Turku Business Region on Suomen dynaamisin yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä. Seutukunnan 22 000 yritystä, viisi tiede- ja ammattikorkeakoulua sekä eri toimijoiden laaja yhteistyöverkosto vauhdittavat uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä ja yritystoiminnan kasvua sekä alueen hyvinvointia. Alueen yritys- ja innovaatiopalveluiden koordinoinnista vastaa seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy. 

Turku Science Park Oy etsii nyt CleanTurku-tiimiinsä

Erityisasiantuntijaa

rakentamaan akkuteknologiatoimijoiden verkostoa määräaikaiseen työsuhteeseen 10.8.2020–30.9.2022.

Haemme cleantech-erityisasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen edistämään Turun alueen cleantech-alan kasvua ja menestymistä. Erityisasiantuntija toteuttaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -hankkeen ”Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä” päätehtävää, joka on rakentaa akkuteknologiatoimijoiden verkostoa ja fasilitoida toimijoiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomen (Salo-Turku-Pori) alueellista kilpailukykyä akkuteknologian avulla. Salo-Turku-Pori -akselilla on jo merkittävä määrä toimijoita ja osaamista sähköistymiseen ja akkuteknologioihin liittyen. Ko. alue tarjoaa yritys- ja innovaatiotoiminnalle vahvat lähtökohdat. Hankkeen tuloksena kootaan akkuteknologian osaamiskeskittymä, joka koostuu teollisuus- ja teknologiayrityksistä sekä julkisista toimijoista ja tiedeyhteisöstä, joilla on akkuteknologiaan ja sähköiseen liikkumiseen liittyvää osaamista. Hankkeessa rakennettava osaamiskeskittymä koostuu Salon tuotantoympäristön ja Turun innovaatioympäristön toimijoista ja infrastruktuurista, sekä näiden välille rakennetusta yhteistyöstä.

Tarjoamme sinulle haasteellisen ja palkitsevan työn turkulaisen cleantech-alan, sekä bio- ja kiertotalouden kehittämisen parissa. Työssä pääset edistämään Turun seudun osalta hallituksen tavoitetta nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijämaaksi.

Tehtävänäsi on Turku Science Parkin hankeosatoteutuksen projektipäällikkönä toimiminen, sisältäen yritystapaamisten ja verkostoitumistapahtumien valmistelun ja toteutuksen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien esille tuomisen, ja näiden pohjalta, kehityspolkujen ja uusien yhteistyökonseptien valmistelun. Projektipäällikkyys sisältää myös hanketekniset tehtävät ja raportoinnin projektin rahoittajalle rahoitussääntöjen mukaisesti. Osana Turku Science Park Oy:n CleanTurku-kasvutiimiä kehität laajasti Turun seudun cleantech-alaa ja tuet yritysten kasvua ja kehittymistä.

Edellytämme sinulta kokemusta projektien tuloksellisesta toteuttamisesta. Omaat kokemusta yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin yhteistyöstä. Työ vaatii oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Sinulla on projektin kannalta oleellista cleantech- tai energia-alan osaamista sekä ymmärrystä alan liiketoiminnasta. Sinulla on näkemystä siitä, miten Euroopan komission suuntaamat panostukset akkuteollisuuden kehittämiseen ympäri Eurooppaa ovat Suomellekin mahdollisuus uuden korkeanteknologian teollisuuden rakentamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Soveltuva korkeakoulututkinto, mielellään luonnontieteelliseltä, tekniseltä tai kaupalliselta alalta antaa hyvät valmiudet tehtävään. Työkokemus yrityksestä tai teollisuudesta katsotaan eduksi. Arvostamme erinomaisia verkostoitumis- ja projektinhallintataitoja. Tehtävä edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.

Hakemukset palkkatoivomuksineen sekä CV 16.6.2020 kello 16.00 mennessä osoitteella: careers@turkubusinessregion.com aiheena Erityisasiantuntija, akkuteknologia

Lisätietoja: Linda Fröberg-Niemi, johtaja, CleanTurku, +358 505873441.

Rekrytoinnin tietosuojaseloste