Information på svenska

Information in English

Yksinyrittäjä voi nyt hakea 2000 euron toimintatukea koronavirustilanteen aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon

 

Jos olet päätoiminen yksinyrittäjä ja yrityksesi kotipaikka on Turku, Kaarina, Lieto, Sauvo, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Naantali, Raisio tai Masku, voit hakea avustusta tämän sivun kautta. Huomaathan, että yksinyrittäjän koronatukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalastus- ja vesiviljelyn sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan alalla toimiville yrityksille. Näihin sopivista tukimuodoista löytyy lisää tietoa Ruokaviraston sivuilta.

Ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämistä, varmista että sinulla seuraavat tiedot käsillä:

 • Hakijan perustiedot – yhteystiedot, Y-tunnus/henkilötunnus, YEL-vakuutusnumero, yritystoiminnan aloitusajankohta ja pankkiyhteystiedot IBAN/BIC
 • Toiminnan kuvaus – yrityksen virallinen toimialaluokitus, kuvaus päätuotteista, palveluista ja asiakkaista
 • Yrityksen aiemmin saama julkinen tukirahoitus (ns. de minimis -tuki) kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen euromääräisesti eriteltynä)

Lisäksi tarvitset hakemukseen liitettäväksi seuraavat dokumentit:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, tieto ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tieto verovelan maksujärjestelyhakemuksesta.

Sinun täytyy hakiessasi vakuuttaa, että antamasi tiedot ovat oikeita. Jos teet kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta sinun tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Tuen tarkempaan kuvaukseen ja ehtoihin avustuksen saamiseksi voit tutustua työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Kun sinulla on edellämainitut tiedot ja liitteet kerättynä, voit hakea avustusta tästä hakulinkistä.  Linkki ohjaa sinut Turun kaupungin hakemussivustolle, jossa voit tehdä hakemuksesi avustuksesta.

Huomaa, että järjestelmä sallii hakemuksen jättämisen ”luonnos”-tilaan, mutta luonnoksen voi toistaiseksi lähettää ainoastaan saman päivän aikana. Jos palaat täydentämään hakemustasi seuraavana päivänä, et valitettavasti voi lähettää aiemmin luomaasi luonnoshakemusta, vaan sinun tulee aloittaa hakemuksen täyttäminen alusta.

Hakemusjärjestelmän tarkemmat käyttöohjeet löydät alta:

Hakemusohjeet yksinyrittäjille, joilla on Y-tunnus, löydät tästä.(pdf) 

Jos toimit kevytyrittäjänä ilman Y-tunnusta, löydät hakemusohjeet tästä. (pdf) 

Huom. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä hakujärjestelmää, voit noutaa hakemuslomakkeen paperiversion Skanssin Monitori-toimipisteestä  ja toimittaa hakemuksen postitse osoitteeseen Turun kaupunki, PL 355, 20101 Turku. Huomaa, että paperihakemusten  käsittelyaika on noin viikon pidempi kuin suoraan sähköiseen järjestelmään jätettyjen.

Ensamföretagare kan nu ansöka om 2000eur verksamhetsstöd på grund av coronavirusläget

Om du är ensamföretagare med företagets hemort i  Åbo, St. Karins, Lundo, Sagu, Pemar, Virmo, Nousis, Rusko, Nådendal, Reso eller Masku, kan du ansöka om stödet vie denna webbsida. Vänligen notera att koronastöd för ensamföretagare kan inte beviljas till företag inom jordbruk samt fiskeri och vattenbruk, och företag som är verksamma inom förädling och saluföring av jordbruksprodukter. Vidare information om stöd till dessa hittar du på Livsmedelsverkets webbsidor.

Förrän du börjar fylla i ansökan, kolla att du har tillgång till följande information och bilagor:

 • Beskrivning av företagets verksamhet – officiella näringsgrensindelningen av ditt företag samt beskrivning av huvudprodukter, tjänster och kunder
 • Offentligt stöd som tidigare har mottagits av den sökande (så kallad de minimis -stöd) under detta och de två föregående skatteår
 • Plan för att stabilisera affärsverksamheten (hur företagaren avser att använda ett beviljat stöd)

Därtill skall följande bilagor bifogas till ansökan:

 • Bokslutet för 2019 / senaste bokslutet eller skattedeklarationen för 2019 / senaste skattedeklarationen
 • Kopior av bokföringen och / eller kontoutdragen för att verifiera hur försäljningen och kostnaderna har utvecklats 2020
 • Intyg över betalning av skatter, eller om företaget har obetalda skatter, intyg över skatteskulder, en av skattemyndigheten godkänd plan för betalning av skatteskulden eller motsvarande plan för utsökning.

Företagaren ska vid ansökan om stöd intyga att uppgifterna är riktiga. Om företagaren gör bokföringen själv, behöver uppgifterna inte vara bestyrkta av bokföraren, men företagaren ska intyga att de är riktiga.

Bekanta dig även med information om villkor och kriteria för stödet på arbets- och närningsministeriets sida.

När du har ovannämnda information och bilagor tillgängliga, kan du ansöka stödet om via denna weblänk. Länken tar dig till Åbo stads webbsida, där du kan ansöka om stödet. Du kan byta språk vid huvudsidan, för att komma till den svenskspråkiga ansökningsblanketten.

Notera, att systemet tillåter lämna ansökningsblanketten med status ”utkast”, men om du sparar ansökan som utkast kan den tills vidare skickas endast under samma dag. Om du fortsätter att fylla i din ansökan följande dag, kan du tyvärr inte skicka utkastet till ansökan som du tidigare skapat, utan du måste börja fylla i ansökan från början.

Noggrannare instruktioner för ansökningssystemet  Noggrannare instruktioner för ansökningssystemet hittar du här (pdf).

Obs. Om det inte är möjligt för dig att använda det elektroniska ansökningssystemet, kan du hämta ansökningsblanketten som pappersversion vid Samservicekontoret Monitori på Skanssi  och skicka ansökan per post till Åbo stad, PB 355, 20101 Åbo. Notera, att behandlingstiden för papperansökan är ca. en vecka längre än om ansökan lämnas direkt till det elektroniska systemet.

 

Financial support for sole entrepreneurs to help them cope with the conditions caused by the coronavirus is available

If you are a fulltime sole entrepreneur with your company located in Turku, Kaarina, Lieto, Sauvo, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Naantali, Raisio or Masku, you can apply for the support  via this weblink. Note that the application form is in Finnish – information about the support is available in Finnish and Swedish on this page, but you can find further information and support how to apply in English and other languages here.