Tech Turku – uudenlaisia palvelumalleja ja digitaalisia sovelluksia

Tech Turku on johtava teknologianteollisuuden keskittymä, jossa ennennäkemättömällä tavalla yhdistetään tekoälyä, robotiikkaa sekä automatisaatiota. Tuotantotavat ovat maailman moderneimpia, mikä pohjautuu vuosikymmenten vahvaan soveltavaan ICT-osaamiseen.

Kaivosajoneuvoista premium-luokan henkilöautoihin

Kattavat yhteistyöverkostot ja toimialojen vahva alueellinen yhteistyö vahvistavat Tech Turku-verkoston kansainvälistä kilpailukykyä. Ala elää viennistä, ja Turun seudulta lähtöisin olevista tuotteista ja palveluista, kuten esimerkiksi isoista moottoreista, huippuluokan kaivosajoneuvoista, korkean arvoluokan henkilöautoista ja modernista hitsausautomaatiosta syntyy menestystarinoita ympäri maailmaa.

Tech Turku lukuina

  • Varsinais-Suomi on Suomen kolmanneksi tärkein teknologiateollisuuden keskittymä
  • Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Varsinais-Suomessa on 4,6 miljardia euroa
  • Korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve alueella lähes kaksinkertaistuu vuosina 2017–2021

Living Lab – elävä laboratorio

Turun seutu on edelläkävijä myös mm. big datan, robotiikan ja sensoriteknologian hyödyntämisessä. Alue tarjoaa on aidon ympäristön uusien innovaatioiden ja tulevaisuuden ratkaisujen pilotointiin.

Tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä Turun seudulla edistää Turku Future Technologies, joka avaa kahdeksan korkeakoulun huippututkimuksen mahdollisuudet Turun seudun yritysten käyttöön.

Merkittävimpiä Tech Turku-klusterin yrityksiä Turun seudulla ovat Wärtsilä, Valmet Automotive, Sandvik, Teleste, Turku Energia, Paylq ja Affecto.

Tech Turku -yhteyshenkilömme
Karri Mikkonen
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Turku Future Technologies
+358 44 907 5207