Rohkeita tekoja kestävään kasvuun

Turun seudulla on merkittävä määrä startup- ja kasvuyrityksiä, jotka tuottavat uusia ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Korkea osaaminen perustuu pitkään tutkimushistoriaan luonnontieteissä ja kemiantekniikassa, jotka tarjoavat upean tuotekehitysympäristön uusille innovaatioille ja pohjan tämän kärkialamme, CleanTurun, kasvavalle verkostolle. Merkittävimpien seutumme yritysten liiketoiminta perustuu biomassojen, teollisten sivuvirtojen ja jätemateriaalien käsittelyyn ja prosessointiin uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Biotalous, cleantech ja kiertotalous ovat Suomen tulevaisuuden suuri mahdollisuus

Biotalous, cleantech ja kiertotalous ovat avain vihreään kasvuun. Ehtyvät luonnonvarat ja ilmastonmuutos vaativat uusien teknologioiden hyödyntämistä ja tarjoavat Suomelle suuren mahdollisuuden. Suomen kokonaisviennistä biotalous-, cleantech- ja kiertotalousyritykset kattavat kolmanneksen ja jopa joka viides suomalainen yritys lukeutuu näihin toimialoihin.

Turun seudun yritykset ovat huippuja materiaali- ja prosessiosaamisessa

CleanTurku-yritykset hyödyntävät ja kehittävät teknologioita, prosesseja, palveluita ja tuotteita, jotka minimoivat ympäristön kuormituksen. Yritykset ovat kansainvälisesti huippuja materiaali- ja prosessiosaamisessa, joiden sovelluksia ovat mm.:

Mitä on CleanTurku? – katso video

Katso videolta, mitä on CleanTurku (ääni ja tekstitys englanniksi)

Merkittävimpiä CleanTurku-yrityksiä Turun seudulla ovat Valmet Technologies, Neste Oil (Naantalin jalostamo), Renotech, CH-Bioforce, Sybimar/Meriaura, Metgen ja Clewer.

Seudullamme on mielenkiintoisia uramahdollisuuksia osaajille. Näistä löydä arvokasta tietoa osoitteesta Career in Southwest Finland -sivustolta.

Turku haluaa olla hiilineutraali vuonna 2029

Keskuskaupunkimme Turku, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, tarjoaa seutukuntien kanssa yrityksille upean toimintaympäristön. Kaupunki panostaa älykkäisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, mistä esimerkkinä ovat Skanssin alueelle rakennettava tiettävästi maailman ensimmäinen kaksisuuntainen kaukolämpöverkko, hiilineutraaliksi rakentuva Blue Industry Park ja Tiedepuiston alueen kehitys ruutukaava-alueella.

Smart Chemistry Park – toimitilaa ja verkostoja

Raisiossa toimiva Smart Chemistry Park on malliesimerkki toimivasta monialaisesta yhteistyöverkostosta, jossa yritysten kehittämät innovaatiot tuovat ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Raisiossa sijaitsee 14 yritystä ja läheisessä yhteistyöverkostossa on yli 100 yritystä.

Kemianteollisuuden liikevaihto Varsinais-Suomessa (pl. lääketeollisuus)

2.5 miljardia euroa
25 % maakunnan teollisuuden liikevaihdosta

Varsinais-Suomessa on yli

100 teknologiayritystä, jotka kehittävät tai hyödyntävät ympäristöystävällisiä teknologioita, prosesseja, palveluita tai tuotteita

TUTUSTU MYÖS MUIHIN TURUN SEUDUN VAHVUUKSIIN