Yrityskiihdyttämöt

Yrityskiihdyttämöt tarjoavat nuorille, kasvuhakuisille yrityksille tukea tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, liiketoiminnan kehittämiseen, markkinoinnin käynnistämiseen, henkilöresurssien vahvistamiseen sekä rahoituskuvioiden valmisteluun. Kiihdyttämö on monipuolinen palvelukokonaisuus yrityksesi tarpeiden mukaan.

Ensimmäisenä toimintansa on aloittanut Life Science Accelerator, mutta tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa Turun seudulla käynnistyy myös teknologia- ja meriteollisuutta sekä muita kärkialoja tukevia kiihdyttämöitä.

Life Science Accelerator

Life Science Accelerator vauhdittaa terveys- ja hyvinvointisektorin korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitys sekä niihin linkittyvät toimialat ja ratkaisut.

Kiihdyttämölle lisäarvoa tuo Nordic Mentor Network for Entrepreneurship (NOME)- mentorointiohjelma, jota Suomessa koordinoi Turku Science Park kumppaninaan Vertical. NOME tarjoaa huipputason mentoroinnin myös suomalaisten life science -yritysten käyttöön. Osaamispääoman lisäksi tarjolla on Werstas Labs, laboratorio- ja toimistotilaa Kampus- ja tiedepuiston keskellä PharmaCity-kiinteistössä.

Lisätietoja antaa
Hanna Halme
Erityisasiantuntija,
bioalat
+358 50 577 4809