Turku Science Park Oy:n asiakkuudenhallinnan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turku Science Park Oy Ab
Joukahaisenkatu 3 -5 A,
20520 Turku

2. Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa

tietosuoja@turkubusinessregion.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena koota perustietoja Turun seudulla toimivista yrityksistä ja muista Turku Science Park Oy:n kannalta keskeisistä sidosryhmistä.

Rekisteritietoja käytetään Turku Science Park Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen  ylläpitämiseen, yhtiölle määriteltyjen tehtävien hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä niistä viestimiseen (esimerkiksi uutiskirjeet ja tiedotteet).

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

  • Rekisteröidyn suostumus
  • Sopimuksen täytäntöönpano
  • Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Turku Science Park Oy:n oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, yrityksen toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen ja valokuvaaminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja kerätään ensisijaisesti Turku Science Park Oy:n palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietoja kerätään www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

Tapahtumien valokuvauksesta ilmoitetaan etukäteen ja kuvia käytetään vain Turku Science Park Oy:n (Turku Business Region)  ja hankekumppaneiden markkinoinnin ja viestinnän tarkoituksiin.

5. Henkilötietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille.

Yrityspalvelukeskus Potkurin asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa (asiakkaan suostumuksella) TE-toimistolle, Finnveralle ja muille rahoituslaitoksille.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä  EU / ETA -maiden ulkopuolelle. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja ei  luovuteta markkinointitarkoituksiin.

6. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua viimeisestä asiakastapahtumasta.