Siirry sisältöön

Uutiset

Turun Tiedepuisto tähtää rohkeaan kasvuun

Visio Tiedepuistosta Helsingin suunnasta lähestyttäessä. Moottoritie ja rautatie kulkevat keskellä, Kupittaan asema pilvenpiirtäjän vasemmalla puolella.

 

Turku rakentaa määrätietoisesti kasvua vastauksena poikkeuksellisen mittavalle positiiviselle rakennemuutokselle. Yliopistokampusten ja Kupittaan alueelle levittäytyvällä Tiedepuistoalueella on merkittävä rooli kasvun tukemisessa paitsi monipuolisena koulutus- ja tutkimuskeskittymänä myös kansainvälisesti merkittävänä osaamisintensiivisen yritystoiminnan keskuksena ja vetovoimaisena asuinympäristönä.

– Turun Tiedepuistolla on mahdollisuus olla globaalisti merkittävä innovaatiokeskittymä, jossa alueen elinkeinoelämä, korkeakoulut sekä elinkeinoyhtiö toimivat ainutlaatuisella tavalla yhteisten päämäärien eteen, toteaa kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turku-Helsinki -kasvuakseli vahvistuu

Tiedepuiston tulevaisuuskuvan tavoitteena on luoda suuntaviivat tulevien vuosikymmenten kehitykselle ja visioida millaisena Itäharjun suuntaan laajentunut kokonaisuus näyttäytyy tulevaisuudessa. Tunnin juna liittää Tiedepuiston yhtenäiseksi työssäkäyntialueeksi pääkaupunkiseudun kanssa, mikä tulee osaltaan olemaan myös vetovoimatekijä alueen mittavalle toimitila- ja asuntorakentamiselle.

– Visioidulla kehityksellä luodaan ennen kaikkea valtakunnallista hyötyä siten, että Turku – Helsinki -käytävästä tulee kansainvälisesti entistäkin kiinnostavampi kasvuakseli. Tunnin junayhteys ja Pohjoinen kasvuvyöhyke linkittävät eteläisen Suomen keskukset yhtenäiseksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa kansainvälisestikin houkuttelevia investointikohteita ja sijoittumismahdollisuuksia, painottaa kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Visio katunäkymästä Lemminkäisenkadulta kohti taustalla olevaa Hämeenkatua ja yliopistonmäkeä.

Yhteistyössä laaja toimijajoukko

Yhteensä noin 90 hehtaarin kokoinen Itäharjun kolmion alue tarjoaa alustan Tiedepuiston merkittävälle kasvulle. Kokonaisuudessaan alueen arvellaan uudistuvan kuluvan vuosisadan puoliväliin mennessä.

Tulevaisuuskuvaa on rakennettu laajalla yhteistyöllä. Yhteistyöhön ovat osallistuneet Turun kaupungin lisäksi mm. alueen yliopistot ja korkeakoulut, Turku Science Park Oy, Turun Teknologiakiinteistöt, Suomen Yliopistokiinteistöt, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri sekä Turun ylioppilaskyläsäätiö.

– Kaikille avoimien Turku Future Forum -työpajojen kautta alueen tulevaisuuden visiointiin on osallistunut lisäksi suuri joukko alueen yritysten edustajia, opiskelijoita ja eri alojen asiantuntijoita. Myös alueen asukasyhdistysten kanssa on käyty keskusteluja kehityksen suunnasta, kertoo projektipäällikkö Riitta Birkstedt.

Alueen kehitystä tullaan jatkossakin toteuttamaan yhteistyöllä ja monipuolisin kumppanuuksin.

Tältä voisi näyttää näkymä Kupittaa asemalta kaupungin keskustan suuntaan.

Osaaminen houkuttaa osaajia

Osaajien houkuttelu nousee tulevaisuudessa entistä keskeisemmäksi haasteeksi, kun kilpailu kaupunkialueiden välillä kiristyy. Parhaita osaajia houkuttelevat paitsi muut eteläisen Suomen kasvukeskukset entistä enemmän myös ulkomaiset kasvu- ja innovaatiokeskittymät. Tämän hetken näkymien perusteella arvioidaan, että jo vuoteen 2020 mennessä korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve Varsinais-Suomen alueella lähes kaksinkertaistuu.

– Vahvat klusterit CleanTurku, ExperienceTurku, HealthTurku, MaritimeTurku, Smart&WiseTurku sekä TechTurku ovat kansainvälisesti merkittäviä osaamiskokonaisuuksia, joissa toimii tunnettuja yrityksiä ja tiede- ja korkeakoulumaailman toimijoita. Nämä myös houkuttelevat osaajia alueelle, uskoo Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Projektipäällikkö Riitta Birkstedt, toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen ja kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen esittelivät Tiedepuiston kasvusuunnitelmia medialle.