Kasvuohjelmat yhdistävät kasvuhakuisia pk-yrityksiä ja eri toimialoilla asemansa vakiinnuttaneita suuryrityksiä. Kohtaamisissa ketterät, innovatiiviset kasvuyritykset tavoittavat uusia kohderyhmiä ja asiakkuuksia. Suuryritykset puolestaan vahvistavat omaa innovatiivisuuttaan ja kilpailukykään uudenlaisilla yhteistyökuvioilla.

Maritime Growth -kasvuohjelma

Maritime-kasvuohjelma tuo yhteen merialan suuryritykset ja niiden toimialatuntemuksen sekä innovatiiviset kasvuyritykset ja niiden erityisosaamisen. 

Ohjelma järjestetään joka vuosi uusin teemoin ja haastein. Ne vaihtelevat ja perustuvat merialan partneriyritysten tarpeisiin. Teemoihin perustuen käynnistämme kasvuyrityshaun, jonka avulla etsimme partneriemme haasteisiin parhaiten soveltuvat kasvuyrityskumppanit. Yritysten välistä yhteistyötä kehitetään muun muassa ohjelman aikana järjestettävien työpajojen avulla. 

Ohjelma antaa kasvuyrityksille tilaisuuden saada referenssiasiakkuuksia ja aito testausympäristö uudelle tuotteelle tai konseptille. Partneriyritykset kehittävät ohjelmassa omaa edelläkävijyyttään ja innovaatiivisia ratkaisuja alan haasteisiin.

Siirry Maritime Growth -kasvuohjelman sivustolle
Sofia Pihlava

Sofia Pihlava

+358 44 295 7767

ProHealth Growth -kasvuohjelma

ProHealth Growth on kansallinen, ammattimaisen ja säännellyn terveysalan kasvuohjelma, joka tukee alan varhaisvaiheen yritysten ja yritysaihioiden kaupallistamista ja kansainvälistymistä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitys sekä niihin linkittyvät toimialat ja ratkaisut.

Valitut yritykset ja aihiot saavat tarpeisiinsa perustuvaa, intensiivistä valmennusta ja mentorointia, mahdollisuuden osallistua kuukausittain järjestettäviin temaattisiin työpajoihin esimerkiksi regulaatioon, juridiikkaan, markkinointiin ja rahoituskysymyksiin liittyen sekä verkottumista toimialan kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijoihin, yrityksiin ja rahoittajiin.

Werstas Labsin työtila on ProHealth-yritysten käytettävissä korvauksetta. Werstas Labs tarjoaa myös toimisto- ja laboratoriotiloja, laboratorion peruslaitteita ja välinehuoltopalveluja Werstas Labs -asiakkaille.

Lisäarvoa tuo Turku Science Park Oy:n koordinoima Nordic Mentor Network for Entrepreneurship, NOME-mentorointiohjelma, joka tarjoaa huipputason ryhmämentorointia myös suomalaisten life science -yritysten käyttöön.

Ohjelma kestää noin vuoden ja uusia hakemuksia otetaan vastaan sekä käsitellään jatkuvasti.

Siirry ProHealth Growth -kasvuohjelman sivustolle
Hanna Halme

Hanna Halme

+358 50 577 4809

TULOSSA: LevelUp-kasvuohjelma

Tulossa uusi kasvuhakuisille, liikevaihtoa ja valmiita tuotteita omaaville yrityksille suunnattu LevelUp-kasvuohjelma. Tiedot tulevasta ohjelmasta, sen sisällöstä ja kestosta tarkentuvat myöhemmin. Ohjelma julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Marko Puhtila kasvokuva.

Marko Puhtila

+358 40 550 9560

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN