Teknologiakampus Turku

Teknologiakampus edistää Turun neljän korkeakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan tohtoreita, diplomi-insinöörejä, tekniikan kandidaatteja, insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin. Teknologiakampuksen tavoitteena on luoda Turkuun vahva ja laaja-alainen tekniikan osaamiskeskittymä, joka edistää Lounais-Suomen kilpailukykyä sekä alueen yritysten kehittymistä pitkällä aikavälillä.

Teknologiakampuksen päätehtävät pähkinänkuoressa ovat neljän korkeakoulun

  1. tekniikan tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurien yhdistäminen,
  2. tekniikan koulutusyhteistyön lisääminen,
  3. yhteisen tekniikan tutkimusstrategian luominen ja ylläpitäminen sekä
  4. tekniikan alan vetovoimaisuuden ja yhteistyön lisääminen alueella.

Teknologiakampus Turun sopimusosapuolet ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy.

Tekniikan korkeakoulutus

Turun yliopisto on vaikuttava tekniikan alan kouluttaja tietotekniikan, biotekniikan, konetekniikan ja materiaalitekniikan alalla. Tietotekniikka muokkaa tulevaisuutta. Koneista tulee älykkäitä, algoritmit auttavat päätöksenteossa ja lisätty todellisuus luo uusia kokemusympäristöjä. Data on ”uusi öljy”, jonka jalostaminen ja turvaaminen on osa modernia teollisuutta.

Biokemian laitos kouluttaa biotieteiden maistereita ja biotekniikan ja  elintarvikekehityksen diplomi-insinöörejä, joiden osaamista hyödynnetään mm. lääketieteessä ja -kehityksessä, elintarvikekehityksessä, analytiikassa ja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisessä.

Turun yliopistossa voi lukuvuonna 2020-2021 aloittaa opinnot myös alueen korkeakoulujen monipuolisen osaamisen ja tutkimuksen pohjalta rakennetuissa konetekniikan ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutuksissa. Ensimmäiset opiskelijavalinnat näihin uusiin diplomi-insinööritutkinto-ohjelmiin tehdään kevään 2020 yhteisvalinnassa.

Tekniikan tutkinto-ohjelmat

Load More

Tekniikka näyttelee tärkeää roolia, kun rakennetaan kestävään kehitykseen perustuvaa tulevaisuutta.  Åbo Akademin kemian- ja prosessitekniikan sekä tietotekniikan diplomi-insinööri koulutusohjelmat tarjoavat hyvät työkalut tulevaisuuden haasteiden ratkaisuun.

Koulutuksen kautta saat ymmärrystä ja tietotaitoa usealta tekniikan alalta ja voit räätälöidä tutkintoa haluamaasi suuntaan. Tietotekniikan diplomi-insinöörinä rakennat ratkaisuja, joilla luodaan perusta yhteiskunnan ja teollisuuden digitalisaatiolle. Kehität laadukkaita ohjelmistoja ja palveluita, sekä teollisen internetin sovelluksia, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen toimintoja sekä teollisuudessa että yhteiskunnassa. Kemian- ja prosessitekniikan diplomi-insinöörinä suunnittelet puhtaampia ja energiatehokkaita prosesseja teollisuuteen tai kehität uusiutuvia materiaaleja jotka säästävät ympäristöä ja luonnonvaroja.

Tekniikan korkeakoulutus

Load More

Kouluttautumalla merenkulkualalle, varmistat työllistymisen hyväpalkkaiselle alalle. Voit työskennellä joko merellä tai maissa. Merenkulun ammattilaisia tarvitaan esim. laivoilla, hallinnossa, varustamoissa, satamissa, merenmittaustehtävissä ja väylien kunnossapidossa.

Merenkulkuala digitalisoituu ja alusten tekniikka kehittyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä edellyttää nykyajan merenkulkijoilta myös teknologian ymmärtämistä. Noviassa, Aboa Maren Campuksella toimii TKI-yksikkö, missä simulaatioiden avulla tutkimme ihmisten toimintaa, testaamme uusia teknologioita sekä kehitämme uusia ratkaisuja merenkulun alalle. Kehitämme myös jatkuvasti uusia simulaatiotyökaluja ja -ympäristöjä. Koulumme on kansainvälisesti tunnettu, ja meillä on opiskelijoita sekä Suomesta että ulkomailta.

Tekniikan alan tutkinnot

Load More

Haluatko suunnitella elämässäsi jotain suurta, vaikkapa laivoja? Tai aukenisiko urapolku robotiikan, terveysteknologian tai peliteollisuuden tehtävissä? Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä voisit olla ratkomassa visaisia energiakysymyksiä ja keinoja ilmastonmuutoksen hallintaan.

Turun ammattikorkeakoulussa on laaja kattaus tekniikan alan koulutusta. Koulutuskirjo ulottuu rakennus- ja konetekniikasta ICT:hen, kemiantekniikkaan ja ajoneuvoihin. Perinteinen rakennusalakin digitalisoituu, joten monella tekniikan alalla tarvitaan moniosaajia. Voit siis yhdistellä eri koulutusten tarjontaa kiinnostuksesi mukaan.

Koulutustarjonta

Load More

Teknologicampus Åbo

Teknologicampus Åbo främjar den tekniska utbildningen och forskningen vid de fyra högskolorna i Åbo, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Samtidigt förenar Teknologicampus högskolornas resurser för att stödja verksamheten för företagens produktutveckling och innovationer.

Högskolorna i Åbo producerar teknologie doktorer, diplomingenjörer, teknologie kandidater, ingenjörer och fackmän inom sjöfarten för regionens tilltagande behov i framtiden. Målet för Teknologicampus är att i Åbo skapa en stark och övergripande teknisk kompetenskoncentration som främjar Sydvästra Finlands konkurrenskraft samt en långsiktig utveckling av regionens företag.

I ett nötskal huvuduppgifterna för Teknologicampus är för de fyra högskolorna:

  1. att förena den tekniska forskningens och utbildningens infrastrukturer
  2. att utöka utbildningssamarbetet i teknik,
  3. att skapa och upprätthålla en gemensam forskningsstrategi för teknik samt
  4. att öka attraktiviteten för det tekniska området och samarbetet i regionen.

Avtalsparterna inom Teknologicampus är Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Åbo stad och Turku Science Park Oy.

Mika Hannula
Johtaja
Direktör
+358 40 033 1838
Sari Stenvall-Virtanen
Koulutuspäällikkö
Utbildningschef
+358 40 501 3757
Mikko Helle
Tutkimuspäällikkö
Forskningschef
+358 40 548 4588
Marianne Leistén
Verkostokoordinaattori
Nätverkskoordinator
+358 44 5181 681