Skip to content

Events

Loading Events

Luontopohjaiset hulevesiratkaisut kaupunkikiinteistöissä, sessio 2

22.04. | 09:00-11:00

Monitavoitteiset viherratkaisut ovat tulevaisuutta – tule kuulemaan inspiroivia esimerkkejä ja luotettavaa tutkimustietoa luontopohjaisista hulevesiratkaisuista ja kertomaan näkemyksesi siitä, mitä Suomessa tarvittaisiin, jotta niiden käyttö kiinteistöissä yleistyisi!

Tilaisuus on kaksiosainen ja järjestetään 15.4.2021 kello 9-11 ja 22.4. kello 9-11 teamsissä.

Alustajina ovat yliopettaja ja tutkimusvastaava Piia Leskinen sekä projektikoordinaattori Eemeli Huhta Turun ammattikorkeakoulusta.

Sessio 2. torstaina 22.4. klo 9-11

  • Ideasta käytäntöön – mitä on otettava huomioon luontopohjaisten hulevesiratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa?
  • Hulevesijärjestelmästä monitavoitteiseen viherinfraan – Miten saadaan monitavoiteratkaisusta hyöty irti: kuinka eri mahdollisuudet voidaan tunnistaa ja saada toteutumaan?
  • Keskustelu: Mitkä ovat tärkeimmät syyt investoida luontopohjaisiin ratkaisuihin? Entä suurimmat haasteet ja pullonkaulat? Mitä tarvittaisiin, jotta luontopohjaisten ratkaisujen käyttäminen yleistyisi? (kannustimet, säätely, tutkimus?..)

Tilaisuudet järjestetään Turku Science Park Oy:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä osana 6Aika kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli -hanketta, jossa Turku Science Park Oy kehittää Turun Tiedepuistoa, Tampereen kaupunki Hiedanrantaa ja Espoon kaupunki Keran aluetta kestävämmiksi ja kiertotalouden mukaisia ratkaisuja edistäviksi.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa tapahtumasta  Aino Ukkola

All Events