Siirry sisältöön

Uutiset

European ICT Alliance starttaa suomalaisten ja puolalaisten ICT-yritysten yhteistyönä

  • Lounais-Suomi sekä Wroclawin ja Gdanskin alueet Puolassa rakentavat yhteistyötä vahvistaakseen alueiden kilpailukykyä ICT-toimialalla
  • European ICT Alliancen perustamisella luodaan mm. edellytyksiä dataohjattujen testialustojen laajemmalle käytölle
  • Alueita yhdistäviä liiketoiminta-alueita ovat erityisesti meriteollisuus, logistiikka ja palvelut 

Lounais-Suomi sekä Puolan Wrocławin ja Gdańskin alueet tiivistävät yhteistyötään digitaalisen liiketoiminnan ja siihen kytkeytyvän tutkimustyön kehittämisessä. Tänä syksynä käynnistyvän European ICT Alliance -yhteistyön piirissä on jo yli 300 ICT-yritystä.

Tulevaisuuden menestys riippuu suuresti kyvystä jakaa kokemuksia ja taitoja verkostoissa. Datan ja algoritmien jakamisen ohella on laajennettava liiketoiminnan ymmärtämystä sekä käyttäjien, heidän tarpeidensa ja toivomiensa kokemusten tuntemusta.

Euroopan unioni panostaa voimakkaasti digitalisaatioon ensi vuoden alussa alkavalla seitsemän vuoden ajanjaksolla. European Digital Innovation Hubs (Euroopan digitaalisen innovaation keskukset, EDIH) auttaa etenkin digitaalisuudessa vielä kehitysvaiheessa olevia yrityksiä ja Horizon Europe digitaalisuudessa pidemmälle edenneitä yrityksiä.

Erilaiset testialustat pk-yrityksille ovat olennainen osa uusien tuotteiden ja palvelujen testaamista. Toimiakseen kilpailukykyisesti ne edellyttävät merkittäviä investointeja, syvällistä osaamista sekä laajempaa liiketoimintaprosessien tuntemusta. Asiakkaiden digitaalisen kypsyyden tuntemus mahdollistaa digitaalisten palvelujen paremman kohdentamisen. Kestävämmät datalähtöiset liiketoimintamallit edellyttävät laajaa joukkoa yrityksiä, jotka toimittavat luotettavaa jaettua dataa. Sekä testialustojen että palvelujen kohdentaminen on luonnollisesti huomattavasti helpompaa suuremmassa verkostossa.

European ICT Alliancen tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyön ja verkostojen avulla. Allianssia tukevat alueelliset julkisen sektorin, korkeakoulujen ja yritysten verkottajat Turku Science Park Oy ja InvestGDA Puolassa.

– Yhteinen European ICT Alliance on loistava tilaisuus laajentaa erilaisia dataohjattuja alustoja. Se avaa myös mahdollisuuden tehdä yhteistyötä erilaisten testialustojen parissa, kertoo Turku Science Park Oy:n TechTurku-asiakkuuspäällikkö Michael Lindholm.

Motława-joen rantaa Gdanskissa.

Lounais-Suomessa, Wrocławissa ja Gdańskissa toimii suuri määrä ICT-yrityksiä, jotka kattavat lähes kaikki liike-elämän ja teknologian alat. Vahvimmin alueita yhdistäviä liiketoiminta-alueita ovat valmistava- ja meriteollisuus, infrastruktuuri, logistiikka ja palvelut. Tutkimusyhteistyö on luonnollinen osa allianssia. On myös erittäin tärkeää yhdistää sijoittajat ja jakaa tietoa startup-yrityksille. Verkostoon perustuvalle yhteistyölle on myös helpompi tarjota eri kokoisia kehityshankkeita.

– Odotamme innolla yhteistyötä Gdynian sataman kanssa älykkäiden satamien kehityksen nopeuttamiseksi tarjoamalla tietojärjestelmäämme tietojen jakamiseksi satamien toimijoiden kesken, sanoo turkulaisen Awake.AI:n myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Sami Kasonen.

Myös Puolassa on tunnistettu yhteistyön tarjoamat edut.

Wrocławin kaupunki sijaitsee Lounais-Puolassa, Oderjoen rannalla.

– Näemme merkittäviä mahdollisuuksia yhteistyöhön puolalaisten ja suomalaisten organisaatioiden ja yritysten välillä. Suomessa on erittäin innovatiivisia yrityksiä ja puolalaisilla yrityksillä on puolestaan vahvaa teknistä erikoisosaamista. Interizonin, ITCornerin, InvestGDA:n ja Turun seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:n kumppanuus vahvistaa näillä alueilla toimivien yritysten välistä yhteistyötä. European ICT Alliance antaa meille mahdollisuuden luoda ekosysteemin, joka antaa synergioita ja on hyödyllistä kaikkien organisaatioidemme jäsenille, sanoo Wroclawissa toimivan ohjelmistokehitysyhtiö Vazconin toimitusjohtaja ja ITCornerin hallituksen jäsen Michał Zacher.

– Yhteistyössä on suurta potentiaalia. Interizonin ympärille rakentuneen klusterin jäsenten joukossa on elektroniikka-, televiestintä-, tietotekniikka-, automaatio- ja robotiikkayrityksiä sekä tutkimus- ja kehitysyhteisöjä, koulutusyksiköitä ja liiketoiminnan kehitttäjiä. European ICT Alliancen osana voimme rakentaa kansainvälisiä arvoketjuja ulkomaisten yritysten kanssa, sanoo Interizonin toimitusjohtaja Jaroslaw Parzuchowski.