Siirry sisältöön

Uutiset

Turun telakan talousvaikutukset säteilevät monille alueille

  • Turun telakan toimittajista yli 75 % on suomalaisyrityksiä
  • Telakka työllistää suoraan ja välillisesti 5800 henkeä
  • Telakan kasvun turvaamiseksi Turussa tarvitaan teknisen alan kaikkien asteiden koulutusta

Turun telakalla rakennetaan laivoja vahvasti kotimaiseen verkostoon nojaten. Yli kolme neljäsosaa toimittajista on suomalaisyrityksiä, selviää Turun kaupungin ja Meyer Turku Oy:n yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskukselta tilaamasta telakan aluetaloudellisia vaikutuksia selvittäneestä tutkimuksesta.

Neljä kymmenestä (41 %) toimittajayrityksestä sijaitsee Varsinais-Suomessa, toimitusten arvosta Varsinais-Suomi kattaa yli puolet (51 %). Yli yhdeksän kymmenestä Meyer Turku Oy:n työntekijästä asuu Varsinais-Suomessa, samoin kuin valtaosa toimittajayritysten henkilöstöstä.

Myös suurin osa verotulovaikutuksista säteilee Varsinais-Suomen kuntiin. Telakkaan liittyvät yhteisöverotulot ovat n. 4,1 miljoonaa euroa. Tämän luvun lisäksi työntekijöiden maksamat kunnallisverotulot lisäävät positiivista verotulovaikutusta alueelle.

Lähes 5800 suomalaista henkilötyövuotta

Telakan toiminta työllistää tällä hetkellä suoraan Suomessa noin 3 200 henkilöä ja välillisesti 2 600 henkilöä henkilötyövuosina. Näiden lisäksi tulevat ulkomaisten yritysten työllisyysvaikutukset sekä jonkin verran lisää ns. toisen tason toimittajien työllisyysvaikutuksia. Telakan arvion mukaan suora työllistämisvaikutus kasvaa jopa 20 000 henkilöön ja tuotantovolyymi yli kaksinkertaiseksi nykyisestä 2020-luvun alkupuolella.

Telakan ja sen suorien toimittajien telakkaan liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on n. 1,3 miljardia euroa. Telakka on myös tärkeä vientitulojen lähde: yhden laivatoimituksen arvo on noin 1 % koko Suomen vuotuisen viennin arvosta.

”Telakan olemassaolo on äärimmäisen iso ja merkityksellinen asia Turulle ja koko Suomelle. Telakan toiminta näkyy kaikessa ympärillämme ja vaikutukset ulottuvat matkailusta koulutukseen, asumiseen ja liikenteeseen, eikä ainoastaan Turun rajojen tai telakan aitojen sisäpuolelle. Nämä ovat myös valtakunnallisesti merkittäviä tekijöitä”, toteaa Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Osaamistarve monipuolistunut

Telakan ja muun teollisuuden positiivinen vire houkuttelee kone- ja metallialan opintoihin. Hakijamäärät toisen asteen meri- ja teknologia-alojen koulutukseen ovat selvästi kasvaneet Varsinais-Suomessa (vuonna 2016 41 % ja vuonna 2017 43 % edelliseen vuoteen verrattuna).

Telakan toiminnan kasvu edellyttää osaavaa työvoimaa. Erityisesti teknisen alan kaikkien asteiden koulutusta tarvitaan Turussa.

”Vanha mielikuva siitä, että laivanrakennus olisi pelkästään raskasta metalliteollisuutta ei kerro enää koko totuutta. Tarvitsemme toki lisää myös ammattitaitoisia hitsaajia, levyseppiä ja asentajia, mutta osaamistarve on monipuolistunut entisestä”, sanoo Meyer Turku Oy:n varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

”Risteilyalus on nykyään kuin pieni älykäs kaupunki ja sen myötä henkilökunnan osaamisessa esimerkiksi projektinhallintataidot ja digiosaaminen nousevat tulevaisuudessa yhä tärkeämpään rooliin.” Osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi tulee meriteollisuusalalle suuntautuvaa, erityisesti teknisen alan koulutusta olla saatavilla kaikilla asteilla Turussa.