Avaa ovet kansainvälistyjän palveluverkostoihin

Monet yrityksille suunnatuista kansainvälistymispalveluistamme syntyvät usean toimijan yhteistyönä. Kumppanuuksien rakentamiseen keskittyneen Enterprise Europe Network -palvelun ohella merkittävän palvelukokonaisuuden muodostaa Lounais-Suomen Team Finland -verkosto.

Team Finland tarjoaa tietoa ja neuvontaa kansainvälisen liiketoiminnan ja kaupan käynnistämiseen ja kehittämiseen, sekä invest in-palveluja ulkomaisille yrityksille. Verkoston tarjoamien kansainvälisten yrityspalveluiden tuottamisesta vastaavat valtion palveluntarjoajien ohella myös kuntien ja seutukuntien toimijat (esimerkiksi Turku Science Park Oy), toimialakohtaiset palveluntarjoajat, yritys- ja elinkeinoelämän järjestöt sekä korkeakoulut.

Linkkejä julkisten kansainvälistymispalvelujen tarjontaan: Team Finland valtakunnallisia palveluita (PDF).

Kunniakonsulit (PDF) ovat yksityishenkilöitä, jotka hoitavat tehtäväänsä sivutoimisesti palkkiotta. Kunniakonsuli voi neuvoa yrityksiä esimerkiksi paikallista yrityskulttuuria koskevan tiedon saannissa sekä yhteistyökumppanien etsimisessä.

Valtakunnallinen Expert Search -palvelu soveltuu yrityksille, joilla on mielessään selkeästi määritelty tarve. Palvelusta voi hakea asiantuntijaa kohdemaan, toimialan, tarjottavien palveluiden tai asiantuntijan sijaintimaan perusteella kansainvälisillä markkinoilla tapahtuville toimeksiannoille.

Kauppakamarien globaali verkosto: Kansainvälisiä kauppakamareita.