(Päivitetty 28.8.2020)

Koronavirusepidemian ratkaisemiseksi Suomeen on asetettu erilaisia liikkumisrajoituksia. Rajoitusten vaikutukset näkyvät sekä asiantuntijatehtäviin haettavissa korkeasti koulutetuissa työntekijöissä että esimerkiksi maatalouden kausityöntekijöissä. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lisätietosivulla kysymyksiä ja vastauksia aiheesta. Pääset TEM:n sivuille tästä linkistä.

Työvoiman löytäminen ja rahoitus

Työpaikoille näkyvyyttä

Business Finland koordinoi kansallista sivustoa, jolle voi veloituksetta ilmoittaa esille  korkeasti koulutetuille suunnatut työpaikat, joissa ei vaadita suomen tai ruotsin kielen taitoa. Klikkaa tästä sivustolle Jobs in Finland.

Turku Science Park Oy ylläpitää LinkedIn ryhmää, jonka kautta työnantaja voi saavuttaa osaajia Turun seudulla. Klikkaa tästä Talent Turku -LinkedIn ryhmään.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton Töitä Suomesta -portaali auttaa maatalouden työnantajia ja työntekijöitä löytämään toisensa. Pääset Töitä Suomesta -portaaliin tästä.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) on kartoittanut yritykset, jotka tarjoavat apua kausityövoiman välittämiseen. Lue lisää HPL:n sivuilta, mistä löytyy myös yrityslista.

Te-palvelut auttaa yrityksiä löytämään kausityövoimaa. Klikkaa tästä Varsinais-Suomen te-palveluiden yhteystietoihin.

Työpiste auttaa yrityksiä ja turkulaisia työnhakijoita löytämään toisensa. Yritys voi jättää Työpisteen yrityspalveluille maksuttoman rekrytoimeksiannon. Klikkaa tästä Työpisteen yrityspalveluihin.

Rekrytointihaastattelut

Etänä tehdyissä haastatteluissa voi hyödyntää työkaluja kuten:

RecRight -sovellus (www.recright.com) on hyvä työkalu hyödynnettäväksi, kun haastateltavia on useita.

TE-toimiston lanseeraama MessiLive.fi-lähetyksiä (www.messilive.fi) voidaan tehdä etänä missä päin Suomea vain sijaitseville työnantajille.

Business Finlandin Talent Explorer rahoitus

Talent Explorer rahoitus voi hyödyntää palkattaessa ensimmäistä kansainvälistä osaajaa. Tutustu rahoitukseen tarkemmin BF:n sivustolta.

Ulkomaalaisen rekrytointi

Rekrytointi ulkomailta

Suomen edustustot ulkomailla eivät vastaanota uusia hakemuksia oleskelulupia tai viisumeita varten 19.3.2020 alkaen. Tätä ennen jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti. Oleskelulupahakemuksiin liittyvät haastattelut edustustoissa ovat keskeytetty toistaiseksi.

Maahanmuuttoviraston, TE-toimistojen ja ELY-keskuksen lupakäsittelyssä priorisoidaan huoltovarmuuden, terveydenhuollon ja toimialojen toimivuuden kannalta välttämätön työ. Lisäksi käsitellään jatkolupahakemuksia.

Aiheesta lisää TEM:n sivuilla.

Kausityöntekijöitä ulkomailta

Kausityöntekijöitä on runsaasti erityisesti alkutuotannon tehtävissä. Keväällä Suomeen tuleva työväki muodostaa ydinjoukon. Nämä kausityöntekijät ovat jo pitkään hoitaneet kasvukauden käynnistämiseen vaadittavat työt ja varmistaneet, että tilalle keväällä ja myöhemmin kasvukaudella tulevien vähemmän kokeneiden työntekijöiden on turvallista työskennellä tehtävissään.

Ulkomaista kausityövoimaa on välttämätöntä hyödyntää tehtävissä, joissa vaaditaan sellaista asiantuntemusta, joka on kertynyt aiempien vuosien työskentelystä kyseisessä paikassa.

Kausityöoleskeluluvalla ensimmäistä kertaa maahan saapuvan kolmannen maan kansalaisen maahantulo edellyttää, että hän kuuluu maa- ja metsätalousministeriön listaamaan kausityöntekijäkiintiöön.

Työ- ja elinkeinoministeriön linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta

Rekrytointi Suomessa

Suomessa opiskeleva ulkomaalainen opiskelija voi tehdä töitä Suomessa ilman erillisiä lupia. Klikkaa itsesti InfoFinland-sivulle.

Suomessa olevalla ulkomaalaisella on yleensä jo työnteko-oikeus kunnossa niin että hän voi aloittaa työnteon. Mikäli hän tarvitsee uudenlaisen luvan, esimerkiksi työntekijän tai erityisasiantuntijan oleskeluluvan, voi hän hakea sitä Maahanmuuttoviraston palvelupiseestä Suomessa. Verkkopalvelu Enter Finland on nopein ja edullisin tapa saada hakemus vireille. Normaalia 3 kuukauden tunnistautumisen määräaikaa on poikkeusjärjestelyn vuoksi pidennetty.

Maassa oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista. Lakimuutokset mahdollistavat näille ulkomaalaisille työskentelyn huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeissä tehtävissä. Väliaikaiset säännökset ovat voimassa 31.10.2020 saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Lakimuutokset kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeissä tehtävissä voimaan 9.4.2020

Saapuminen Suomeen

Suomen rajaliikennettä koskevia rajoituksia jatkuu 14.6.2020 asti siten, että vain välttämätön työmatkaliikenne tai muu erikseen määritelty välttämätön liikenne Suomeen sallitaan.

Sallittua on esimerkiksi työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne Schengen-alueelta, muista EU-maista tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta saapuville Schengen-alueen, muiden EU-maiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille. Myös Suomen oleskeluluvalla maahan saapuminen on sallittua.

Rajatarkastuksessa voidaan työmatkalaista pyytää esittämään asiakirjoja maahantuloedellytysten täyttymisen toteamiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi työsuhdetta ja toimeksiantoa koskevat dokumentit.

Lisätietoa koronasta ja työvoiman liikkuvuudesta TEM:n sivuilla täällä.

Lisätietoa maahantulon ohjeistuksesta ja rajoituksesta täällä.

Suomen myöntämällä oleskeluluvalla ensimmäistä kertaa maahan saapuvan kolmannen maan kansalaisen maahantulo sallitaan 1.5.2020 alkaen. Kausityöntekijöiden oleskeluluvat eivät kuulu tähän kategoriaan, niitä käsitellään omana erityisenä joukkonaan. Kausityöoleskeluluvalla ensimmäistä kertaa maahan saapuvan kolmannen maan kansalaisen maahantulo edellyttää, että hän kuuluu maa- ja metsätalousministeriön listaamaan kausityöntekijäkiintiöön.

Rajavartion usein kysyttyjä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen luettavissa täällä.

Klikkaa tästä TEMin listaukseen huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä (6.4.2020)

Työnantajan tehtävänä on perustella erillisellä lomakkeella, että työtehtävä on työryhmän arviossa tarkoitetusti huoltovarmuuden tai toimialan kannalta välttämätön. Työnantajan tulee toimittaa lomake työntekijälle työtehtävien välttämättömyydestä esitettäväksi rajavartioviranomaiselle rajanylitystilanteessa.

Toimiala- ja tehtäväkohtainen arvio ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä, ja päätöksen siitä välttämättömästä liikenteestä tekee rajatarkastusviranomainen kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Lisää tietoa löytyy TEM sivuilta. Sivuilta löytyy lomakkeet, joihin suorat linkit alla:

Lomake: Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana (FI/EN)

Lomake: Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana (SV/EN)

Kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset saapumispaikasta karanteenipaikkaan.

Muutos suunnitellussa rekrytoinnissa

Koronaviruksen aiheuttamat erityistoimet voi vaatia suunnitelman muutosta mutta eivät vaikuta työnantajan velvollisuuksiin työnteko-oikeuden varmistamisesta, ulkomaalaisten työntekijöiden ilmoittamisesta TE-toimistolle, tai palkanmaksun ja muiden lakisääteisten maksujen hoitamisesta.

Työskentelyn aloittaminen ulkomailla

Työnteko suomalaiselle työnantajalle voidaan aloittaa toisessa maassa. Työtehtäviin ohjeistamisen lisäksi on hyvä huomioida, että työnantajalle voi syntyä työnantajavelvoitteita siinä maassa, missä henkilö työskentelee. Tällaisia velvoitteita voivat olla mm. lakisääteiset sosiaaliturvamaksut, vakuutukset ja verotus. Esimerkiksi Euroopan Unionin sivuilta löydät eri maiden viranomaisten tietoja, joilta voit tiedustella lisätietoja velvoitteiden hoitamisesta ko. maassa. Euroopan Unionin sivuille pääset tästä.

Lisää aiheesta:
Blogi työnantajan velvoitteista työntekijän aloittaessa etätyön ulkomailla.
Webinaarin tallenne: Työnantaja – mitä tulee huomioida työntekijän aloittaessa työt toisesta maasta?

Työsuhteen aloittamisen siirtäminen ja rekrytoinnin peruminen

Epävarmassa tilanteessa voi olla tarpeellista siirtää työsuhteen aloittamista tai perua suunniteltu rekrytointi kokonaan. Vaikka työsopimus olisi jo allekirjoitettu, ei palkanmaksuvelvoitetta ole, mikäli työsuhteen edellytykset eivät täyty. Tällaisia täyttymättömiä edellytyksiä ovat esimerkiksi a) Henkilön kanssa on sovittu työskentelystä Suomessa, ja hän ei tällä hetkellä voi tulla töihin Suomeen, b) Henkilö ei saa sovitun työn tekemiseen oikeuttavaa lupaa ajoissa.

Jokaisessa tapauksessa voi kuitenkin olla erityisiä yksityiskohtia, joten kannattaa konsultoida vielä työsuhdelakiasioiden ammattilaisia.

Verkostoja ja vinkkejä uusille työntekijöille

Uudelle työntekijälle (erityisesti ulkomailta tulevalle) on normaalin perehdytyksen lisäksi tärkeä kertoa organisaationne toimintamalli erityistilanteessa sekä mistä lähteistä hän saa ajankohtaista, luotettavaa tietoa aiheeseen liittyen, tarvittaessa myös englanniksi.

Tietoa Turusta ja Suomesta

Career in Turku & Southwest Finland -sivustolle on kerätty Lounais-Suomen alueen tietoa englanniksi. Klikkaa Career in Turku & Southwest Finland sivuille tästä.

Tervetuloa Suomeen -opas on selkeä kotoutumislain mukainen tietopaketti uudelle työntekijälle. Opas on saatavilla usealla kielellä. Klikkaa ja lataa opas TEMin sivuilta.

Vertaistuki ja paikalliset verkostot

Paikalliset verkostot ovat tärkeitä, jotta uusi työntekijä kokee itsensä tervetulleeksi. Uusille työntekijöille ja heidän perheilleen voi vinkata esimerkiksi seuraavia kanavia:

Tarvitsetko henkilökohtaista neuvontaa?

Voit jättää yhteydenotto- tai soittopyynnön täyttämällä tämän lomakkeen ja asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kuvailemalla lomakkeessa yhteydenottopyyntösi aiheen, haemme sinun tilanteesi kannalta relevantin tiedon ja vinkit.