Siirry sisältöön

Uutiset

Buustia lounaissuomalaiselle akkuosaamiselle

  • Turku Science Park Oy ja Yrityssalo Oy yhdistävät akkuteknologian tutkijoita ja alan osaamista hyödyntäviä yrityksiä
  • Tavoitteena on luoda edellytyksiä sähköistymisen ja akkuosaamisen ympärille rakentuvalle uudelle yritystoiminnalle ja ekosysteemille
  • Turku Science Park Oy:ssä akkuteknologian projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä on aloittanut Raimo Vuopionperä

Lounais-Suomessa uskotaan sähköistymisen ja akkuteknologian olevan yksi lähivuosien keskeisistä liiketoiminnan kasvualueista. Valmet Automotiven Saloon perustama akkutehdas ja Uudenkaupungin autotehtaalla valmistettavat Mercedes-Benzin hybridimallit ovat konkreettisia esimerkkejä liiketoiminnasta, jota liikenteen vahva sähköistyminen ruokkii. Tutkimuksen ja liiketoiminnan kohtaamista tukevan ekosysteemin muodostumisen tärkeys on huomioitu myös Salon ja Turun seudun kehitysyhtiöissä.

Raimo Vuopionperä on aloittanut Yrityssalo Oy:n ja Turku Science Park Oy:n yhteisen Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020–2022 -hankkeen Turussa toteutettavan osaprojektin projektipäällikkönä. Hankkeessa eri palvelut ja toimijat ohjataan reagoimaan toistensa kanssa akkuteknologian kilpailukyvyn edistämiseksi. Vuopionperä kokee oman tehtävänsä olevan yhteistyöprosessien mahdollistaja.

Merkityksellistä työtä

Raimo Vuopionperällä on pitkä kokemus tutkimus- ja kehitysprojektien johtamisesta ICT/Telecommunications- ja energia-aloilla. Turku Science Parkin akkuhankkeen projektipäällikkönä hänen on tarkoitus luoda yhteyksiä yrittäjien ja tutkijoiden välille yhdessä hankkeen koordinaattorin Johanna Valion kanssa.

Raimo Vuopionperä rakentaa yritysten ja tutkijoiden yhteistä lounaissuomalaista akkuekosysteemiä. Kuva: Tuomas Lieskivi, Mainostoimisto Kuke.

– Kokemuksesta voin sanoa, että tämänkaltaisissa projekteissa hyviä toimijoita kyllä löytyy.He eivät usein vaan tiedä toisistaan. Tehtäväni on lisätä tietoa toimijoiden välillä, siis toimia eräänlaisena yhteistyötä luovana katalysaattorina, Vuopionperä luonnehtii.

Vuopionperä tuntee hyvin niin akkualan kuin sen toimijatkin. Hän on väitellyt teoreettisesta fysiikasta ja työskennellyt muun muassa tutkijana Cernissä ja tutkimuslaboratorionjohtajana Ericssonilla. Viime aikoina kehitystyön kohteena ovat olleet pilvipohjaisten akkujen monitorointiratkaisut. Kun hän kesällä kuuli Yrityssalon ja Turku Science Parkin yhteishankkeesta, oli mukaan helppo lähteä, sillä hankkeessa yhdistyvät oman osaamisen soveltaminen ja työn merkityksellisyys.

– Koen myös tärkeäksi työskentelyn puhtaan teknologian lisäämiseksi. Haluan jättää maailman asumiskelpoiseksi tyttärillenikin, Vuopionperä sanoo.

Menestystarinat syntyvät verkostoista

Vuopionperän työ on kokonaisuuksien hallintaa. Toimijat täytyy saada keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä toistensa kanssa. Lyhyellä tähtäimellä se tarkoittaa verkostojen vahvistamista ja sopivien ja vilpittömästi kiinnostuneiden toimijoiden valitsemista. Viherpesulle hankkeessa ei ole sijaa.

– Tällaisessa projektissa oikeiden tekijöiden löytäminen on tärkeää, sillä vahvoista verkostoista ne menestystarinat syntyvät. Kun työ tehdään oikein, synnyttää se hedelmällistä vuoropuhelua ja lisää elinvoimaisuutta. Pitkällä tähtäimellä siitä taas voi seurata uusia innovaatioita, keksintöjä ja fuusioita, Vuopionperä kertoo.

Suomessa on Vuopionperän mukaan hyvät mahdollisuudet lunastaa puhtaan teknologian ja kiertotalouden synnyttämä taloudellinen potentiaali. Siinä regulaatiollakin on osansa.

– Suomessa on paitsi resursseja ja osaamista puhtaalle teknologialle, myös hyvä asennoituminen sääntelyyn. Oikein ohjattuna regulaatio voi luoda liiketoimintaa uusille aloille. Ja on standardoimisella aikaisemminkin ollut sijansa, kuten vaikkapa mobiiliverkkojen synnyttämisessä, Vuopionperä muistuttaa.

Intohimoinen asenne tuottaa parhaan tuloksen

Aikaisemmissa johtotehtävissä Vuopionperä on pyrkinyt poistamaan työnteon esteitä ja korostamaan alaistensa vahvuuksia. Yrityssalon ja Turku Science Parkin akkuhankkeessa ei alaisia juuri ole, mutta samat asiat ovat yhtä lailla merkityksellisiä, kun edistetään tulosten tekoa verkostoista.

– Hankkeen katalysaattorina tehtäväni on vahvistaa muiden toimintakykyä ja poistaa toiminnan esteitä. Sekä itselleni että muille työn tekeminen on aina helpompaa, kun sen kokee merkitykselliseksi. Omalta osaltani autan toimijoita vahvistamaan tunnetta hankkeen merkityksellisyydestä, sillä intohimoinen asenne tuottaa aina parhaan tuloksen, hän sanoo.

Vapaa-ajallaan Vuopionperä löytää merkityksellisyyden tunteita lukemista. Se on tehnyt hänestä generalistin, jolta uuden oppiminen käy helposti. “Luen paljon englanninkielistä kauno- ja tieteiskirjallisuutta. Sitäkin kautta olen oppinut tarkastelemaan kokonaisuuksia nippelitiedon sijaan. Olen hyvä näkemään metsän puilta.

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020–2022 -hankkeen toteuttavat Yrityssalo Oy ja Turku Science Park Oy. Syyskuun loppuun 2022 jatkuvan hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Hankekuvaus luettavissa täällä.