Teknologiakampus Turku

Teknologiakampus edistää Turun neljän korkeakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan tohtoreita, diplomi-insinöörejä, tekniikan kandidaatteja, insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin. Teknologiakampuksen tavoitteena on luoda Turkuun vahva ja laaja-alainen tekniikan osaamiskeskittymä, joka edistää Lounais-Suomen kilpailukykyä sekä alueen yritysten kehittymistä pitkällä aikavälillä.

Teknologiakampuksen päätehtävät pähkinänkuoressa ovat neljän korkeakoulun

  1. tekniikan tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurien yhdistäminen,
  2. tekniikan koulutusyhteistyön lisääminen,
  3. yhteisen tekniikan tutkimusstrategian luominen ja ylläpitäminen sekä
  4. tekniikan alan vetovoimaisuuden ja yhteistyön lisääminen alueella.

Teknologiakampus Turun sopimusosapuolet ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy.

 

Teknologicampus Åbo

Teknologicampus Åbo främjar den tekniska utbildningen och forskningen vid de fyra högskolorna i Åbo, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Samtidigt förenar Teknologicampus högskolornas resurser för att stödja verksamheten för företagens produktutveckling och innovationer.

Högskolorna i Åbo producerar teknologie doktorer, diplomingenjörer, teknologie kandidater, ingenjörer och fackmän inom sjöfarten för regionens tilltagande behov i framtiden. Målet för Teknologicampus är att i Åbo skapa en stark och övergripande teknisk kompetenskoncentration som främjar Sydvästra Finlands konkurrenskraft samt en långsiktig utveckling av regionens företag.

I ett nötskal huvuduppgifterna för Teknologicampus är för de fyra högskolorna:

  1. att förena den tekniska forskningens och utbildningens infrastrukturer
  2. att utöka utbildningssamarbetet i teknik,
  3. att skapa och upprätthålla en gemensam forskningsstrategi för teknik samt
  4. att öka attraktiviteten för det tekniska området och samarbetet i regionen.

Avtalsparterna inom Teknologicampus är Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Åbo stad och Turku Science Park Oy.

Mika Hannula
Johtaja
Direktör
+358 40 033 1838
Sari Stenvall-Virtanen
Koulutuspäällikkö
Utbildningschef
+358 40 501 3757
Mikko Helle
Tutkimuspäällikkö
Forskningschef
+358 40 548 4588
Marianne Leistén
Verkostokoordinaattori
Nätverkskoordinator
+358 44 5181 681