Turun seutu tarjoaa yritys- ja innovaatiotoiminnalle vahvat lähtökohdat. Menestyksen taustalta löytyy ahkeria yrittäjiä, mutta myös eri toimijoiden välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Alueen korkeakoulujen ja kuntien määrätietoinen, periksiantamaton työ alueen kärkialojen hyväksi on tukenut  Turun seudun nousua Suomen talouskasvun veturiksi. Menestyksen avaintekijöitä ovat huippututkimus, kasvuhakuiset ja verkostoituneet yritykset sekä yritysystävälliset, uusia toimintamalleja aktiivisesti etsivät kunnat ja kaupungit.

Turku Business Region -kärkialat ovat CleanTurku (bio- ja kiertotalous sekä Cleantech)  HealthTurku (terveys ja hyvinvointi), ExperienceTurku (elokuvat, peliteollisuus, matkailu), MaritimeTurku (meriteollisuus) ja TechTurku (valmistava- ja teknologiateollisuus).