Kokeilun tulee olla valmis ja raportoitu viimeistään helmikuussa 2022.

""

Tarjous ideasta tulee toimittaa maanantaihin 25.10.2021 klo 09:00 mennessä. Tarjouksen tulee sisältää kuvaus toteutettavasta ideasta ja sen kokeilemisesta valintakriteerit huomioiden, alustava kustannusrakenne ja aikataulu, arvio tai laskelma kokeilun ilmastovaikutuksista ja kokeilun mahdollinen salassapito.

Tarkemmat tiedot hausta, yhteystiedot ja mm. parhaiden ideoiden valintaan vaikuttavat kriteerit löydät Topinpuiston verkkosivuilta täältä.

Kokeilupalveluhankinnat toteutetaan osana 6Aika: ILPO-Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanketta. 6Aika: ILPO -hanke tarjoaa yrityksille tukea vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämiseen Turussa, Vantaalla ja Tampereen seudulla. ​

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hanke toteutetaan osana 6aika-strategiaa ja hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.