(Päivitetty 5.3.2021)

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Euroopan keskuspankki on päättänyt tarjota pankeille edullista lainaa, jos ne lainoittavat koronaviruksen vuoksi talousahdinkoon joutuneita pk-yrityksiä. Se helpottaa myös pankkien luotonantoa lieventämällä niiden vakavaraisuusvaatimuksia. Keskuspankki on pitänyt korkonsa ennallaan: talletuskoron -0,5 prosentissa ja ohjauskoron ennallaan 0,0 prosentissa.

Finnvera on varautunut koronaviruksen aiheuttamiin lisääntyneisiin rahoitustarpeisiin. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset näin yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Finnvera suosittelee asiakkaitaan toimimaan seuraavasti:

Finnvera alentaa ja yksinkertaistaa koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien. Aloittaville yrityksille suunnatun alkutakauksen, yli 3 vuotta toimineiden yritysten pk-takauksen ja Finnvera-takauksen fast trackin vuosittainen takausprovisio alenee ja on enintään 1,75 %. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu alenee ja on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä. Muutos koskee 1.3.2020 lähtien myönnettyjä edellä mainittuja takauksia, ja se tullaan huomioimaan yrityksen laskutuksessa ilman asiakkaan erillistä yhteydenottoa. Lisäksi Finnvera tulee hyvittämään takautuvasti maksujen erotuksen niille asiakkaille, jotka ovat jo maksaneet korkeampaa takausprovisiota tai toimitusmaksua. Fast trackin osalta toimitusmaksu säilyy ennallaan noin 400 eurossa.

EU on vahvistanut Finnveralle koronatukiohjelman, jonka myötä sen lainoitusmahdollisuudet laajenevat. Takausosuutta voidaan nostaa velkakirjaluotoissa 90 %:iin. Rahoituksen hintaan takausosuuden nousu ei vaikuta. Huom! 11.9.2020 alkaen rahoittajat ovat voineet hakea Finnvera-takausta yrityksen puolesta.

Business Finlandin Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin
Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen. Lisää Business Finlandin sivuilla.

Julkiset yritystuet

Yleinen kustannustuki ja yksinyrittäjätuki 

Yksinyrittäjätuki on jatkossa osa Valtiokonttorin hallinnoimaa Kustannustukea ja sen kolmatta hakukierrosta. Asiasta on jätetty 4.3.2021 lakiesitys eduskuntaan ja haku yrityksille ja yksinyrittäjille voisi avautua huhtikuun loppupuolella. Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi pudonnut yli 30 % tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vuodentakaiseen vastaavaan ajankohtaan. 

Lakiesitys eduskuntaan: Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa huhtikuussa, yksinyrittäjät mukana tuessa – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi) 

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä 

ELY-keskukset ovat avanneet Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021  

ELY-keskus avaa rahoitushaun pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuot-teita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yrityk-set. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.  

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?  

Hankkeiden tukitasot  

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yri-tyskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 % – 35 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

Maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yritykset

Hallitus on päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla. Elinkeinokalatalouden piirissä toimiville yrityksille osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha. Tämän lisäksi varaudutaan maatilojen valtiontakausten takausvastuiden kasvuun sekä vesihuollon toimintaedellytyksien tukemiseen. Tästä tukirahoituksesta lisätietoa tämän sivun linkit-otsikon alta.

Haku on alkanut 18.5.2020. Rahoitus haetaan Hyrrä-järjestelmän kautta. Tukea voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka.

Kalatalousalan yritykset

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen. Avustuksen tarkoituksena on yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana.

Tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Tuen määrä voi olla korkeintaan 70 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta. Avustus voi olla suuruudeltaan 2 000 – 120 000 euroa. Tuen määrän harkinnassa otetaan huomioon yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan. Hakumenettely avautui 14.20. 2020. Lisätietoa hausta ELY-keskuksen sivuilla.