Siirry sisältöön

Uutiset

Kansallinen biopankkiosuuskunta Turkuun

Suomen Biopankkiosuuskunta yhdistää suomalaisten bioankkien voimat ja antaa niille edellytyksiä kansainävälisesti vahvempaan asemaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lähtee perustajajäseneksi Suomen Biopankkiosuuskuntaan. Lisäksi osuuskuntaan tulevat muut yliopistosairaanhoitopiirit ja yliopistot, joissa on lääketieteellinen tiedekunta. Liittymismahdollisuus varataan myös THL:lle ja SPR:lle, joilla on omat biopankkinsa. Perustettavan osuuskunnan kotipaikka on Turku ja se työllistää kymmenkunta henkilöä.

Biopankkiosuuskunta vahvistaa suomalaisia biopankkeja ja mahdollistaa laajemmat kansainväliset hankkeet tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Se vastaa biopankkien keskinäisestä yhteistyöstä, niiden tarvitsemien tietojärjestelmien kehittämisestä, yhteistoiminnan rahoituksen hankinnasta ja palvelujen markkinoinnista. Tavoitteena on kansainvälisesti uskottavan aseman saavuttaminen.

Osuuskunnan osuuspääoma on 1,25 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tulee noin 50 000 euron vuosittainen osuusmaksu. Jatkorahoitusta haetaan STM:ltä, Tekesiltä ja Sitralta. Tavoitteena on saada osuuskunnalle palvelumyynnin kautta voitollinen tulos 2–5 vuodessa.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti suorittaa perustettavalle osuuskunnalle osuudesta merkintähintana 125 000 euroa ja hyväksyi osaltaan osuuskunnalle esitetyt säännöt ja jäsensopimuksen. Hallitus nimesi osuuskunnan hallitukseen sairaanhoitopiirin edustajaksi Timo Veromaan ja hänen varajäsenekseen Päivi Rautavan.