Oman pääoman ehtoinen rahoitus

(Päivitetty 25.5.2020)

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi varautunut jatkorahoittamaan kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnisti 14.4.2020 rahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena. Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Väliaikaisesta vakautusohjelmasta tehdyt sijoitukset poikkeavat Tesin normaalista suorasta sijoitustoiminnasta, ja tarjoavat apua yrityksen akuuttiin maksuvalmiuskriisiin. Tesi tekee tilanteesta riippuen sijoitukset joko osakesijoituksina tai vaihtovelkakirjalainana. Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 miljoonaa euroa.

Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa:

  • Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa
  • Henkilöstömäärä yli 50
  • Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa

Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta, josta löytyy myös ohjelman tarkemmat tiedot.

Uutisia ja lisää tietoa Tesin sivuilla:
Tesi on varautunut jatkorahoittamaan kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa.
Tesi on käynnistänyt 14.4.2020 rahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneille keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi.
Ensimmäisen kahden viikon aikana Tesin vakautusrahoitusta on hakenut 23 yritystä yhteensä 92,1 milj. eurolla. Tesillä on tällä hetkellä kolme sijoituspäätöstä valmistelussa yhteensä 25,5 milj. euron edestä.

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Euroopan keskuspankki on päättänyt tarjota pankeille edullista lainaa, jos ne lainoittavat koronaviruksen vuoksi talousahdinkoon joutuneita pk-yrityksiä. Se helpottaa myös pankkien luotonantoa lieventämällä niiden vakavaraisuusvaatimuksia. Keskuspankki on pitänyt korkonsa ennallaan: talletuskoron -0,5 prosentissa ja ohjauskoron ennallaan 0,0 prosentissa.

Finnvera on varautunut koronaviruksen aiheuttamiin lisääntyneisiin rahoitustarpeisiin. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset näin yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Finnvera suosittelee asiakkaitaan toimimaan seuraavasti:

  • Yhteys omaan pankkiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Finnvera alentaa ja yksinkertaistaa koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien. Aloittaville yrityksille suunnatun alkutakauksen, yli 3 vuotta toimineiden yritysten pk-takauksen ja Finnvera-takauksen fast trackin vuosittainen takausprovisio alenee ja on enintään 1,75 %. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu alenee ja on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä. Muutos koskee 1.3.2020 lähtien myönnettyjä edellä mainittuja takauksia, ja se tullaan huomioimaan yrityksen laskutuksessa ilman asiakkaan erillistä yhteydenottoa. Lisäksi Finnvera tulee hyvittämään takautuvasti maksujen erotuksen niille asiakkaille, jotka ovat jo maksaneet korkeampaa takausprovisiota tai toimitusmaksua. Fast trackin osalta toimitusmaksu säilyy ennallaan noin 400 eurossa.

EU on vahvistanut Finnveralle koronatukiohjelman, jonka myötä sen lainoitusmahdollisuudet laajenevat. Takausosuutta voidaan nostaa velkakirjaluotoissa 90 %:iin. Rahoituksen hintaan takausosuuden nousu ei vaikuta. Uusi palvelu pyritään aloittamaan vapun jälkeisellä viikolla.

Lisätietoa Finnveran sivuilla

Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronaviruksen aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Myös takausten hinnoitteluun muutoksia.

Julkiset yritystuet

Valtio, ELY-keskukset, Business Finland ja kunnat ovat lanseeranneet nopealla aikataululla uusia rahoitusinstrumentteja ja -palveluita. ELY-keskuksen Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelusta saa ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Business Finlandilla on kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Valtion myöntämä tuki yksinyrittäjille kanavoidaan yrittäjille kuntien kautta. Alle on koottu tiivis tietopaketti koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyvistä julkisista yritystuista yritysmuodon, yrityksen työllistävyyden ja toimialan mukaan.

Kaikki yhtiömuodot, jotka työllistävät 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä ja yli 5 henkilöä työllistävät toiminimiyritykset

Kaikki yhtiömuodot, jotka työllistävät 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä ja yli 5 henkilöä työllistävät toiminimiyritykset ovat ELY-keskusten korona-avustusten piirissä. ELY-keskuksille on myönnetty 300 miljoonaa euroa yritysten tukemiseen. Avustus on käytettävissä koko maassa.

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalveluissa on tapahtunut seuraavat muutokset:

Konsultointipalvelut toimivat nykyisten alaotsikoiden jaottelun mukaisesti. Kyseessä ei ole suora rahallinen tuki, vaan asiantuntijapalveluiden hankkimisen tuki. Konsultointipalveluissa omavastuuosuus on normaalitilanteessa 300€ ja analyysipalveluissa 220€. Nyt nämä omavastuuosuudet ovat 30€ kummassakin. Palvelut ovat käytettävissä, vaikka palvelua olisi hyödyntänyt jo aiemmin. Konsultointipalveluissa 15 päivän yrityskohtainen enimmäismäärä on edelleen voimassa.

ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustus korona-tilanteessa on haettavissa ELY-keskusken sivuilta. (suora linkki hakemukseen alempana). Teknistä tukea hakulomakkeeseen liittyen löytyy Yritys-Suomen puhelinpalvelusta +358 295 020 500. Apua hakemuksen tekemiseen tarjoavat monet seudulliset yritysneuvojat Varsinais-Suomessa. Linkki heidän yhteystietoihinsa löytyy tämän sivun linkit-otsikon alta.

Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.

ELY-keskuksella on kahdenlaisia avustuksia: 1. Tilanneanalyysi 2. Kehittämistoimenpiteet

Kummankin voi saada vain kerran. Jos haluaa hakea molempia, tulee Tilanneanalyysia hakea ensin. Avustusten suuruudet ovat 10.000€ (Tilanneanalyysi) ja 100.000 (Kehittämistoimenpiteet), eli hankkeiden maksimikoot ovat 12.500€ ja 125.000€. Avustuksesta 70% voi saada etukäteen.

ELY-keskukselta voi hakea uuden hankkeen korona-rahoituksesta, vaikka käynnissä olisi jo jokin muu ELY-rahoitteinen hanke. Näissä tapauksissa vanha hanke kannattaa laittaa tauolle.

Kehittämistoimenpiderahoituksen hakemista on hyvä kiirehtiä, sillä yleisen kustannustuen käyttöönoton myötä Koronaan liittyvä Kehittämistoimenpiderahoitus tullaan ajamaan alas.

Suomessa toimivat pk-yritykset (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yritykset

Business Finlandin kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteessa on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

Business Finlandin uusien rahoitusmahdollisuuksien nimet ovat ”esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa” ja ”kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa”. Niiden avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Tällä hetkellä koronalla ei ole merkittäviä vaikutuksia Business Finlandin muuhun rahoitustoimintaan. Uusien instrumenttien avustusprosentti on 80. Avustusten suuruudet ovat 10.000 € (esiselvitysrahoitus) ja 100.000 € (kehittämisrahoitus), eli hankkeiden maksimikoot ovat 12.500 € ja 125.000 €. Avustuksesta 70 % voi saada etukäteen.

Business Finland on saanut korona-avustuksen jatkoksi uuden 300 miljoonan euron lainavaltuuden. Valtuudesta myönnettävien t&k-lainojen lainataso on 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista ja projektin minimikoko 150.000 euroa. Lainasummasta voi saada etukäteen 30 %. Peruskriteerit ovat samat kuin korona-avustuksissa.  Projekteissa haetaan erityisesti myönteisiä työllisyysvaikutuksia.

Kehittämisrahoituksen hakemista on hyvä kiirehtiä, sillä yleisen kustannustuen käyttöönoton myötä liiketoiminnan häiriötilanteeseen kytketty Kehittämisrahoitus tullaan ajamaan alas.

Maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yritykset

Hallitus on päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla. Elinkeinokalatalouden piirissä toimiville yrityksille osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha. Tämän lisäksi varaudutaan maatilojen valtiontakausten takausvastuiden kasvuun sekä vesihuollon toimintaedellytyksien tukemiseen. Tästä tukirahoituksesta lisätietoa tämän sivun linkit-otsikon alta.

Haku on alkanut 18.5.2020. Rahoitus haetaan Hyrrä-järjestelmän kautta.

Kalatalousalan yritykset

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen. Avustuksen tarkoituksena on yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana.

Tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Tuen määrä voi olla korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta. Avustus voi olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa. Tuen määrän harkinnassa otetaan huomioon yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan.

Ravintolat

Hallitus on sopinut mallista, jolla tuetaan ravintoloita työllistämisessä sekä hyvitetään kustannuksia, joita yritykset eivät ole voineet sopeuttaa lakisääteisestä rajoituksesta aiheutuneeseen muutokseen. Hallitus antaa esityksen eduskunnalle lähipäivinä. Työ- ja elinkeinoministeriö viestii erikseen lain voimaantulosta sekä ohjeista yrityksille tuen hakemiseksi ja hyvityksen saamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta.

Yksinyrittäjät

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Tuen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronan aiheuttamaa katkoa toiminnalle. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Turun seutukunnassa sijaitsevat yritykset hakevat tuen keskitetysti kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:n ylläpitämän Turku Business Region -verkkopalvelun kautta. Hakuohjeet ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät täältä. Hakulomakkeet käsitellään Turun kaupungin tietojärjestelmässä. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Yksinyrittäjän on mahdollista saada myös työmarkkinatukeaLisätietoa yksinyrittäjien työttömyysturvasta tämän sivuston kohdassa “Työlainsäädäntö”. Usein kysyttyjä kysymyksiä tuesta vastauksineen Linkkejä toimijoiden sivuille -osiossa kuvan alla. Lue hakuohjeet tarkasti! Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä.  

Toimialasta riippumaton kustannustuki

Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuen piirissä ovat myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa.

Vielä on tarkentumatta, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä. Tuen voi saada kahdelta kuukaudelta.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.

Hallitus linjasi samalla, että Business Finlandin ja ELY-keskusten niin sanottujen koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana.

Yritysten pitää hakea tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Haku aukeaa arviolta touko-kesäkuun vaihteessa ja siitä ilmoitetaan vielä erikseen.

Linkkejä toimijoiden sivuille

Business Finlandin uudet rahoituspalvelut
ELY-keskuksen koronavirustilanne-sivut
Varsinais-Suomen ELY:n koronakorvausten neuvontaorganisaatio
Kysymyksiä ja vastauksia ELY-keskusten koronarahoituksesta
Yksinyrittäjien tuen haku Turun seudun yrityksille Turku Business Region -sivustolla
Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta
Maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset tiedotteet
Humakin tuottama selkosuomi-versio eri tukimuodoista koronakriisissä