Terveyden ja hyvinvoinnin huippuosaamista

Turun seudulla yhdistyvät pitkäjänteinen life science -alan huippututkimus, monipuolinen yritystoiminta sekä kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaaminen. Alueella on erityisesti lääke- ja diagnostiikkateollisuuden sekä terveysteknologian, elintarvikkeiden ja materiaaliteknologiantutkimustyötä ja liiketoimintaa.

Cluster Management Excellence Bronze label
ECEI Bronze Label

Vuoden 2018 alussa tämä laaja terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisuus sai nimen HealthTurku, joka samalla korvasi aiemman, lähinnä lääke- ja diagnostiikkaosaamiseen keskittyneen BioTurku-klusterin.

Turku on Suomen life science -alan vahvin osaamiskeskittymä ja liiketoiminnan edelläkävijä. Keväällä 2013 toimintansa Turussa aloittanut Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen sairaalabiopankki, ja Turun PET-keskus on yksi Euroopan suurimpia ja maailman tunnetuimpia kuvantamisen huippuosaamisyksiköitä.

Terveyskampus Turku yhdistää eri toimijat

Terveyskampus Turku -verkostossa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy toimivat yhteistyössä edistääkseen korkeatasoiseen osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa sosiaali- ja terveysalalla. Tutkimus-, innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa tehostetaan Terveyskampus Turku -verkoston tarjoaman asiantuntemuksen sekä uuden TERTTU testaus- ja kehitysalustan palveluiden avulla.

Räätälöityä terveyttä ja hyvinvointia

ICT-osaamista ja tekoälyyn perustuvia menetelmiä hyödyntäen Turun seudulla kehitetään ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia tukevia, yksilöllisiä ja ikärajattomia tuotteita ja palveluja. Alan huippututkimus, monipuolinen yritystoiminta ja julkisen puolen sitoutuminen hyvinvointialan kehittämiseen siivittävät tuloksellista ja globaalisti kasvavaa yhteistyötä.

Turun seudun Health ekosysteemin kartta

Kartta Turun seudun Health ekosysteemistä.
Suurenna kuvaa klikkaamalla.

Yrityksiä

Merkittäviä lääkekehitys- ja diagnostiikka-alan yrityksiä Turun seudulla ovat mm. Bayer, Biovian, Faron Pharmaceuticals, Forendo Pharma, Hytest, Orion ja PerkinElmer sekä elintarvikepuolella Eckes Granini, HKScan, Nestle ja Raisio.

Seudullamme on mielenkiintoisia uramahdollisuuksia osaajille. Näistä löydä arvokasta tietoa osoitteesta Career in Southwest Finland -sivustolta.

HealthTurku -yhteisö

5700 teollista työpaikkaa
1000 tutkijaa yli sadassa tutkimusryhmässä
1000 opiskelijaa valmistuu alalle vuosittain

Maakunnan life science -teollisuus

70 % Suomen lääkeviennistä
20 % Varsinais-Suomen teollisesta työvoimasta
50 % Suomen diagnostiikkaviennistä

TUTUSTU MYÖS MUIHIN TURUN SEUDUN VAHVUUKSIIN