Turku Science Park Oy:n asiakkuudenhallinnan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turku Science Park Oy Ab
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku

2. Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa

tietosuoja@turkubusinessregion.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena koota perustietoja Turun seudulla toimivista yrityksistä ja muista Turku Science Park Oy:n kannalta keskeisistä sidosryhmistä.

Tietoja käytetään Turku Science Park Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen  hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä niistä viestimiseen (esimerkiksi uutiskirjeet ja tiedotteet).

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Turku Science Park Oy:n oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, yrityksen toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tapahtumien valokuvauksesta ilmoitetaan etukäteen ja kuvia käytetään vain Turku Science Park Oy:n (Turku Business Region)  ja hankekumppaneiden markkinoinnin ja viestinnän tarkoituksiin.

5. Henkilötietojen lähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään, Turku Science Park Oy:n yhteistyökumppaneilta sekä palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietoja kerätään www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Osa mainituista henkilötietoryhmistä koskee vain osaa rekisteröidyistä.
– Yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ym.)
– Asiakkuuteen liittyvät tiedot (palvelukohtaiset tiedot, osallistumiset tapahtumiin ym.)
– Valokuvat

7. Henkilötietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Turku Science Park Oy:n yhteistyökumppaneille, kuten tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille.

Yrityspalvelukeskus Potkurin asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa (asiakkaan suostumuksella) TE-toimistolle, Finnveralle ja muille rahoituslaitoksille.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä  EU / ETA -maiden ulkopuolelle. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ulkopuolella sijaitseville yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua viimeisestä asiakastapahtumasta.