Työlainsäädäntö

(päivitetty 26.3.2020)

Yleistä

Työlainsäädäntöön ja siihen liittyviin tukiin, vakuutuksiin ja maksuihin liittyen Suomen Yrittäjät on koonnut sivuilleen kattavan tietopaketin, jota kannattaa seurata.

Sivuilla tieto myös päivittyy jatkuvasti sitä mukaa, kun muutoksien soveltaminen ja hakuprosessit käytännössä selkiintyvät.

Lisätietoa Suomen Yrittäjien sivuilla

Suomen Yrittäjiltä kaikki koronasta yrittäjälle

Ohjeita työnantajalle

Kaikilla työpaikoilla on syytä seurata tarkasti tilanteen kehittymistä ja päivittää varautumisensa tasoa tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeistuksen muutosten mukaisesti. Suomessa terveydellisestä viranomaisohjeistuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoa varautumiseen on myös Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.

Työnantajalle tarkoitettuja TAlla olevista linkeistä pääset lukemaan työnantajalle tarkoitettuja ohjeistuksia (lähde: Suomen Yrittäjät).

Tilapäiset TES-muutokset
Työturvallisuus ja etätyöt
Jos työntekijä sairastuu
Karanteeni ja matkustaminen
Työsuhde ja palkanmaksu
Lomauttaminen ja yt-laki

Muutosturva työnantajan kannalta

TE-palvelut auttavat työnantajia ja työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja muutosturvasta ja lomauttamisesta saa valtakunnallisilta verkkosivuilta:

TE-palveluiden muutosturvasivu

Yrittäjän työttömyysturva

Hallitus esitti, että yrittäjät pääsevät työttömyysturvan piiriin ilman, että yritystoimintaa tarvitsee kokonaan lopettaa. Tällä hetkellä ei ole vielä kuitenkaan tarkkaa tietoa siitä, miten hakuprosessi käytännössä hoidetaan tai siitä, koskeeko esitys vain Kelan etuuksia vai myös kassan maksamaa ansiopäivärahaa.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT-kassa, syt.fi) asiantuntijat palvelevat ja neuvovat yrittäjän ja yrittäjän perheen työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Heidän puhelinneuvontansa on koronavirusepidemian ajan auki maanantaista torstaihin klo 9.00-11.00 (09) 622 4830. Neuvoa voi myös kysyä: neuvonta@syt.fi.

Kela ohjeistaa ja tiedottaa heti myös osaltaan siitä, miten hallituksen esittämä yrittäjien työttömyysturvauudistus toteutetaan käytännössä, kunhan asia selviää.

Kelan korona-sivut

Yrittäjän YEL-vakuutusmaksut

Saadakseen lakisääteiseen YEL-vakuutukseen maksuaikaa tai halutessaan muuttaa vakuutuksen työtuloa kannattaa olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiöiden asiakaspalvelut ovat ruuhkautuneet, joten kannattaa hyödyntää vakuutusyhtiöiden chat-linjoja ja muita asiointipalvelumuotoja. Useimmat eläkevakuutusyhtiöt ovat luopuneet ainakin viivästyskorkojen perimisestä tässä tilanteessa.