Turku Science Park Oy:n verkkosivustoa (http:// turkubusinessregion.com) koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta.

Verkkosivusto on julkaistu joulukuussa 2017. Lain saavutettavuusvaatimukset tulevat koskemaan tätä verkkopalvelua 23.9.2020 alkaen.