(Päivitetty 19.10.2020)

Yleistä

Työlainsäädäntöön ja siihen liittyviin tukiin, vakuutuksiin ja maksuihin liittyen Suomen Yrittäjät on koonnut sivuilleen kattavan tietopaketin, jota kannattaa seurata.

Sivuilla tieto myös päivittyy jatkuvasti sitä mukaa, kun muutoksien soveltaminen ja hakuprosessit käytännössä selkiintyvät. Siirry tästä Suomen Yrittäjien sivuille.

Ohjeita työnantajalle

Kaikilla työpaikoilla on syytä seurata tarkasti tilanteen kehittymistä ja päivittää varautumisensa tasoa tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeistuksen muutosten mukaisesti. Suomessa terveydellisestä viranomaisohjeistuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoa varautumiseen on myös Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.

Työnantajalle tarkoitetuista alla olevista linkeistä pääset lukemaan työnantajalle tarkoitettuja ohjeistuksia (lähde: Suomen Yrittäjät).

Tilapäiset TES-muutokset
Työturvallisuus ja etätyöt
Jos työntekijä sairastuu
Karanteeni ja matkustaminen
Työsuhde ja palkanmaksu
Lomauttaminen ja yt-laki

Muutosturva työnantajan kannalta

TE-palvelut auttavat työnantajia ja työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja muutosturvasta ja lomauttamisesta saa valtakunnallisilta verkkosivuilta:

TE-palveluiden muutosturvasivu

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen.

Laki on voimassa 31.12.2020 asti.

Työttömäksi voi ilmoittautua tästä linkistä 
Laajemmin Kelan tuista ja palveluista tietoa tämän linkin kautta

Yrittäjän niillä perheenjäsenillä, jotka eivät omista yritystä, työssäoloehto lyhenee 52 viikosta 26 viikkoon. Lyhennetty työssäoloehto on voimassa 16.3.2020 alkaen ja se koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 lukien. Tämä muutos on voimassa 31.12.2020 saakka.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT-kassa, syt.fi) asiantuntijat palvelevat ja neuvovat yrittäjän ja yrittäjän perheen työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Heidän puhelinneuvontansa on koronavirusepidemian ajan auki maanantaista torstaihin klo 9.00-11.00 (09) 622 4830. Neuvoa voi myös kysyä: neuvonta@syt.fi.

Yrittäjän YEL-vakuutusmaksut

Saadakseen lakisääteiseen YEL-vakuutukseen maksuaikaa tai halutessaan muuttaa vakuutuksen työtuloa kannattaa olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiöiden asiakaspalvelut ovat ruuhkautuneet, joten kannattaa hyödyntää vakuutusyhtiöiden chat-linjoja ja muita asiointipalvelumuotoja. Useimmat eläkevakuutusyhtiöt ovat luopuneet ainakin viivästyskorkojen perimisestä tässä tilanteessa.