(päivitetty 27.3.2020)

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Yleistä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi varautunut jatkorahoittamaan rahastojensa kohdeyhtiöitä sekä suoria kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden kanssasijoittajien kanssa

Lisätietoa Tesin sivuilla:
Tesi on varautunut jatkorahoittamaan kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa.

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Yleistä

Euroopan keskuspankki on päättänyt tarjota pankeille edullista lainaa, jos ne lainoittavat koronaviruksen vuoksi talousahdinkoon joutuneita pk-yrityksiä. Se helpottaa myös pankkien luotonantoa lieventämällä niiden vakavaraisuusvaatimuksia. Keskuspankki on pitänyt korkonsa ennallaan: talletuskoron -0,5 prosentissa ja ohjauskoron ennallaan 0,0 prosentissa.

Finnvera on varautunut koronaviruksen aiheuttamiin lisääntyneisiin rahoitustarpeisiin. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset näin yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Finnvera suosittelee asiakkaitaan toimimaan seuraavasti:

  • Yhteys omaan pankkiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Lisätietoa Finnveran sivuilla (linkki päivitetty 23.3.2020)

Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronaviruksen aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta.

Julkiset yritystuet

Yleistä

Business Finland ja ELY-keskukset ovat lanseeranneet nopealla aikataululla uusia rahoitusinstrumentteja ja palveluita. Business Finlandilla on kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. ELY-keskuksen Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelusta saa ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.

Business Finlandin uusien rahoitusmahdollisuuksien nimet ovat ”esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa” ja ”kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa”. Niiden avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Tällä hetkellä koronalla ei ole merkittäviä vaikutuksia Business Finlandin muuhun rahoitustoimintaan. Uusien instrumenttien avustusprosentti on 80. Avustusten suuruudet ovat 10.000€ (esiselvitysrahoitus) ja 100.000 (kehittämisrahoitus), eli hankkeiden maksimikoot ovat 12.500€ ja 125.000€. Avustuksesta 70% voi saada etukäteen.

ELY-keskuksille myönnetään 300 miljoonaa euroa yritysten tukemiseen. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä (ml. toiminimiyrittäjät) jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Avustus on käytettävissä koko maassa. Tavoitteena on käynnistää avustuksen haku viikolla 13 erillisellä hakuilmoituksella ELY-keskusten verkkosivuilla.

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalveluihin tulossa muutoksia (yritystenkehittämispalvelut.fi)

Konsultointipalvelut toimivat nykyisten alaotsikoiden jaottelun mukaisesti. Kyseessä ei suora rahallinen tuki, vaan asiantuntijapalveluiden hankkimisen tuki. Konsultointipalveluissa omavastuuosuus on ollut  300€ ja analyysipalveluissa 220€. Nyt nämä omavastuuosuudet ovat 30€ kummassakin.  Palvelut ovat käytettävissä, vaikka palvelua olisi hyödyntänyt jo aiemmin. Konsultointipalveluissa 15 päivän yrityskohtainen enimmäismäärä on edelleen voimassa.

ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustukset korona-tilanteessa eivät ole vielä haettavissa.  Haku avataan tiistaina 31.3. Nykyisiin rahoituslinjauksiin on tulossa merkittäviä muutoksia.

Linkkejä toimijoiden sivuille

Business Finlandin uudet rahoituspalvelut
ELY-keskuksen koronavirustilanne-sivut

Creven ryhmäneuvonnassa pe 20.3.2020 järjestettiin infotilaisuus Business Finlandin 19.3. avatuista Liiketoiminnan kehitysrahoituksista häiriötilanteissa: