Kasvuohjelmat yhdistävät kasvuhakuisia pk-yrityksiä ja eri toimialoilla asemansa vakiinnuttaneita suuryrityksiä. Kohtaamisissa ketterät, innovatiiviset kasvuyritykset tavoittavat uusia kohderyhmiä ja asiakkuuksia. Suuryritykset puolestaan vahvistavat omaa innovatiivisuuttaan ja kilpailukykään uudenlaisilla yhteistyökuvioilla.

LevelUp-kasvuohjelma

Uusi, maksuton LevelUp-kasvuohjelma on suunnattu skaalautumisvaiheeseen ehtineille, kasvuhakuisille yrityksille. Vuoden kestävän ohjelman tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ilman, että resursseja tarvitsee lisätä samassa suhteessa.

Ohjelmaa ei ole rajattu toimialojen tai teknologioiden mukaan, joten mukaan voivat hakea kaikki kasvuhakuiset yritykset, joiden tiimissä on vahvaa kokopäivätoimista sitoutumista yrittämiseen. LevelUpissa käytössäsi on Turku Science Parkin kasvuvalmentajien sekä yhteistyökumppaneiden asiantuntijoiden ja mentoreiden tuki.

LevelUp-kasvuohjelma
Marko Puhtila kasvokuva.

Marko Puhtila

+358 10 321 8887

ProHealth Growth -kasvuohjelma

ProHealth Growth on kansallinen, ammattimaisen ja säännellyn terveysalan kasvuohjelma, joka tukee alan varhaisvaiheen yritysten ja yritysaihioiden kaupallistamista ja kansainvälistymistä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitys sekä niihin linkittyvät toimialat ja ratkaisut.

Valitut yritykset ja aihiot saavat tarpeisiinsa perustuvaa, intensiivistä valmennusta ja mentorointia, mahdollisuuden osallistua kuukausittain järjestettäviin temaattisiin työpajoihin esimerkiksi regulaatioon, juridiikkaan, markkinointiin ja rahoituskysymyksiin liittyen sekä verkottumista toimialan kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijoihin, yrityksiin ja rahoittajiin.

Werstas Labsin työtila on ProHealth-yritysten käytettävissä korvauksetta. Werstas Labs tarjoaa myös toimisto- ja laboratoriotiloja, laboratorion peruslaitteita ja välinehuoltopalveluja Werstas Labs -asiakkaille.

Lisäarvoa tuo Turku Science Park Oy:n koordinoima Nordic Mentor Network for Entrepreneurship, NOME-mentorointiohjelma, joka tarjoaa huipputason ryhmämentorointia myös suomalaisten life science -yritysten käyttöön.

Ohjelma kestää noin vuoden ja uusia hakemuksia otetaan vastaan sekä käsitellään jatkuvasti.

Siirry ProHealth Growth -kasvuohjelman sivustolle
Hanna Halme

Hanna Halme

010 321 8881

Urban Tech

Hae mukaan kehittämään yrityksellesi uutta liiketoimintaa aitojen tarpeiden pohjalta!

Urban Techissä pk-yritykset pääsevät kehittämään ratkaisuja, joille on aito ja ajankohtainen tarve. Haasteita on kerätty yrityksistä sekä julkisista organisaatioista ympäri Euroopan alkuvuoden 2022 ajan. Haasteet julkaistaan 22.6 alkaen täällä. Kiinnostuksensa voi ilmaista jättämällä ratkaisuideoita eri haasteisiin 14.9.2022 asti. Hanke on tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, ja idean toteuttamiseen on mahdollista saada tueksi mentorointia sekä pilotointitukea jopa yli 50 000 euroa.

Tutustu haasteisiin & hae mukaan!

Lisätietoja ohjelmasta sekä mukaan hakemisesta teamsin välityksellä järjestettävässä info-tilaisuudessa to 18.8 klo 10-10:45. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen.

""

Palvelu toteutetaan osana Urban Tech -hanketta. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro 101005301 mukaisesti.

Sofia Pihlava

Sofia Pihlava

010 321 8863

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN