Vesa Vihriälä kannustaa rakenneuudistuksiin ja EU:n finanssipolitiikan kehittämiseen

  • Työelämäprofessori Vesa Vihriälä puhui Turun Eurooppa-foorumissa torstaina
  • EU:n elvytyspaketin toteutukseen liittyy ongelmia ja riskejä, mutta myös Suomi hyötyy paketista
  • Suomen tulee nyt hyödyntää pakettia ja toteuttaa tulevaa talouskasvua tukevia rakenneuudistuksia

Turun Eurooppa-foorumi kyettiin järjestämään koronan varjosta huolimatta myös tänä kesänä. Aiemmista kerroista poiketen keskustelutilaisuuksiin voitiin ottaa vain rajallisesti yleisöä. Striimauksen ansiosta tilaisuudet on kuitenkin kyetty tarjoamaan kaikkien katsottaviksi verkossa.

Torstain talousteemaan sisältyi myös Turku Science Park Oy:n vastuulla ollut paneelikeskustelu. Koronan talousvaikutuksia, elvytystä ja EU:n Green Deal -ohjelmaa pohtinutta keskustelua edelsi työelämäprofessori ja hallituksen asettaman koronan talousvaikutuksia keväällä tutkineen selvitysryhmän vetäjä Vesa Vihriälän alustus. Vaikka elvytyksen tarvetta ei voi kyseenalaistaa, oli Vihriälä huolissaan siitä, että pahiten koronakriisin taloutta kolhineet maat ovat taloudeltaan palveluvaltaisia ja entuudestaan hyvin velkaisia ja talouskasvultaan hitaita.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälä toivoo, että Suomi tekee EU:n elvytyspaketin tehokkaan hyödyntämisen tueksi myös rakenteellisia muutoksia.

Vihriälä näki elvytyspaketin askeleena kohti epätäydellistä fiskaaliunionia, jossa eri maiden välillä toteutetaan yhteisellä velalla rahoitettavia tulonsiirtoja. Päätökset on kuitenkin tehty hallitustenvälisinä ja ilman toimivaltasuhteiden muutoksista tai uusista instituutioista sopimista. Vaarana on, että tehdyt päätökset ovat alku pysyvälle muutokselle, jossa samanlaiseen ratkaisuun voidaan päätyä myös tulevaisuudessa. Valittu malli on ristiriidassa Suomen tähänastisen, kansallista vastuuta korostaneen finanssipoliittisen linjauksen kanssa.

Vesa Vihriälä uskoi kuitenkin, että nyt sovittujen rahojen käyttö tehokkaasti ja kunnianhimoisia rakenneuudistuksia toteuttaen voi vahvistaa talouskasvua pidemmällä aikavälillä. Myös Suomi tulee hyötymään rahastosta, eikä Suomi myöskään voi estää paketin toteutumista. Poisjäänti ei myöskään ole maamme taloudellisten tai poliittisten etujen mukaista. Tärkeää onkin nyt, että Suomen päättäjät huolehtivat elpymisrahaston ehdollisuudesta ja sen pidemmän ajan hyötyjen maksimoinnista rakenneuudistuksilla. Myös velkakestävyyttä on parannettava. Vihriälä toivoo myös Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen uudistamista ja yhteisen finanssipolitiikan määrittämistä uudessa tilanteessa.

Vihriälän alustuksen jälkeisessä paneelissa samasta aiheesta jatkoivat keskustelua Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, MEP Miapetra Kumpula-Natri, Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, MEP Henna Virkkunen ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Keskustelua johti Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi.