Pertti Pulli

Projektipäällikkö
+358 50 559 0532

Puuttuvien resurssien ja tietotaidon vuoksi yritysten aineettomien oikeuksien mahdollisuuksia ei aina osata tunnistaa, kehittää tai hyödyntää. Aineettomien oikeuksien eli IPR:n merkitys on kuitenkin tunnistettu. Suojaamisen lisäksi tulee panostaa oikeuksien hyödyntämiseen. Parhaimmillaan IPR mahdollistaa merkittävää liiketoimintaa myös kansainvälistymisessä. On huomioitava lisensoinnin mahdollisuudet.

Vuodesta 1988 käytännönläheinen työ pk-yritysten kehittämisessä on ollut innostavaa, palkitsevaa ja opettavaista. Eri kokoisten ja eri toimialojen pk-yritysten tarpeet Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ovat olleet moninaiset kotimarkkinoilta kansainväliseen kauppaan. Ekonomistin lopputyöni ”Strateginen suunnittelu ja investoinnit” on tukenut upeasti työtäni. Mielenkiintoinen aihe.

Aluekehittämisessä yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon lopputyöni ”Yritysneuvontaorganisaation kehittäminen – proaktiivinen toimintamalli yritysneuvontaorganisaation toiminta-alueen kehittämiseksi” sai TEM:n yritysosastolta kiitosta.