Olemme palkanneet työntekijän ulkomailta, mutta hän ei voi matkustaa Suomeen vallitsevan korona-tilanteen takia. Voiko hän aloittaa työskentelyn kotimaassaan? Mitkä asiat täytyy huomioida työnantajana?

Monet työnantajat tuskailevat tällä hetkellä koronaviruksen aiheuttamien liikkuvuusrajoitusten suhteen, kun sovittujen työsuhteiden alkamispäivät lähenevät ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden kohdalla. Eteen voi tulla tilanne, jossa työntekijän ei ole mahdollista saapua Suomeen ja työsuhde alkaa etätyöskentelyllä henkilön kotimaassa. Mitä työnantajan tulisi ottaa tässä tilanteessa huomioon? Lue alta tietoiskumme asiaan liittyen!

1. Miten ulkomailla tehty etätyö verotetaan Suomessa?

Ulkomailla asuva henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen eikä ole työn alkamishetkellä muuttanut Suomeen, on todennäköisesti Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Hänen tehdessä etätöitä Suomen rajojen ulkopuolella, ei Suomella ole oikeutta verottaa häntä. Henkilön tulee ilmoittaa saamansa palkkatulo Suomesta veroilmoituksellaan kotimaassaan (tämä tulee kuitenkin tarkastaa maakohtaisesti).

2. Mitä suomalaisen palkkahallinnon pitäisi huomioida?

Suomella ei ole verotusoikeutta työntekijän saamaan palkkatuloon ja näin ollen henkilö ei tarvitse verokorttia Suomen palkkahallintoa varten. Mikäli henkilöllä ei ole verokorttia maksajan on muulla tavalla varmistuttava siitä, että hän saa tulorekisteriin ilmoittamista varten tiedon muun muassa työntekijän syntymäajasta ja ulkomaisesta osoitteesta sekä kotivaltiossa annetusta henkilö- tai verotunnuksesta. Nämä tiedot tulee raportoida Tulorekisteriin.

Jos rajoitetusti verovelvollinen on vakuutettu Suomessa, palkasta on maksettava työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut riippumatta siitä, verotetaanko palkka Suomessa vai ei.

3. Etätyöskentely ja sosiaaliturva

Mikäli henkilö tekee etätöitä EU-maassa, on mahdollista hakea Suomen Eläketurvakeskukselta poikkeuslupaa, jolla henkilö kuuluisi Suomen sosiaaliturvaan siitä lähtien kun hän siirtyy suomalaisen työnantajan palvelukseen.

Jos poikkeuslupaa haetaan pitää palkkahallinnossa muistaa tehdä pidätykset sivukuluista. Myös lakisääteiset vakuutukset tulisi muistaa ottaa henkilölle Suomessa. Jos poikkeuslupaa ei saada pitää henkilö pääsäännön mukaan vakuuttaa työskentelymaassa, tässä tapauksessa pitää siis selvittää työskentelymaan säännöt.

EU:n ulkopuolella etänä työskentelevää henkilöä ei voida sosiaaliturva vakuuttaa ennen Suomeen saapumista. Näin ollen työntekijä kuuluisi lähtökohtaisesti asuinmaansa sosiaaliturvaan etätyöskentelyn ajan (huomattava että tämä voi aiheuttaa suomalaiselle työnantajalle rekisteröitymis- tai raportointivelvoitteita etätyöskentelymaassa).

4. Kiinteän toimipaikan syntymisen riski

Henkilön työskennellessä etänä kotimaassaan, on hyvä huomioida mahdollinen kiinteän toimipaikan syntymisen riski yritykselle kyseiseen maahan. Mikäli yritykselle muodostuu kiinteä toimipaikka työntekijän kotimaahan tuo sen muodostuminen sijaintivaltiolle oikeuden verottaa sen tulosta.

OECD:n linjauksen mukaan Covid-19 tilanteen takia ei yritykselle katsota syntyvän kiinteää toimipaikkaa valtioon, josta käsin työntekijä tilapäisesti työskentelee vallitsevan tilanteen takia. Kiinteää toimipaikkaa ei todennäköisesti katsota syntyvän Covid-19 tilanteen aikana työntekijän työskentelyvaltioon, vaikka työntekijällä olisi oikeus tehdä sopimuksia työnantajan nimissä. Koska kyseessä on kuitenkin vain suositus, on hyvä tarkistaa asia työskentelymaasta, etenkin, jos etätyö jatkuu pitkään.

On tärkeä muistaa vaikka kiinteää toimipaikkaa ei syntyisi, voi työskentelyvaltioon silti syntyä suomalaiselle työnantajalle rekisteröitymis- tai raportointivelvoitteita.

Jäikö sinulla kysymyksiä? Osallistu 26.5. aamun Webinaariin ”Työnantaja – mitä tulee huomioida työntekijän aloittaessa työt toisesta maasta?” KLIKKAA ILMOITTAUTUMISEEN

Blogin kirjoittaja Ida Ikonen työskentelee veroasiantuntijana KPMG:llä. Idan päivittäinen työ koostuu asiakkaiden auttamisesta kansainvälisissä tilanteissa. Eteen tulee kysymyksiä niin verotuksesta, sosiaaliturvasta kuin palkkahallinnosta ympäri maailmaa. Koronan aiheuttamat liikkuvuusrajoitukset ovat aiheuttaneet Idan monille asiakkaille päänvaivaa, ja hän haluaa jakaa vinkkinsä tilanteeseen, jossa työntekijä aloittaa työskentelyn etänä kotimaassaan.

 

Kasvua kansainvälisistä osaajista -yrityspalvelukokonaisuus Turun seudulla