Turku Science Park Oy:n rekrytoinnin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Turku Science Park Oy
Joukahaisenkatu 3-5 A, 20520 Turku
info@turkubusinessregion.com

2. Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa

tietosuoja@turkubusinessregion.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Turku Science Park Oy:n  rekrytointi

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Turku Science Park Oy:n oikeutettuna etuna on työntekijöiden rekrytointi avoimiin tehtäviin ja työhakemusten käsittely.

5. Henkilötietojen lähteet

Tietoja kerätään vain rekisteröidyiltä itseltään, ja rekisteröidyillä on mahdollisuus itse päättää, missä laajuudessa tietoja annetaan. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Työnhakijoiden

7. Henkilötietojen luovutus ja siirto

Rekrytointikonsultti (haastatteluihin valittujen yhteystiedot)

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Palkkalaskemat säilytetään lakisääteisesti (50 vuotta). Tapaturma-asiakirjat 20 vuotta.

Palkkakortit, vuorotteluvapaat, YT-asiat, työsuojeluasiat ovat kaikki yli 50 vuotta tai pysyvästi. Muut työsuhteeseen liittyvät asiakirjat poistetaan 10 vuoden kuluttua työsuhteen päättymisen jälkeen, mikäli julkisrahoitteisten hankkeiden säännöt eivät edellytä pidempää arikistointia.

Työnhakijoiden tiedot poistetaan hakuprosessin päätyttyä paitsi valituksi tulleen osalta tiedot säilytetään.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

9. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tietoja säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu asianmukaisin suojakeinoin. Yhteydet järjestelmiin ovat salattuja ja järjestelmiin on käyttöoikeudet vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.Tietoja säilytetään lukituissa kaapeissa ja arkistohuoneissa, joihin pääsy on vain työnsä puolesta hoitavilla henkilöillä.