Liiketoimintaa ja kumppanuuksia kuntasektorilta

Kunnat ja kaupungit haluavat hankintojensa yhteydessä toteuttaa myös kokeiluja ja testata uusia konsepteja. Yksi Turku Science Park Oy:n tehtävistä on kuntien ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen.

Smart and Wise Turku

Smart and Wise Turku kuuluu Turun kaupungin kärkihankkeisiin. Tuemme kärkihankkeen toteutumista kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja rakentamalla. Näin yritykset saavat lisää liiketoimintaa ja referenssejä sekä kaupunki uusia, innovatiivisia ratkaisuja kaikkien kaupunkilaisten hyväksi.

Smart and Wise-toiminnassa korostuvat kokeilukulttuurin edistäminen ja uusien konseptien luominen. Nämä tavoitteet ovat ajankohtaisia mm. opastamisen ratkaisujen sekä avoimen datan ja rajapintojen hyödyntämiseen keskittyvissä teemakokonaisuuksissa.

Käytössä laajat verkostot

Laajat verkostot tukevat yrityksiä paremmin. Yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa. Tutustu yhteistyöhön osoitteessa citybusiness.fi, databusiness.fi ja myös Tekesin (nykyisin Business Finland) esitteessä Smart City Solutions from Finland.

Tärkeitä yhteistyösuuntia ovat myös Etelä-Suomen 13 merkittävintä kaupunkia ja kuusi maakuntaa yhdistävä Pohjoinen kasvuvyöhyke sekä Porin, Rauman, Uudenkaupungin ja Turun yhdistävä Lounaisrannikkoyhteistyö (Loura).

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilösi ovat

  • Kuntien ja yritysten yhteistyö Aino Ukkola, puh. 044 907 5200
  • Avoin data ja rajapinnat Kalle Luhtinen, puh. 050 347 9541
  • Älykkäiden ratkaisujen kansainvälistäminen Sami Uusitalo, puh. 050 434 1811
Liiketoimintamahdollisuuksia älykkään kaupunkiseudun kehittämisestä
Aino Ukkola kasvokuva.
Aino Ukkola
Erityisasiantuntija
+358 44 907 5200