Kasvuohjelmat yhdistävät kasvuhakuisia pk-yrityksiä ja eri toimialoilla asemansa vakiinnuttaneita suuryrityksiä. Kohtaamisissa ketterät, innovatiiviset kasvuyritykset tavoittavat uusia kohderyhmiä ja asiakkuuksia. Suuryritykset puolestaan vahvistavat omaa innovatiivisuuttaan ja kilpailukykään uudenlaisilla yhteistyökuvioilla.

Maritime Growth -kasvuohjelma

Maritime-kasvuohjelma tuo yhteen merialan suuryritykset ja niiden toimialatuntemuksen sekä innovatiiviset kasvuyritykset ja niiden erityisosaamisen. 

Ohjelma järjestetään joka vuosi uusin teemoin ja haastein. Ne vaihtelevat ja perustuvat merialan partneriyritysten tarpeisiin. Teemoihin perustuen käynnistämme kasvuyrityshaun, jonka avulla etsimme partneriemme haasteisiin parhaiten soveltuvat kasvuyrityskumppanit. Yritysten välistä yhteistyötä kehitetään muun muassa ohjelman aikana järjestettävien työpajojen avulla. 

Ohjelma antaa kasvuyrityksille tilaisuuden saada referenssiasiakkuuksia ja aito testausympäristö uudelle tuotteelle tai konseptille. Partneriyritykset kehittävät ohjelmassa omaa edelläkävijyyttään ja innovaatiivisia ratkaisuja alan haasteisiin.

Siirry Maritime Growth -kasvuohjelman sivustolle
Sofia Pihlava

Sofia Pihlava

010 321 8863

ProHealth Growth -kasvuohjelma

ProHealth Growth on kansallinen, ammattimaisen ja säännellyn terveysalan kasvuohjelma, joka tukee alan varhaisvaiheen yritysten ja yritysaihioiden kaupallistamista ja kansainvälistymistä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitys sekä niihin linkittyvät toimialat ja ratkaisut.

Valitut yritykset ja aihiot saavat tarpeisiinsa perustuvaa, intensiivistä valmennusta ja mentorointia, mahdollisuuden osallistua kuukausittain järjestettäviin temaattisiin työpajoihin esimerkiksi regulaatioon, juridiikkaan, markkinointiin ja rahoituskysymyksiin liittyen sekä verkottumista toimialan kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijoihin, yrityksiin ja rahoittajiin.

Werstas Labsin työtila on ProHealth-yritysten käytettävissä korvauksetta. Werstas Labs tarjoaa myös toimisto- ja laboratoriotiloja, laboratorion peruslaitteita ja välinehuoltopalveluja Werstas Labs -asiakkaille.

Lisäarvoa tuo Turku Science Park Oy:n koordinoima Nordic Mentor Network for Entrepreneurship, NOME-mentorointiohjelma, joka tarjoaa huipputason ryhmämentorointia myös suomalaisten life science -yritysten käyttöön.

Ohjelma kestää noin vuoden ja uusia hakemuksia otetaan vastaan sekä käsitellään jatkuvasti.

Siirry ProHealth Growth -kasvuohjelman sivustolle
Hanna Halme

Hanna Halme

010 321 8881

LevelUp-kasvuohjelma

Uusi, maksuton LevelUp-kasvuohjelma on suunnattu skaalautumisvaiheeseen ehtineille, kasvuhakuisille yrityksille. Vuoden kestävän ohjelman tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ilman, että resursseja tarvitsee lisätä samassa suhteessa.

Ohjelmaa ei ole rajattu toimialojen tai teknologioiden mukaan, joten mukaan voivat hakea kaikki kasvuhakuiset yritykset, joiden tiimissä on vahvaa kokopäivätoimista sitoutumista yrittämiseen. LevelUpissa käytössäsi on Turku Science Parkin kasvuvalmentajien sekä yhteistyökumppaneiden asiantuntijoiden ja mentoreiden tuki.

LevelUp-kasvuohjelma
Marko Puhtila kasvokuva.

Marko Puhtila

+358 10 321 8887

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN