Tietoa seudun kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n avoimista työpaikoista.

Turku Business Region on Suomen dynaamisin yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä, jonka toimintaa seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy operoi. Seutukunnan 22 000 yritystä, viisi tiede- ja ammattikorkeakoulua sekä eri toimijoiden laaja yhteistyöverkosto vauhdittavat uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä ja yritystoiminnan kasvua sekä alueen hyvinvointia.

Turku Science Park Oy etsii nyt Clean kärkialan -tiimiinsä

kiertotalouden erityisasiantuntijaa

määräaikaiseen työsuhteeseen 14.11.2022 (tai sopimuksen mukaan) -31.7.2025.

Ilmastonmuutos tarvitsee ratkaisuja ja ratkaisujen tekijöitä. Haluatko sinä olla vaikuttamassa positiivisemman tulevaisuuden luomiseen? Nyt haemme kiertotalouden erityisasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen edistämään Turun alueen cleantech- alan kasvua ja menestymistä. Erityisasiantuntijana kehität ensisijaisesti biotalouden ja kiertotalouden edistymistä, lokakuussa 2022 käynnistetyssä BioDemo -projektissa. Toimit myös BioDemo -projektin projektipäällikkönä. Clean kärkialan tiimissä edistetään laajasti eri toimialojen kestävää kehitystä, joten ymmärrys esimerkiksi myös rakennus- ja energiateollisuuden murroksista luetaan eduksi. Työtehtävän hoitaminen vaatii kokonaisvaltaisen ymmärryksen kiertotaloudesta, ja tämän vaikutuksista yritysten toimintaympäristön.

Erityisasiantuntijana tehtäväsi on bio- ja kiertotalouden arvoketjujen tunnistaminen ja yhteistyön fasilitointi arvoketjujen toimijoiden välillä. Tämä vaatii toimijoiden tunnistamista, yrityksissä vierailuja ja kasvokkain tapaamisia, sekä luottamuksellisten suhteiden luomista yritysedustajien kanssa. Parhaan vaikuttavuuden saamiseksi, tuomme työssämme yritykset yhteen korkeakouluosaajien ja tutkijoiden kanssa, ja edistämme näiden välistä yhteistyötä.

Tehtävänäsi on Turku Science Parkin kiertotalousprojektien projektipäällikkönä toimiminen. Konkreettisesti tämä pitää sisällään muun muassa seuraavat tekemiset:

  • Yritysedustajien, korkeakoulutoimijoiden, sekä julkisen sektorin toimijoiden tapaamiset.
  • Seminaarien, työpajojen ja verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen.
  • Esitysten valmistelu ja niiden pitäminen suomeksi ja englanniksi, niin verkossa kuin läsnä tapahtumissa.
  • Clean kärkialasta viestiminen yhteistyössä Turku Science Parkin viestintä -tiimin kanssa.
  • Uusien hankeaihioiden valmistelu, sisältäen ideoinnin, budjetoinnin ja hankehakemusten kirjoitustyön
  • Projektipäällikön tehtävät kuten
    • projektihallinnolliset tehtävät, budjettiseuranta ja raportointi rahoittajalle (EAKR rahoitus / Uudistuva ja osaava Suomi).
    • BioDemo projektin sisällöllinen johtaminen yhdessä kärkialajohtajan ja asiakkuuspäällikön kanssa.

Odotamme että olet aidosti kiinnostunut ja innostunut kiertotalouden luomista mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillinnän työkaluna, luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa ja neitseellisten raaka-aineiden riittävyyden takaamisessa yhä kasvavaan kulutukseen.

Edellytämme sinulta, oma-aloitteista ja aktiivista yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Sinulla on kokemusta projektien tuloksellisesta toteuttamisesta, sekä asiantuntijuutta kiertotaloudesta. Sinulla on näkemystä siitä, miten Euroopan komission uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ovat Suomellekin mahdollisuus, uuden vähäpäästöisemmän yritystoiminnan ja teollisuuden rakentamiseen, sekä kansallisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Soveltuva korkeakoulututkinto, mielellään luonnontieteelliseltä, tekniseltä tai kaupalliselta alalta antaa hyvät valmiudet tehtävään. Tehtävä edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan alueellisen ja kansallisen cleantech-alan, sekä bio- ja kiertotalouden kehittämisen parissa. Työssä pääset konkreettisesti edistämään Turun seudun osalta hallituksen tavoitetta nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijämaaksi.

Hakemukset palkkatoivomuksineen sekä CV 7.11.2022 osoitteella: careers@turkubusinessregion.com aiheena Erityisasiantuntija/Kiertotalous

Lisätietoja: Linda Fröberg-Niemi, Clean kärkialan johtaja, +358 505873441.

Teknologiakampus Turku edistää neljän korkeakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluiden tuottamisesta ja koordinoinnista vastaa seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy.

Teknologiakampus Turulla on merkittävä rooli Turun talousalueen teknistieteellisen osaamisen pitkäjänteisessä vahvistamisessa.

Oletko yhteistyön rakentaja ja ylläpitäjä? Hallitsetko kokonaisuuksia, mutta saat kädet mullassa myös itse aikaiseksi? Sujuuko sinulta viestintä ja projektinhallinta? Liikutko yhtä sujuvasti korkeakoulujen käytävillä ja yritysten neukkareissa? Kykenet itsenäiseen asiantuntijatyöhön, mutta tiimityö sujuu sinulta yhtä luontevasti. Onko sinullakin vahva usko teknologian voimaan rakentaa parempaa huomista? Jos, niin olet ehkä etsimämme tekijä ja työkaveri joukkoomme!

Haemme nyt avainpaikalle Turku Science Park Oy:öön

yhteyspäällikköä operatiivisiin toimintoihin.

Haemme tiimiimme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen aikaansaavaa yhteyspäällikköä, joka vastaa Teknologiakampus Turun operatiivisen toiminnan koordinoinnista ja pitää langat käsissään. Tehtäviisi kuuluu myös ydintiimin ja ohjausryhmän kokousten valmistelu, toiminta eri verkostoissa sekä viestintä sen eri muodoissa. Sosiaalisen median osaamisesta on tässä tehtävässä merkittävää hyötyä. Kokemus opetuksesta tai tutkimuksesta on eduksi. Raportoit suoraan Teknologiakampuksen johtajalle.

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta näyttää osaamisesi ja kykysi monipuolisessa ympäristössä, jossa tapahtuu paljon. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihin, joilla teknologia-alan yhteistyötä Turun alueella tehdään niin tutkimuksessa, opetuksessa kuin käytännön bisneksessäkin.

Pääset vahvistamaan kanssamme Turun alueen teknistieteellistä osaamista ja sukeltamaan samalla niin korkeakoulujen osaamisen kuin yritysten innovaatioiden maailmaan ja näkemään läheltä, miten maailmaa muutetaan parempaan.  Tukenasi on mukava ja aikaansaava työyhteisö, jolta saat tarvitsemaasi sparrausta ja tukea työhösi.

Odotamme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, ylempää korkeakoulututkintoa, ymmärrystä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustehtävistä, kykyä työskennellä sekä suomeksi että englanniksi ja myös soveltuvaa vähintään kolmen vuoden työkokemusta vastaavista työtehtävistä. Projektinhallinta ja kyky ilmaista itseäsi selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti ovat välttämättömiä taitoja. Kokemus yritysten ja korkeakoulun rajapinnassa työskentelystä katsotaan eduksi. Opetus- ja tutkimuskokemustakin arvostamme, mutta välttämätöntä se ei ole.

Teknologiakampuksen toimintaan voit tutustua osoitteessa: https://teknologiakampus.turkubusinessregion.com.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksen sekä CV:n kera 31.10.2022 kello 16.00 mennessä osoitteella: careers@turkubusinessregion.com otsikolla YHTEYSPÄÄLLIKKÖ, OPERATIIVISET TOIMINNOT

Lisätietoja tehtävistä antavat:
Teknologiakampus Turun johtaja, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula, puh. +358 29 450 4695 Teknologiakampus Turun tutkimuspäällikkö Mikko Helle, puh. +358 40 5484 588

Teknologiakampus Turku edistää neljän korkeakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluiden tuottamisesta ja koordinoinnista vastaa seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy.

Teknologiakampus Turulla on merkittävä rooli Turun talousalueen teknistieteellisen osaamisen pitkäjänteisessä vahvistamisessa.

Oletko yhteistyön rakentaja ja ylläpitäjä? Hallitsetko kokonaisuuksia, mutta saat kädet mullassa myös itse aikaiseksi? Sujuuko sinulta viestintä ja projektinhallinta? Liikutko yhtä sujuvasti korkeakoulujen käytävillä ja yritysten neukkareissa? Kykenet itsenäiseen asiantuntijatyöhön, mutta tiimityö sujuu sinulta yhtä luontevasti. Onko sinullakin vahva usko teknologian voimaan rakentaa parempaa huomista? Jos, niin olet ehkä etsimämme tekijä ja työkaveri joukkoomme!

Haemme nyt avainpaikalle Turku Science Park Oy:öön

asiakkuuspäällikköä.

Haemme tiimiimme viiden vuoden määräajaksi asiakkuuspäällikköä, joka kehittää uuden konseptin toimivaksi työkaluksi ja vastaa myös sen käytännön toiminnasta yhdessä Teknologiakampus Turun tiimin kanssa. Raportoit Teknologiakampuksen tutkimuspäällikölle.

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta näyttää osaamisesi ja kykysi monipuolisessa ympäristössä, jossa tapahtuu paljon. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa toimintatappoihin, joilla teknologia-alan yhteistyötä Turun alueella tehdään niin tutkimuksessa, opetuksessa kuin käytännön bisneksessäkin.

Pääset vahvistamaan kanssamme Turun alueen teknistieteellistä osaamista ja sukeltamaan samalla niin korkeakoulujen osaamisen kuin yritysten innovaatioiden maailmaan ja näkemään läheltä, miten maailmaa muutetaan parempaan. Tukenasi on mukava ja aikaansaava työyhteisö, jolta saat tarvitsemaasi sparrausta ja tukea työhösi.

Odotamme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, ylempää korkeakoulututkintoa, ymmärrystä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustehtävistä, kykyä työskennellä sekä suomeksi että englanniksi ja myös soveltuvaa vähintään kolmen vuoden työkokemusta vastaavista työtehtävistä. Projektinhallinta ja kyky ilmaista itseäsi selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti ovat välttämättömiä taitoja. Kokemus yritysten ja korkeakoulun rajapinnassa työskentelystä katsotaan eduksi. Opetus- ja tutkimuskokemustakin arvostamme, mutta välttämätöntä se ei ole.

Turun kaupunki panostaa kunnianhimoiseen Turun TKI -hankkeeseen, joka yhdistää alueen pk-yrityksiä ja korkeakouluja käytännönläheisesti ja vaikuttavasti. Palvelukonseptilla edistetään korkeakoulujen vuorovaikutusta yritysten kanssa ja sujuvoitetaan varsinaissuomalaisten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tieteellistä tutkimusta ja Turun korkeakoulujen merkittävää, nopeasti kasvavaa tekniikan alan osaamista ja infrastruktuuria.

Yritysten käyttöön on suunnitteilla uusi, yhteistyöhön kannustava TKI-seteli, jonka avulla pk-yrityksillä on mahdollisuus saada osarahoitusta korkeakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön, kuten opinnäytteiden teettämiseen. Turun TKI -palvelu on osa Teknologiakampus Turun toimintaa ja se käynnistyy vuoden 2023 alussa.

Teknologiakampuksen toimintaan voit tutustua osoitteessa: https://teknologiakampus.turkubusinessregion.com

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksen sekä CV:n kera 31.10.2022 kello 16.00 mennessä osoitteella: careers@turkubusinessregion.com otsikolla ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ, TURUN TKI-PALVELU

 

Lisätietoja tehtävistä antavat

Teknologiakampus Turun johtaja, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula, puh. +358 29 450 4695 Teknologiakampus Turun tutkimuspäällikkö Mikko Helle, puh. +358 40 5484 588

Turku Business Region on Suomen dynaamisin yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä. Seutukunnan 22 000 yritystä, viisi tiede- ja ammattikorkeakoulua sekä eri toimijoiden laaja yhteistyöverkosto vauhdittavat uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä ja yritystoiminnan kasvua sekä alueen hyvinvointia. Alueen yritys- ja innovaatiopalveluiden koordinoinnista vastaa seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy.

Euroopan komissio on myöntänyt Suomeen neljä EDIH-osaamiskeskittymää. Turku Science Park Oy:n koordinoima HealthHub Finland EDIH on konsortio, joka auttaa pk-yrityksiä digitalisoitumaan ja kehittämään uutta terveysdataan perustuvaa liiketoimintaa. HealthHub Finland kokoaa huippuasiantuntijoita ympäri maan yritysten avuksi, jotta kynnys luoda uusia terveysdataan perustuvia innovaatioita olisi entistä matalampi.

Turku Science Park Oy etsii nyt HealthTurku-tiimiinsä suuria kokonaisuuksia hallitsevaa, digitalisoinnista innostuvaa

Projektipäällikköä

koordinoimaan European Digital Innovation Hub (EDIH) -projektia.

Tehtävänäsi on johtaa Turku Science Park Oy:n hallinnoimaa HealthHUB Finland EDIH -konsortiota ja osaltasi varmistaa, että ohjelman tavoitteet saavutetaan. Asiakkaitasi ovat kansainvälistä kasvua hakevat yrityksemme startupeista aina midcap-yrityksiin asti. Edustat projektiamme sekä kansallisesti että EU-tason EDIH-verkostoissa.

Edellytämme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ymmärrystä tuotteiden / palvelujen digitalisoinnista tai kokemusta digitaalisesta terveysliiketoiminnasta. Odotamme, että sinulla on aiempaa kokemusta kokonaisvaltaisesta projektien vetämisestä. Työssä menestyminen vaatii myös oma-aloitteisuutta, kykyä kuunnella asiakkaita ja kumppaneita, viestintätaitoja ja halua jatkuvaan oppimiseen. Arvostamme myös erinomaisia esiintymis- ja verkostoitumistaitoja. Tehtävä edellyttää sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tarjoamme sinulle haasteellisen ja palkitsevan työn terveysalan liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan kehittämisen parissa.

Lähetäthän hakemuksesi täyttämällä hakulomakkeen oheisen linkin kautta 4.9.2022 mennessä. Voit myös kysyä lisätietoja henkilöstön ja yritystoiminnan kehittäjä Nina Vainiolta puh. 040 5707636. Tavoitat hänet parhaiten keskiviikkona 24.8.2022 klo 10–11, torstaina 1.9.2022 klo 14–15 tai perjantaina 2.9.2022 klo 10–11.

Täytä hakemus tästä.

Turku Business Region on Suomen dynaamisin yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä. Seutukunnan 22 000 yritystä, viisi tiede- ja ammattikorkeakoulua sekä eri toimijoiden laaja yhteistyöverkosto vauhdittavat uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä ja yritystoiminnan kasvua sekä alueen hyvinvointia. Alueen yritys- ja innovaatiopalveluiden koordinoinnista vastaa seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy, jonka yksi kärkialoista on HealthTurku.

HealthTurku on Suomen johtava lääketeollisuuden, diagnostiikan ja terveysteknologian osaamiskeskus ja elintarviketutkimuksen edelläkävijä. HealthTurun yritykset edustavat monipuolisesti alan teollisuutta kansainvälisistä huippuluokan lääke- ja diagnostiikkayrityksistä aina lupaaviin huipputeknologian startup-yrityksiin.

Turku Science Park Oy etsii nyt HealthTurku-tiimiinsä businessorientoitunutta

Network Manageria (asiakkuuspäällikköä)

edistämään Turun alueen terveysalan kasvua ja menestymistä.  

Tehtävänäsi on kehittää Turku Science Park Oy:n HealthTurku-kärkialaa mm. yrityksiä sparraamalla ja verkottamalla niitä tutkimuslaitosten, toisten yritysten sekä pääomasijoittajien kanssa. Asiakkaitasi ovat kansainvälistä kasvua hakevat yrityksemme startupeista aina midcap-yrityksiin asti. Osallistut myös alaa vauhdittaviin EU-rahoitteisiin projekteihin, joissa kumppaneina ovat usein Turku Science Park Oy:tä vastaavat ulkomaiset toimijat. Osallistut omalta osaltasi Turun alueen terveysalan liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseen.

Edellytämme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja muutaman vuoden työkokemusta diagnostiikka- tai lääkekehitysteollisuudesta. Omaat kokemusta kansainvälisyydestä ja ymmärrät alan liiketoiminnan haasteita. Työssä menestyminen vaatii oma-aloitteisuutta, itsenäistä työskentelyotetta, kykyä kuunnella asiakkaita sekä hyviä viestintätaitoja. Arvostamme myös erinomaisia esiintymis-, verkottumis- ja projektinhallintataitoja. Tehtävä edellyttää sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tarjoamme sinulle haasteellisen ja palkitsevan työn terveysalan liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan kehittämisen parissa.

Lähetäthän hakemuksesi täyttämällä hakulomakkeen oheisen linkin kautta 4.9.2022 mennessä. Voit myös kysyä lisätietoja henkilöstön ja yritystoiminnan kehittäjä Nina Vainiolta puh. 040 5707636. Tavoitat hänet parhaiten keskiviikkona 24.8.2022 klo 10–11, torstaina 1.9.2022 klo 14–15 tai perjantaina 2.9.2022 klo 10–11.

Täytä hakemus tästä.

Rekrytoinnin tietosuojaseloste