In the projects list you will find all of our ongoing projects.

BalticSatApps – Speeding up Copernicus innovation for the BSR environment and security

Duration: 1.10.2017 – 30.9.2020
Project partners: University of Turku, Finnish Meteorological Institute, Tartu Teaduspark AS, Tartu Observatory, Cracow University of Technology
Funding: Baltic Sea Region Interreg 2014 – 2020. Total budget: EUR 2.8 million (European Regional Development Fund 1.8 million and ENI/Russian co-financing 0.4. million)
Project in a nutshell: Project aims to increase the market uptake of open satellite data by 1) increasing the awareness and accessibility of the open satellite data; 2) facilitating the open innovation ecosystem that satellite data providers, developer community (ICT professionals and SMEs) and end user community; 3) increasing capacities of local busines development organizations to support most promising busines ideas to develop into mature and sustainable economic activity; and 4) contributing to policy making processes that ensure the accessibility and usability of open satellite data and favor the business development support.
Further information: http://balticsatapps.eu/ ja engage@balticsattaps.eu.
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Timo Huttunen

 

CB Springboard

Duration: 1.12.2015 – 31.1.2018
Project partners: University of Turku (Turku, Finland), Turku Science Park Ltd (Turku, Finland), Tallinn Science Park Tehnopol (Tallinn, Estonia), Tallinn University of Technology (Tallinn, Estonia), Latvia Technology Park (Riga, Latvia) and Riga Technical University (Riga, Latvia)
Funding: Central Baltic Interreg Programme 2014 – 2020.

Results: Central Baltic Startup Springboard supported the development of new startups in Turku, Tallinn and Riga and their cross-border collaboration.Total budget for the project was 1.338.502 EUR of which 1.078.053 ERDF. Project period was 01.11.2015-31.01.2018.

Springboard provided a supported path towards entrepreneurship by implementing three joint 10-week business acceleration programs and coaching for the most potential teams. Targeted B2B matchmaking activities were also organised in order to support already established early-stage companies. By combining expertise across borders, it is easier to find potential business ideas and to establish globally competitive joint teams with versatile know-how and experience.

The goals set for the project were achieved. The final meeting in September 2017 summarised the best practises and lessons learned by the organisers and participants of the Springboard accelerator programmes. 81 teams with 179 team members in three cities participated in the project. The Project supported the creation of a total of 18 registered cross-border co-operative companies, four of which were joint companies. CB Springboard succeeded in increasing the cross-border collaboration of start-ups and business development organisations in Turku, Tallinn and Riga.

Further information: http://www.cbspringboard.eu/en
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Johanna Puhtila

BiC – Biomarker Commercialization

Duration: 1.10.2017 – 30.9.2020
Project partners:  coordinator: Ideklinikken, Aalborg University Hospital, partners: Turku Science Park Ltd, Biopeople/University of Copenhagen, Tartu Biotechnology Park, University of Turku, ScanBalt, BioCon Valley, University of Vilnius, Wroclaw Technology Park and ScanBalt fmba
Funding: Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020. The project’s budget EUR 2.55 million and it is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Baltic Sea Region Programme with EUR 1.96 million.
Project in a nutshell: This project aims to ensure a more successful commercialization of biomarkers in the Baltic Sea Region. Biomarkers is an area which is becoming increasingly important, giving rise to new areas of diagnostic and treatment and is forming the foundation of the new trend of personalized medicine.
The consortium has identified a gap in the current commercialization process, which can only be bridged by implementing a new, improved commercialization model, co-created with industry. Thus, this project aims to:
– Develop a screening procedure for early identification of the best biomarker projects
– Develop a commercialization model for biomarkers, ensuring early industry involvement
– Create a BSR Biomarker Ecosystem
The project is initiated by the technology transfer offices (TTOs), but all stakeholders from researchers, cluster organizations and industry will be involved in creating the project output.
More information at biomarker.nu/
Contact person in Turku Science Park Ltd: Merja Tieaho

BIOPEN

Duration: 1.5.2017 – 30.10.2019
Project partners: BioEconomy Cluster ja CLIB 2021, Germany, Green Chemistry Cluster, Poland, BioBasedDelta – cluster, Holland, PNO/ Ciaotech Srl, Italy, Innovation Engineering Srl, Italy, Europe Unlimited, Belgium ja National Technical University of Athens, Greece. Smart Chemsitry Park / Turku Science Park Oy, Finland
Funding: Horizon2020 / Bio-based industries
Project in a nutshell: The  project brings together European bio-economic clusters and aims to find new opportunities for cooperation in the bioenergy industry. The project web site provides information on European project funding opportunities related to the bio-economy and other relevant information on patents and freely available scientific publications. Companies and universities can also search for partners to design and implement a common EU project. Bio-economic clusters participating in the project will organize networking events in different countries, where they can explore other European bio-economists and find opportunities for cooperation.
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Reeta Huhtinen

CB HealthAccess – Access to Distant Markets in Health and Wellness 

Duration: 1.9.2015 – 31.12.2018
Project partners: Tallinn Science Park Tehnopol, Tartu Biotechnology Park, Turku Science Park ltd, Enixus Baltics Latvia, Swedish Medtech cluster
Funding: Central Baltic Interreg program Budget: 1 242 359,33 Eur from the European Regional Development Fund.
Project in a nutshell: CB HealthAccess focuses on supporting health technology companies to enter into new distant markets with their products. Each project partner has chosen one distant market where it has good experience (a partner organisation and at least one client company has achieved sales) and will open this market to the clients of other project partners. The selection of markets is from the other hand based on the potential target markets of partner cluster companies. The project will result in 73 health companies supported in market access to four distant markets and at least 12 companies selling.
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Teppo Laaksonen
Further information >>  www.cbhealthaccess.eu

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa

Uudenmaan liiton logo

Duration: 1.8.2018 – 31.12.2020
Project partners: Turku Science Park Ltd , Åbo Akademi, Turku University of Applied Sciences, Regional Council of Southwest Finland, City of Helsinki, Forum Virium Helsinki Oy, Finnish Environment Institute, Geological Survey of Finland GTK , TTY-säätiö sr, University of Tampere, City of Oulu, Oulu University of Applied Sciences
Funding: EAKR
Project in a nutshell: Hankkeen tavoite on toimijaekosysteemin kokoaminen ja toimintamallien kehittäminen, ratkaisujen tuomiseksi 6Aika kaupunkeihin suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen seurauksena syntyvien maamassojen hyödyntämiseen. Yli 90% jätekertymästä on peräisin tehdasteollisuudesta (metsä-, metalli-, ja energia-), sekä kaivannaistoiminnasta. Yhdyskuntajätteen määrä koko jätemäärästä on vajaa 3 % ja sen kierrätysasteen nostamiseen on julkisella sektorilla useita hankkeita käynnissä. Tehdasteollisuuden sivuvirtoja ei ole riittävästi hyödynnetty liiketoiminnoissa, vaikka talteenotto ja jalostusteknologiat ovat jo pitkälle kehittyneet. Hankkeen aikana kootaan biotalouden-, cleantechin-, ja kiertotalouden – eli kestävän kehityksen toimijaekosysteemi, mikä koostuu yrityksistä, kaupungeista, julkisesta sektorista ja korkeakouluista. Hankkeessa kehitetään toiminta- arvonluontimalleja sekä digitaalisia ratkaisujen 6Aika kaupunkeihin suurvolyymisten sivuvirtojen ja kierrätettyjen maamassojen hyödyntämiseen. Hankkeessa kehitetään kansallinen toimijaekosysteemi (verkosto), mikä pystyy tarjoamaan kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita kaupungille, mikä osaltaan tukee kaupunkien kehittymistä hiilineutraaleiksi.
TScP on CircVol hankkeen koordinaattori ja meillä on merkittävä rooli kansallisen toimijaekosysteemin (verkoston) kokoamisessa. Hankkeessa TScP on mukana tukemassa kiertotalouden mukaisten tuoteiden ja palveluiden kaupallistamista ja hyödyntämistä 6Aika kaupungeissa. TScP:lla tulee olemaan myös merkittävä rooli hankkeen sisäisessä ja ulkoisessa veistinnässä.
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Reeta Huhtinen

 

EEN 2017 – 2018 – Enterprise Europe Network

Duration: 1.1.2017 – 31.12.2018
Funding: COSME Work Programme 2014
Project parners:  Finpro Oy , Helsingin seudun kauppakamari
Project in a nutshell: Enterprise Europe Network -verkosto auttaa pk-yrityksiä EU:n sisämarkkinoiden, kansainvälistymisen ja teknologiansiirron eri vaiheissa. Se tarjoaa yrityksille EU-asioihin liittyvää neuvontaa sekä palveluita kansainvälisten yhteistyökumppaneiden etsintään. Euroopan komission osarahoittama verkosto toimii yli 50:ssä maassa, sen jäseninä on 660 organisaatiota ja se työllistää n. 4000 asiantuntijaa Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Suomessa toimintaa koordinoi Finpro.​
TScP Oy:n tehtävät: ​TScP:n tehtävinä ovat uusasiakashankinta, asiakkaille tehtävät tarve- ja teknologiaselvitykset liittyen kv-kumppanuuksiin, yrityskuvausten laatiminen verkoston teknologiapörssiin ja sieltä sopivien profiilien hakeminen asiakkaille. TScP myös järjestää muiden verkostokumppaneiden kanssa yrityskontaktitapahtumia sekä yritysvierailuja kulloistenkin tarpeiden mukaan.
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Olli mankonen

 

FINKAMIE2018

(Enhancing the innovation management capacity of Finnish SMEs by the Enterprise Europe Network in 2017-2018)

Duration: 1.1.2017 – 31.12.2018
Project partners: Finpro Oy
Funding: Enintään seitsemän päivän palvelupaketteja kahdelle asiakasryhmälle: SME Project in a nutshell: Instrumentti -rahoitusta saaneille “Key Account Manager” -palvelu, jossa määritellään yrityksen kehittämistarpeet ja autetaan yritystä valitsemaan yritykselle konsultti kyseisiin kehittämistarpeisiin. “Enhancing SME Innovation Management Capacity” –palvelussa tehdään innovaatiokyvykkyyden arviointi ja sen pohjalta kehittämissuunnitelma ja toimeenpanon seuranta. Palvelu on yritykselle maksuton, ja sen rahoittaa EU:n komissio. Palvelu liittyy Enterprise Europe Network -hankkeeseen, mutta sille on erillinen rahoitus.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Olli Mankonen

HUIMA – Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita

    Uudenmaan liiton logo

Duration: 1.9.2018– 31.8.2020
Project partners: Turku Science Park Oy, Posintra Oy
Funding: EAKR
Project in a nutshell: The objective of the HUIMA program is to increase business within circular economy and pay attention to smart utilization of industrial excess heat. The program sorts out appropriate sources of excess energy as targets for the common idea contest arranged by the program. A cross provincial idea contest with a goal to find new ideas and proposals about utilization of excess heat will be planned and organised. Parties (companies and e.g. academy students) who might be interested in participating in the contest will be sought. Potential ideas are refined together with the presenters and the companies who have provided competition subjects with an aim to speed up the time of idea processing. In addition, paths for further development of ideas and business plans are sought and offered.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Olof Malmström

 

IRIS – Improved Results in Innovation Support

Duration: 1.10.2017 – 30.9.2020
Project partners:  14 partners from Finland, Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Germany and Russia.
Funding: Baltic Sea Region Interreg. Total budget: EUR 2,69 million (European Regional Development Fund EUR 1.8 million,  European Neighbourhood Instrument EUR  0.16 million, Norwegian Funding EUR 0.12 million)
Project in a nutshell: The project will improve and strengthen management and support capacity in Baltic Sea Region incubator organisations.  The idea is to become acquainted with regional organizations, share good practices, and implement them practically in one’s own organization. This will result in more vibrant companies, which will lead the Baltic Sea region forward as a dynamic and innovative economic area. An important part of the project is also to develop and maintain a functioning multinational co-operation and to plan future co-operation projects.
Contact person in Turku Science Park Ltd:  Peter Lostedt

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke

Duration: 1.2.2015 – 31.7.2018
Hankepartnerit: Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Tampereen yliopisto, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki
Rahoitus: EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö: Innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhteisö synnyttää yhdessä uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Paikka, tuotteistetut prosessit ja ihmiset yhdistyvät arvoa luovaksi toiminnaksi. 6Aika-strategiassa kaupungit mahdollistavat uusien tuotteiden ja palveluiden luomisen ja testaamisen todellisissa kaupunkiympäristöissä ja innovaatioalustoissa, hyödyntäen mm. uudenlaisia hankintaprosesseja.

TScP Oy:n tehtävät / Innovatiiviset julkiset hankinnat: Innovatiivisten julkisten hankintojen kokonaisuudessa tavoitteena on tehostaa Turun kaupungin ja yritysten välistä varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelua ja kehittää uudenlaisia markkinavuoropuhelun menetelmiä. Markkinatietämyksen lisäämisellä pyritään saamaan innovatiivisten ratkaisujen hakeminen luonnolliseksi osaksi kaupungin palvelujen järjestämistä ja hankintatoimintaa. Osakokonaisuudessa järjestetään yrityksille suunnattuja markkinavuoropuhelutyöpajoja yhdessä Turun kaupungin toimialojen ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Marko Latokartano

TScP Oy:n tehtävät / Vierailukeskus: Turku Science Park Oy ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy ovat aloittamassa vierailukeskustoimintaa Turku Science Parkin alueella. Vierailukeskus tulee sisältämään yritysten ja korkeakoulujen showroomin, Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen elinkeinoelämän esittelyn ja kaupunkisuunnittelutilan. Kokonaisuudessaan vierailukeskus tuo esille nykyistä ja tulevaa elinkeinotoimintaa sekä sen taustalla olevaa historiaa. Tavoitteena on markkinoida alueen osaamista yritysten sidosryhmille, päättäjille, opiskelijoille jne. Yritykset ja muut mukana olevat tahot voivat järjestää tilassa yritystapahtumia ja tila toimii erilaisten asiantuntijavieraiden käynti-kohteena. Vierailukeskuksessa sovelletaan innovaatioalusta-ajattelua, jossa samassa tilassa kohtaavat yritykset, opiskelijat, kaupunkilaiset ja sitä kautta syntyy uusia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Turku Science Park Oy:n tehtävä on luoda toimintamalli ja prosessikuvaus vierailukeskustoiminnasta sekä etsiä potentiaalit yritys- ja korkeakoulukumppanit hankkeeseen. Lisätietoja tilasta (ladattava sovellus): Google Play tai Apple Store
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Emma Vironmäki

TScP Oy:n tehtävät / Business Lab: Business lab -toimintamallissa systematisoidaan Turun kaupungin kehittämistarpeiden ja yritysten ratkaisujen kohtaantoa, edistetään yhteiskehittämistä ja tavoitellaan mm. yhteisiä pilotteja, kokeiluja ja projekteja. Tavoitteena on saada kaupungille älykkäitä ratkaisuja ja yrityksille lisää liiketoimintaa sekä arvokkaita referenssejä. Projektipäällikkö huolehtii myös Turun osatoteutusten ja valtakunnallisen hankkeen paikallisesta koordinoinnista.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Aino Ukkola

""

6Aika – HNRY Carbon neutral and resource-wise business parks

Project partners: City of Helsinki, City of Turku, City of Vantaa, City of Espoo, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd., Turku University, Turku Science Park Ltd.
Funding: European Regional Development Fund
Project in a nutshell: The aim of the participating cities is to become carbon neutral between 2029 and 2035. The project supports development of industrial areas and their groups of companies into world-class low-carbon and resource-wise actors. In Turku, the aim is to build the Blue Industry Park into a carbon neutral, world-class production and innovation cluster for the maritime and manufacturing industries. Turku Science Park Ltd. focuses on developing the concept by concrete measures. The intention is to find common ground and a practical way of working together for the site operator and all the companies working in the Blue Industry Park area as well as the City of Turku. The project consists of four cross sectional working packages WP1: conceptualization, WP2: collaboration and communication, WP3: piloting and indicators, WP4: monitoring and evaluation. All project partners take part in all working packages by bringing together the experiments and templates etc. executed in the target areas.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Vesa Erkkilä

 

6Aika – Näyttämöt ja kasvunpajat 

Toteutusaika: 1.9.2016 – 31.12.2018
Hankepartnerit: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turku Science Park Oy
Rahoitus: ESR
Sisältö: Hankkeen toimenpiteitä ovat Näyttömöt ja Kasvunpajat. Korkeakoulutettujen työttömien asiantuntijoiden ja valmistumisvaiheessa olevien korkeakouluopiskeijoiden osaamisen valjastamiseen kehitetään uudenlainen malli, joka tarjoaa näytön paikkoja (Näyttämö) yritysyhteistyössä tapahtuvan innovoinnin kautta (Kasvunpajat). Tavoitteena on yritysten kasvun lisäksi tunnistaa piilotyöpaikkoja yrityksissä ja siten vauhdittaa työllistymistä. Toimenpiteiden kautta yritykset saavat tiimeiltä apua liiketoiminnan kehittämiseen ja korkeakoulutettujen työnhakijoiden työnsaanti helpottuu uuden työllistymisväylän kautta.
TScP Oy:n tehtävät: Tuoda toimijat yhteen ja mahdollistaa eri sidosryhmien kohtaaminen ja verkottuminen. TScP tarjoaa fyysisen toimintaympäristön hankkeelle SparkUpin muodossa, jossa yrittäjät ja työtä etsivät kohtaavat. Hankkeen mahdollistamaa yhteiskehittämistä hyödyntäen pystytään testaamaan alueelle uutta toimintamallia korkeakoulutettujen työllistämisen tueksi (Aihio-malli). Samalla kehitetään työkaluja, joiden kautta tuetaan sekä potentiaalisten työnantajien tietoisuutta rekrytointimalleista ja työllistämisen tuista että kohderyhmän oman osaamisen tunnistamista, täydentämistä ja hyödyntämistä alueen työmarkkinoilla ja yrittäjyydessä. Toiminta tapahtuu tietoiskujen ja käytännön työpajojen kautta asiantuntijoiden ohjauksessa
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Megumi Hayashi

6Aika – Opastamisen ekosysteemi 

Toteutusaika: 1.9.2017 – 31.8.2019
Hankepartnerit: Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun kaupunki, Turku Science Park Oy
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeessa toteutetaan kolme toimenpidekokonaisuutta. TPK 1 suunnittelee kaupungeille opastuksen kokonaissuunnitelman, joka mahdollistaa keskitetyn, systemaattisen kehittämisen tulevaisuudessa. TPK2 suunnittelee ja testaa opastamisen innovaatioalustan, joka tuo yritykset yhteen kaupungin kanssa yhteiskehittämään innovatiivisia opastusratkaisuja. TPK 3 suunnittelee ja toteuttaa jokaisessa kaupungissa pilotteja ja toimenpiteiden vaikututtavuuden seurantaa. Tuloksena hanke luo opastamisen ekosysteemin jossa Helsinki, Tampere ja Turku (sekä 6Aika-kaupungit) kukin kehittävät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustana kautta. Opastaminen kaupungeissa tehostuu ja keskusta-alueet elävöityvät uudella tavalla, mikä johtaa lisääntyneeseen liiketoimintaan elinkeinoelämälle. Toisaalta opastamisen palveluja ja tuotteita tuottavat yritykset tekevät tuotekehitystä yhdessä kaupunkien ja suuryritysten kanssa, aidoista tarpeista lähtien. Onnistuneet projektit poikivat arvokkaita referenssejä, jotka avaavat ovia kansainvälisille markkinoille.
TScP Oy:n tehtävät: Hankkeen koordinaattori. Osallistuu TPK 2:n toteuttamiseen.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Elina Malén

6Aika – Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä

Uudenmaan liiton logo

Toteutusaika: 1.7.2018 – 30.12.2020
Hankepartnerit: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turku Science Park Oy, BusinessOulu, Pirkanmaan liitto, Tredea
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeen tavoitteena on tukea kasvuhakuisia yrityksiä kiinnittymään niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin sekä kehittää yritystoimintaa kaupunkiseuduille.
TScP Oy:n tehtävät: TScP keskittyy erityisesti kolmeen asiaan: 1) Miten nykyistä asiakasvirtaa saadaan kasvatettua yhteistyössä muiden kuutoskaupunkien kanssa ja miten tätä asiaa pystytään tulevaisuudessa paremmin seuraamaan ja mittaamaan. 2) Alueellisiin vahvuuksiin perustuvien kasvuun ja kansainvälistymiseen keskittyvien innovaatiokeskittymien kehittämiseen ja käynnistämiseen 3) Kehitetään ja pilotoidaan hallittu palvelupolku olemassa olevien startup-palvelujen päättymisestä hankkeessa kehitettäviin kasvu ja kansainvälistymispalveluihin. Lisäksi avataan Turun seudun ja Varsinais-Suomen osaamista ja palveluja kansallisesti.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Marko Puhtila

LicenseUp – Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista 

Duration: 1.4.2017 – 31.3.2019
Funding: ESR 75%
Project in a nutshell: The LicenceUp -project seeks to improve the creative, especially gaming and audiovisual industry, SME’s capabilities and turnover by improving their ability to utilize immaterial properties more efficiently. The project will also educate business development organizations nationwide into the matter. In addition to raising awareness and coaching, the project will matchmake creative industry SME’s with potential licensees from other industries.
Contact person in Turku Science Park Ltd:: Lotta Mujo

Life Science -kiihdyttämö 

Toteutusaika: 1.8.2016–31.12.2018
Hankepartnerit: Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö: Tavoitteena on, Varsinais-Suomen maakuntastrategian mukaisesti, luoda uudenlainen ja pysyvä alueellinen toimialaspesifinen yhteistoimintarakenne ja -prosessi, joka tehostaa ja kiihdyttää alueen Life Science -alan kansainvälisesti kilpailukykyisten innovaatioiden tunnistamista ja jatkokehittämistä kaupallistamiskelpoisiksi sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kiihdyttämön uudenlainen toimintamalli tulee olemaan laatuaan ensimmäinen Suomen life science -toimialalla. Life Science -kiihdyttämöhanke on valmisteltu yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa eli Turun ammattikorkeakoulu Oy (Turun AMK), Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) ja Åbo Akademi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa toimenpidekokonaisuuksista 1,4,5 ja 6. Toimenpidekokonaisuudessa 1. luodaan uudenlainen, alueellista yhteistyötä syventävä ja tehostava Life Science -kiihdyttämön toimintamalli. Toimenpidekokonaisuudessa 4. rakennetaan kiihdyttämön toimintamallin eri toimenpiteiden käyttöön monipuolinen temaattinen verkosto. Toimenpidekokonaisuudessa 5. luodaan ja pilotoidaan mentoroinnin toimintamalli, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, minkälaista vaikuttavuutta syvällisellä ja pitkäkestoisella mentoroinnilla saavutetaan erilaisiin asiakasryhmiin (korkeakoululähtöiset tiimit ja varhaisvaiheen yritykset) ja life science-alatoimialoihin. Toimenpidekokonaisuudessa 6 tuotetaan viestintämateriaalia ja hankeraportteja rahoittajan sääntöjen mukaisesti.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Hanna Halme
Lue lisää >> www.lifesci.ac ja www.turkusciencepark.com/life-science-kiihdyttamo

Matkailun digihanke – Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut

Toteutusaika: 15.5.2018 – 30.4.2019
Hankepartnerit:
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus
Sisältö: Tavoitteena on edistää varsinaissuomalaisten matkailutuotteiden ja -palveluiden markkinointia ja myyntiä digitaalisesti kansainvälisille asiakkaille. Hankkeessa edistetään matkailuyritysten liikevaihdon kasvua luomalla uusia kumppanuuksia ja palveluketjuja. Matkailuyritysten digitaalisia valmiuksia ja osaamista parannetaan uudenlaisten jakelu-, varaus- ja myyntikanavaratkaisujen käyttöönotossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen yritykset, jotka tavoittelevat kansainvälisiä yksittäismatkailijoita.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy vastaa koko hankkeen toteutuksesta.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Ira Lahovuo

Scandria®2Act – Sustainable and Multimodal Transport Actions in the Scandinavian-Adriatic Corridor 

Toteutusaika: 1.5.2016 – 30.5.2019
Hankepartnerit: 19 partners from Finland, Norway, Sweden, Denmark ans Germany.
Rahoitus: Central Baltic Programme 2014-2020
Project in a nutshell: Main objective is to foster clean multimodal transport to increase connectivity and competitiveness of corridor regions while minimising negative environmental impact  induced by transport.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Pipa Turvanen
Lue lisää >> www.scandria-corridor.eu

Smart Clusters for Smart Growth through Joint Business
Intelligence – 4Smart Growth

Duration: 1.4.2019 – 30.6.2021
Project partner: SISP Swedish Incubators & Science Parks, Stockholm, Sweden, Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estonia, Turku Science Park Ltd, Turku, Finland, Västerås Science Park AB, Västerås, Sweden, Posintra Ltd, Porvoo, Finland
Funding:
Project in a nutshell: Project 4SmartGrowth aims at increasing the CB smart solutions providing SMEs export possibilities by opening the already existing business connections that partners have reached separately, into the joint use of all five partner regions´ SMEs. This is a unique approach that can only be based on a mutual trust and previous cooperation between the partners and the clusters that they represent.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Sami Uusitalo

SME2GO – Central Baltic Region Smart City Solutions for Global Cities 

Duration: 1.10.2015 – 30.9.2018
Project partner: SISP Swedish Incubators & Science Parks, Stockholm, Sweden, Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estonia, Turku Science Park Ltd, Turku, Finland, Västerås Science Park AB, Västerås, Sweden, Posintra Ltd, Porvoo, Finland
Funding: 1.419.997, 25 euros from the European Regional Development Fund.
Project in a nutshell: The project SMEtoGo aims at: Improving the competitiveness of smary city solution provides. The project brings together SMEs and their knowhow , trains them in sales and marketing skills, provides market intelligence and forms consortia out of these SMEs with readiness to enter new  markets. The project will result in: During the project, 3 -5 cross border consortia of Central Baltic smart city SME’s are formed and 2-3 new sales in relevant target markets achieved either during or shortly (1-2 years) after the project implementation.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Sami Uusitalo
Further information: http://sme2go.eu/

TalentAIKO – Talent Boost Turku

Duration: 1.-5.2018 – 30.4.2019
Project partners:
Funding: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus
In brief: Osana Talent Turku -kokonaisuutta toteutettava kansainvälisten osaajien houkutteluun tarkoitetun yrityspalvelun kehittäminen ja käyttöönotto. Hankkeessa toteutetaan yritysten kanssa kansainvälisten osaajien rekrytointikampanjoita ja edistetään alueen kärkialojen kansainvälistä tunnettuutta.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Pipa Turvanen

 

Työvoimahautomot – Turun seudun työvoimahautomot -hanke | The Workforce Incubator project

Duration: 6.3.2017 – 5.3.2019
Project partners: Turku, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun Ammatti-instituutti, Raisio seudun koulutuskuntayhtymä ja Turku Science Park Ltd
Funding: European Social Fund
In brief: The Workforce Incubator project builds cluster-specific workforce incubators. The incubators are carried out in order to serve the employers and unemployed job-seekers in the Turku region.  The incubator offers the unemployed a flexible possibility to participate in a work trial, practical training, and/or work in their field, and to update and improve their field-specific competence. They will also have access to other services intended to support employment. For employers, the workforce incubators offer a flexible way to find just the right number of precisely trained experts for either permanent or temporary employment.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Tuomas Mikkola

 

V-S Tekoälyverkosto | South-West Finland AI Network

     

Duration: 1.5.2018 – 30.4.2020
Project partners:
Funding: European Regional Development Fund / Uudenmaan liitto
In Brief: South-West Finland AI Network project has the goal of creating a network and tools that the companies and other operators in the region can use to best utilize the opportunities in AI in order to benefit business, competitiveness, and
economic growth. The activities of the project are divided into three work packages. 1) Creating the South-West Finland AI Network, 2) Enhancing the capabilities of the SMEs, 3) Connecting the AI network both nationally and internationally
Contact person in Turku Science Park Ltd: Michael Lindholm

Vihreät matkaketjut (Green Mobility Chain -project)

    Uudenmaan liiton logo

Duration: 1.9.2019– 31.8.2021
Project partners: Turku Science Park Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Funding: European Regional Development Fund / Uudenmaan liitto
Project in a nutshell: The Green Mobility Chain project’s objectives are to add energy efficient and low carbon mobility and to create new business opportunities for companies by enhancing energy efficient mobility, and by increasing the understanding of mobility chains.
Contact person in Turku Science Park Ltd: Petra Niskanen