TFT Turku Future Technologies yhdistää korkeakoulut ja yritykset

Turku Future Technologies on teknologiateollisuutta palveleva tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkosto, joka palvelee teknologiateollisuuden monialaisia osaamistarpeita. TFT-palvelusta vastaava tiimimme kirkastaa pk-yrityksistä nousevat tarpeet tutkimuskysymyksiksi ja löytää oikeat asiantuntijat kahdeksan korkeakoulun osaajaverkostosta. Oikeiden osaajien löydyttyä yrityksenne voi kehittää kilpailukykyään ostamalla tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä kansainvälistä huippua edustavilta suomalaisilta tutkimusorganisaatioilta.

Ketterän TFT-tiimin palvelut ovat maksuttomia. palveluista hyötyvät ensisijaisesti Turun ja Lounais-Suomen yritykset, mutta palvelut ovat tarjolla alan yrityksille myös valtakunnallisesti. TFT:n palveluita on hyödyntänyt jo lähes 120 lounaissuomalaista teknologiateollisuuden yritystä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluiden välittäjä

TFT-palvelee yrityksiä esimerkiksi

 • kehitys- ja tutkimushankkeiden
 • koulutustarpeiden
 • projektiluontoisten töiden
 • opinnäytetöiden ja harjoittelujaksojen
 • tietohakujen ja analyysien muotoilussa ja asiantuntijahaussa

Viisi kaupunkia, kahdeksan korkeakoulua

TFT-palvelun ylläpitäjinä toimivat Turun, Rauman, Salon, Uudenkaupungin ja Forssan kaupungit. Yritysten käytettävissä on kahdeksan suomalaisen korkeakoulun osaaminen:

 • Aalto-yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Novia yrkeshögskolan
 • Åbo Akademi

Huomaa, että TFT avaa yrityksille myös arvokkaan rekrytointiväylän. Verkoston korkeakouluista valmistuu vuosittain noin 2 300 uutta osaajaa.

Ota yhteyttä!

Jos yrityksesi kilpailukyvyn parantaminen kiinnostaa, ota yhteyttä ja haasta meidät!
Aloita täyttämällä TFT yritystarvelomake ja palauttamalla se TFT-tiimin Sofia Tuomiselle.

TFT-tiimissä yritystäsi palvelevat myös Tk-päällikkö Karri Mikkonen ja verkostokoordinaattori Marianne Leistén. Rauman seudulla yhteyshenkilönä toimii yrityspalvelupäällikkö Heikki M. Nurmi (heikki.nurmi@rauma.fi tai 050 5932 658).

Ota yhteyttä ja haasta meidät!
Sofia Tuominen
Account Manager,
Turku Future Technologies
+358 44 295 7767
Karri Mikkonen
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Turku Future Technologies
+358 44 907 5207