Information på svenska

Information in English

Yksinyrittäjän toimintatukea koronavirustilanteen aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon voi hakea 30.9.2020 saakka

 

Jos olet päätoiminen yksinyrittäjä ja yrityksesi kotipaikka on Turku, Kaarina, Lieto, Sauvo, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Naantali, Raisio tai Masku, voit hakea avustusta tämän sivun kautta. Huomaathan, että yksinyrittäjän koronatukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalastus- ja vesiviljelyn sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan alalla toimiville yrityksille. Näihin sopivista tukimuodoista löytyy lisää tietoa Ruokaviraston sivuilta.

Ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämistä, varmista että sinulla seuraavat tiedot käsillä:

Lisäksi tarvitset hakemukseen liitettäväksi seuraavat dokumentit:

Sinun täytyy hakiessasi vakuuttaa, että antamasi tiedot ovat oikeita. Jos teet kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta sinun tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Tuen tarkempaan kuvaukseen ja ehtoihin avustuksen saamiseksi voit tutustua työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Kun sinulla on edellämainitut tiedot ja liitteet kerättynä, voit hakea avustusta tästä hakulinkistä.  Linkki ohjaa sinut Turun kaupungin hakemussivustolle, jossa voit tehdä hakemuksesi avustuksesta. Sähköinen hakemus on auki 30.9.2020 klo 23.59 saakka.

Huomaa, että järjestelmä sallii hakemuksen jättämisen ”luonnos”-tilaan, mutta luonnoksen voi toistaiseksi lähettää ainoastaan saman päivän aikana. Jos palaat täydentämään hakemustasi seuraavana päivänä, et valitettavasti voi lähettää aiemmin luomaasi luonnoshakemusta, vaan sinun tulee aloittaa hakemuksen täyttäminen alusta.

Hakemusjärjestelmän tarkemmat käyttöohjeet löydät alta:

Hakemusohjeet yksinyrittäjille, joilla on Y-tunnus, löydät tästä.(pdf) 

Jos toimit kevytyrittäjänä ilman Y-tunnusta, löydät hakemusohjeet tästä. (pdf) 

Huom. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä hakujärjestelmää, voit noutaa hakemuslomakkeen paperiversion Skanssin Monitori-toimipisteestä  ja toimittaa hakemuksen postitse osoitteeseen Turun kaupunki, PL 355, 20101 Turku.

Huomaa, että paperihakemusten  käsittelyaika on noin viikon pidempi kuin suoraan sähköiseen järjestelmään jätettyjen. Paperihakemus tulee toimittaa Turun kaupungin kirjaamoon sen aukioloajan puitteissa 30.9.2020 mennessä.

Verksamhetsstöd för ensamföretagare på grund av coronavirusläget kan ansökas senast 30.9.2020

Om du är ensamföretagare med företagets hemort i  Åbo, St. Karins, Lundo, Sagu, Pemar, Virmo, Nousis, Rusko, Nådendal, Reso eller Masku, kan du ansöka om stödet vie denna webbsida. Vänligen notera att koronastöd för ensamföretagare kan inte beviljas till företag inom jordbruk samt fiskeri och vattenbruk, och företag som är verksamma inom förädling och saluföring av jordbruksprodukter. Vidare information om stöd till dessa hittar du på Livsmedelsverkets webbsidor.

Förrän du börjar fylla i ansökan, kolla att du har tillgång till följande information och bilagor:

Därtill skall följande bilagor bifogas till ansökan:

Företagaren ska vid ansökan om stöd intyga att uppgifterna är riktiga. Om företagaren gör bokföringen själv, behöver uppgifterna inte vara bestyrkta av bokföraren, men företagaren ska intyga att de är riktiga.

Bekanta dig även med information om villkor och kriteria för stödet på arbets- och närningsministeriets sida.

När du har ovannämnda information och bilagor tillgängliga, kan du ansöka stödet om via denna weblänk. Länken tar dig till Åbo stads webbsida, där du kan ansöka om stödet. Du kan byta språk vid huvudsidan, för att komma till den svenskspråkiga ansökningsblanketten. Observera att ansökan måste lämnas senast 30.9.2020 kl 23.59.

Notera, att systemet tillåter lämna ansökningsblanketten med status ”utkast”, men om du sparar ansökan som utkast kan den tills vidare skickas endast under samma dag. Om du fortsätter att fylla i din ansökan följande dag, kan du tyvärr inte skicka utkastet till ansökan som du tidigare skapat, utan du måste börja fylla i ansökan från början.

Noggrannare instruktioner för ansökningssystemet  Noggrannare instruktioner för ansökningssystemet hittar du här (pdf).

Obs. Om det inte är möjligt för dig att använda det elektroniska ansökningssystemet, kan du hämta ansökningsblanketten som pappersversion vid Samservicekontoret Monitori på Skanssi  och skicka ansökan per post till Åbo stad, PB 355, 20101 Åbo. Notera, att behandlingstiden för papperansökan är ca. en vecka längre än om ansökan lämnas direkt till det elektroniska systemet. Observera även att pappersansökan måste vara tillhanda hos Åbo stads Koncernförvaltningens registratorskontor (Åboservicen, Puolalagatan 5, 20100 Åbo).

 

Financial support for sole entrepreneurs to help them cope with the conditions caused by the coronavirus is available

If you are a fulltime sole entrepreneur with your company located in Turku, Kaarina, Lieto, Sauvo, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Naantali, Raisio or Masku, you can apply for the support  via this weblink. Note that the application form is in Finnish – information about the support is available in Finnish and Swedish on this page, but you can find further information and support how to apply in English and other languages here.