Poikkeustilanteesta aiheutuvia liiketoiminnan helpotuksia ja rajoituksia

(päivitetty: 26.3.2020)

Säädösten kevennykset ja helpotuksia liiketoimintaan

Yleistä

Poikkeustilanteesta johtuen Suomen ja EU:n viranomaisilla on mahdollisuus rajoitusten lisäksi myös päättää helpotuksista yritystoiminnan säädöksiin. Nämä helpotukset voivat koskea tiettyjä tuotteita (esim. lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet) tai olla yleisiä säädösten kevennyksiä. Lista ei ole kattava, mutta pyrimme päivittämään sitä mahdollisuuksiemme mukaan.

Linkkejä

Ravintoetua voi tilapäisesti käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin (Verohallinnon uutinen 23.4.)

Eurooppalaiset standardit lääkintätarvikkeille, jotka on vapautettu saatavaksi tuotannon lisäämisen helpottamiseksi   (Englanninkielinen tiedote: Coronavirus: European standards for medical supplies made freely available to facilitate increase of production 20.3.2020)

Joustoa elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin (Ruokaviraston ohje pakkausmerkkinöistä 24.3.2020)

Ylivoimaisen esteen (force majeure) tilanteesta (Helsingin kauppakamarin artikkeli 23.3.2020)

Vienti- ja tuontirajoitukset

Yleistä

Useissa maissa on otettu tai otetaan käyttöön vienti- tai tuontirajoituksia.  EU-maissa rajoitukset saattavat koskea vientiä tai tuontia EU-maiden ja kolmansien maiden välillä tai joissain tapauksissa myös kaupankäyntiä EU-maiden välillä.
Yritysten on syytä selvittää mahdolliset vienti-/tuontimaan rajoitukset sekä huomioimaan, että liikenteessä saattaa olla huomattavia eri maiden sisäisiä rajoituksia. Kaupalliset toimijat ovat saattaneet supistaa tai keskeyttää toimintaansa myös ilman viranomaismääräyksiä.

Linkkejä

STM:n tiedote 26.3.2020 henkilösuojainten viennistä 
Tiettyjen henkilösuojainten vienti EU:n ulkopuolelle on luvanvaraista – Suomessa lupaviranomainen on Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tullin asiakastiedote 20.3.2020 sähköisestä asioinnista
Tavarakuljetukset ja sähköiset tullaukset jatkuvat normaalisti koronaviruksesta huolimatta: Tulli suosittelee, että asiakkaat asioivat tullitoimipaikoilla ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa se on välttämätöntä, eikä sähköistä asiointipalvelua tai vaihtoehtoista toimintatapaa ole käytettävissä.