Verotus ja lakisääteiset maksut

(Päivitetty 26.5.2020)

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Lisäksi valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Näiden muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.

Maksujärjestelyn maksuaika pitenee ja viivästyskorko alenee tilapäisesti

Muutokset maksujärjestelyn myöntämiseen ja sen ehtoihin tulevat voimaan lakimuutoksen myötä. Muutoksia noudatetaan maksujärjestelyissä, joita on haettu 25.3. alkaen ja viimeistään elokuun lopussa.

  • Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
  • Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
  • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Maksujärjestelyn ehdot

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei siis ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos sinulla on maksujärjestely voimassa.  Poikkeustilanteessa Verohallinto helpottaa tilapäisesti maksujärjestelyyn pääsemistä.

Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos

  • sinulla ei ole veroja ulosotossa
  • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Myös aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Mitä teen, kun verojen määrä on liian suuri tai en voi toimittaa veroilmoituksia ajoissa?

Ennakkoveroja kannattaa hakea pienemmäksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa, kun tulos jää arvioitua pienemmäksi. Ennakkoveroja voidaan koronatilanteen vuoksi poikkeuksellisesti alentaa oman ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä. Myös ennakkoveron eräkuukausiin voi hakea muutosta.

Alv-ilmoitukset: myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä

  • Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa.
  • Myöhässä annetuille ilmoituksille määrätään myöhästymismaksu.
    Myöhästymismaksun määräämisen jälkeen voit pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä, jos sinulla on ollut erityinen syy ilmoituksen myöhästymiselle. Myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä, jos esimerkiksi olet ollut eräpäivänä estynyt ilmoittamaan veroja sairastumisen tai karanteenin vuoksi.
  • Voit pyytää sinulle määrätyn myöhästymismaksun perimättä jättämistä joko puhelinpalvelusta (arvonlisäverotus: yhteisöt 029 497 008, elinkeinonharjoittajat 029 497 014) tai lähettämällä pyyntösi OmaVeron kautta viestillä (Omat veroasiat > toiminnot > kaikki toiminnot > viestit ja ajanvaraus > lähetä viesti).

Yritys voi hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin

Yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Käytännössä yritys tekee maksujärjestelypyynnön ja maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä helpoiten OmaVerossa 26.5. alkaen.

Jos yritys on jo aiemmin hakenut helpotettua maksujärjestelyä ja haluat nyt täydentää sitä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä, sinun pitää tehdä uusi maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020. Se korvaa aiemman maksujärjestelypyynnön.

Merkitse uuteen palautuspyyntöön, että haluat alkuvuoden arvonlisäverot takaisin yritykselle.

Uusi pyyntö ei viivästytä maksujärjestelyä, sillä maksujärjestelypyyntöjä ja arvonlisäveron palautuspyyntöjä aletaan käsitellä vasta lakimuutoksen tultua voimaan, tämänhetkisen tiedon mukaan kesäkuussa.

Alkuvuonna erääntyneiden ja maksettujen arvonlisäverojen palauttamista haetaan tekemällä maksujärjestelypyyntö. Pyynnön maksujärjestelystä ja arvonlisäveron palauttamisesta voit tehdä helpoiten OmaVerossa 26.5. alkaen. Sitä aiemmin tehdyissä maksujärjestelypyynnöissä ei voi hakea arvonlisäveroja takaisin.

Valitse maksujärjestelypyynnöstä vaihtoehto, jossa pyydät alkuvuoden arvonlisäverojen palauttamista.

Jos et pysty tekemään arvonlisäverojen palauttamispyyntöä OmaVerossa, voit tehdä pyynnön 26.5. alkaen Verohallinnon palvelunumerossa 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä).

Tietoa toimijoiden sivuilla

Maksujärjestelyn hakeminen (Vero.fi-asiakasohje)
Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä (Verohallinnon uutinen 15.3.2020)
Yritykset saavat helpotuksia verojen maksujärjestelyihin (Valtionvarainministeriön tiedote 18.3.2020)
Verohallinnon korona-uutishuone (Päivittyvä kooste yrittäjälle)

Työeläkemaksut

Työeläkeyhtiöille tulee mahdollisuus pidentää työeläkemaksujen ja yrittäjän eläkevakuutusmaksujen maksuaikaa kolmeen kuukauteen.

Hallitus reagoi koronaviruksen taloudellisiin vaikutuksiin mm. STM:n lisäbudjetilla.
STM on tehnyt 19.3.2020 päätöksen, jolla työeläkeyhtiöille tulee mahdollisuus pidentää työnantajien ja yrittäjien pyynnöstä työeläkemaksujen ja yrittäjän eläkevakuutusmaksujen maksuaikaa kolmeen kuukauteen.  Muutos antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville työnantajille ja yrittäjille joustoa työeläkevakuutusmaksujen suorittamiseen.

Eläkeyhtiö Ilmarisen kokoama lista kysymyksistä liittyen coronavaikutuksiin.