Yrityskiihdyttämöt

Yrityskiihdyttämöt tarjoavat nuorille, kasvuhakuisille yrityksille tukea tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, liiketoiminnan kehittämiseen, markkinoinnin käynnistämiseen, henkilöresurssien vahvistamiseen sekä rahoituskuvioiden valmisteluun. Kiihdyttämö on monipuolinen palvelukokonaisuus yrityksesi tarpeiden mukaan.

Tällä hetkellä toiminnassa ovat life science -alaa ja meriteolllisuutta palvelevat yrityskiihdyttämöt (Prohealth Accelerator ja Maritime Accelerator), mutta tavoitteenamme on käynnistää Turun seudulla myös muita kärkialoja tukevia kiihdyttämöitä.

ProHealth Accelerator

Prohealth Accelerator vauhdittaa terveys- ja hyvinvointisektorin korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitys sekä niihin linkittyvät toimialat ja ratkaisut.

Kiihdyttämölle lisäarvoa tuo Nordic Mentor Network for Entrepreneurship (NOME)- mentorointiohjelma, jota Suomessa koordinoi Turku Science Park kumppaninaan Vertical. NOME tarjoaa huipputason mentoroinnin myös suomalaisten life science -yritysten käyttöön. Osaamispääoman lisäksi tarjolla on Werstas Labs, laboratorio- ja toimistotilaa Kampus- ja tiedepuiston keskellä PharmaCity-kiinteistössä.

Maritime Accelerator

Maritime Accelerator on innovaatioalusta, joka yhdistää meriteollisuuden vakiintuneet, kansainvälisesti toimivat yritykset ketteriin startup- ja kasvuyrityksiin. Tavoitteena on luoda yhteistyöllä synnyttää uutta liiketoimintaa, kiihdyttää alan uudistumista ja vahvistaa Suomen edellytyksiä nousta Euroopan meriteollisuuden johtavaksi keskittymäksi.

Lisätietoja antavat
Hanna Halme kasvokuva.
Hanna Halme
Kasvuvalmentaja
ProHealth Accelerator
+358 50 577 4809
Jukka Laiterä kasvokuva.
Jukka Laiterä
Erityisasiantuntija
Maritime Accelerator
+358 400 523 173