Työlainsäädäntö

(Päivitetty 15.4.2020)

Yleistä

Työlainsäädäntöön ja siihen liittyviin tukiin, vakuutuksiin ja maksuihin liittyen Suomen Yrittäjät on koonnut sivuilleen kattavan tietopaketin, jota kannattaa seurata.

Sivuilla tieto myös päivittyy jatkuvasti sitä mukaa, kun muutoksien soveltaminen ja hakuprosessit käytännössä selkiintyvät.

Lisätietoa Suomen Yrittäjien sivuilla

Suomen Yrittäjiltä kaikki koronasta yrittäjälle

Ohjeita työnantajalle

Kaikilla työpaikoilla on syytä seurata tarkasti tilanteen kehittymistä ja päivittää varautumisensa tasoa tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeistuksen muutosten mukaisesti. Suomessa terveydellisestä viranomaisohjeistuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoa varautumiseen on myös Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.

Työnantajalle tarkoitetuista alla olevista linkeistä pääset lukemaan työnantajalle tarkoitettuja ohjeistuksia (lähde: Suomen Yrittäjät).

Tilapäiset TES-muutokset
Työturvallisuus ja etätyöt
Jos työntekijä sairastuu
Karanteeni ja matkustaminen
Työsuhde ja palkanmaksu
Lomauttaminen ja yt-laki

Muutosturva työnantajan kannalta

TE-palvelut auttavat työnantajia ja työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja muutosturvasta ja lomauttamisesta saa valtakunnallisilta verkkosivuilta:

TE-palveluiden muutosturvasivu

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.

Työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen.

Kela ilmoittaa kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.

Yrittäjät voivat alkaa hakea työmarkkinatukea 16.3. alkaen. Sitä voi hakea myös takautuvasti. Tällöin tulee olla ilmoittautunut työttömäksi 15. huhtikuuta mennessä.

Yrittäjätuloa voi saada myös työmarkkinatuen ohessa, jolloin tulo pienentää työmarkkinatuen määrää.

Yrittäjälle maksettava työmarkkinatuki maksetaan ilman lapsikorotusta. Työmarkkinatuki on 33,66 euroa päivässä, ja siitä maksetaan veroa.

Muutokset ovat voimassa 30.6. asti.

Työttömäksi voi ilmoittautua tästä linkistä (https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/)
Laajemmin Kelan tuista ja palveluista tietoa tämän linkin kautta (https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya)

Yrittäjän niillä perheenjäsenillä, jotka eivät omista yritystä, työssäoloehto lyhenee 52 viikosta 26 viikkoon. Lyhennetty työssäoloehto on voimassa 16.3.2020 alkaen ja se koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 lukien. Tämä muutos on voimassa 6.7.2020 saakka.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT-kassa, syt.fi) asiantuntijat palvelevat ja neuvovat yrittäjän ja yrittäjän perheen työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Heidän puhelinneuvontansa on koronavirusepidemian ajan auki maanantaista torstaihin klo 9.00-11.00 (09) 622 4830. Neuvoa voi myös kysyä: neuvonta@syt.fi.

Yrittäjän YEL-vakuutusmaksut

Saadakseen lakisääteiseen YEL-vakuutukseen maksuaikaa tai halutessaan muuttaa vakuutuksen työtuloa kannattaa olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiöiden asiakaspalvelut ovat ruuhkautuneet, joten kannattaa hyödyntää vakuutusyhtiöiden chat-linjoja ja muita asiointipalvelumuotoja. Useimmat eläkevakuutusyhtiöt ovat luopuneet ainakin viivästyskorkojen perimisestä tässä tilanteessa.