Tuotetiedon hallinta tuo kilpailuetua

  • Tuotetiedon ja elinkaaren hallinta tuottaa monelle pk-yritykselle haasteita
  • Osaamista ja ymmärrystä voi nyt kehittää Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen tuella
  • Uusien järjestelmien avulla esim. jäljitettävyys ja kestävän kehityksen vaatimukset on helpompi hallita

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö haastaa pk-yritysten nykyiset liiketoimintamallit, tuotteet, palvelut ja henkilöstön osaamisen sekä tuottavuuden. Ilmiöt kuten globalisaatio ja verkottunut, hajaantunut toimitusketju ovat läsnä joka hetkessä teollisessa toiminnassa. Ilman toimintatapojen muutosta toiminnan hallinta ja kestävä kehitys sekä arvontuottaminen asiakkaalle on hankalaa.

Tuotetiedon- ja elinkaarenhallintaan (PDM – product data management ja PLM – product life cycle management) kehitetään omia järjestelmiä, jotka antavat mahdollisuudet hallita tuoteprosessia, kuten jäljitettävyyttä ja ympäristövaatimustenmukaisuutta. Monissa yrityksissä näihin järjestelmiin liittyvässä osaamisessa, vaatimusten ymmärtämisessä ja ominaisuuksien hyödyntämisessä on parantamisen varaa.

Turun ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana on yrityksillä nyt mahdollisuus osallistua tuotetiedon hallintaa tukevien koulutussisältöjen kehittämiseen.

– Tavoitteenamme on tuotetiedon- ja elinkaarenhallintaan liittyvän kokonaisymmärryksen ja filosofian tuominen pk-yrityksissä samalla tasolle isompien yritysten kanssa. Sisältöjen yhteiskehittämisessä otetaan huomioon mukaan lähtevien yritysten tarpeet. Samalla osallistuvien henkilöiden osaaminen tuote- ja elinkaarenhallinnan sisällöistä ja ohjelmistoista kasvaa, kertoo koulutus- ja tutkimusvastaava Tarmo Karhu Turun ammattikorkeakoulusta.

– Tavoitteenamme on auttaa tuotetiedon hallinnassa yrityskohtaisella konsultoinnilla. Rakennamme esimerkiksi koulutussisältöjä yritysten henkilökunnille, etsimme yrityskohtaisiin opinnäytetöihin soveltuvia opiskelijaresursseja ja järjestämme virtuaalisia yhteistoimintapajoja, joissa kuulemme järjestelmätoimittajien esityksiä, jaamme kokemuksia ja tutustumme nykyteknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, Karhu jatkaa.

Kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan Turun ammattikorkeakouluun, mutta myös Turku Science Park Oy:stä voi kysellä lisätietoja.

– Turun AMK:n ja TAMK:n osaamiset täydentävät toisiaan. Turun AMK:lla on kattava osaaminen laivanrakennusteollisuuden tarpeista, tuotekehityksestä sekä alihankintaketjuista. Tampereen ammattikorkeakoulu taas on vahva toimija, kouluttaja ja asiantuntija konepajateollisuuden arvonmuodostusketjuissa, kertoo TechTurku -kärkialan asiakkuuspäällikkö Vesa Erkkilä Turku Science Park Oy:stä.

Lisätietoja myös palvelun verkkosivulla täällä.