Pohjoismaiden ensimmäinen laajamittainen poistotekstiilien jalostuslaitos Paimioon

  • Laitoksen rakennuttava Rester Oy jalostaa yritysten poistotekstiiliä ja vuokralaiseksi tuleva Lounais-Suomen Jätehuolto Oy käsittelee omalla linjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä
  • Tuleva laitos pystyy vuosittain käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä, mikä on noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä
  • Uusi laitos vahvistaa kiertotalousklusterin rakentumista Paimioon

Tekstiiliteollisuuden poistotekstiiliongelma on kestämätön. Tuotteiden valmistamiseen käytetään kasvavassa määrin luonnonvaroja ja toisaalta elinkaarensa päässä materiaalit menetetään. Pelkästään Suomessa syntyy vuosittain noin 100 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä. Käyttämällä materiaali uudelleen voitaisiin pienentää tekstiiliteollisuuden hiilijalanjälkeä ja vähentää luonnonvarojen käyttöä huomattavasti.

Rester Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy tulevat viemään tekstiilialaa kohti kiertotaloutta ja aloittavat tekstiilijätteen jalostamisen teollisuuden raaka-aineeksi. Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiilejä laajamittaisesti teollisuuden uusiokäyttöön käsittelevä jalostuslaitos valmistuu Paimioon vuonna 2021. Noin 3 000 neliön jalostuslaitoksen rakennuttava Rester jalostaa yritysten poistotekstiiliä sekä teollisuuden hukkamateriaaleja. Laitokseen tulee vuokralaiseksi Lounais-Suomen Jätehuolto, joka taas käsittelee omalla linjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä.

Paimioon valmistuu uusi 3000 neliön poistotekstiilien käsittelylaitos vuonna 2021.

– Jalostuslaitos aloittaa tekstiilien kiertotalouden uuden aikakauden Suomessa. Olemme käynnistämässä systeemimuutosta alan edelläkävijöinä Skandinaviassa. Tekstiiliteollisuuden siirtyminen lineaarisesta mallista kiertotalouteen on välttämätöntä, sillä neitseellisillä materiaaleilla tekstiiliteollisuuden nykyistä rakennetta ei pystytä ylläpitämään. Ja miksi edes pitäisi, kun kierrätyskelpoista materiaalia on niin paljon käytettävissä, kertoo Rester Oy:n hallituksen puheenjohtaja Outi Luukko.

Rester Oy:n pääomistajan, työvaatetoimittaja Touchpointin näkökulmasta katsottuna kiertotalouslaitos on paitsi resurssiviisautta, myös välttämätöntä vastuullisen työvaatemalliston kokonaiselinkaaren näkökulmasta.

– Lokaalin ratkaisun saaminen globaaliin ongelmaan on valtava harppaus oikeaan suuntaan ja nostaa koko Suomen profiilia kiertotalouden edelläkävijänä, Luukko jatkaa.

Tuleva laitos pystyy vuosittain käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä, mikä on noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä. Lopputuotteena molemmilta linjastoilta syntyy kierrätyskuitua, josta voi tuottaa teollisuuden eri käyttökohteisiin esimerkiksi lankaa ja kangasta, rakennus- ja laivateollisuuden eristysmateriaaleja, akustiikkalevyjä, komposiitteja, non-woven- ja suodatinmateriaaleja sekä muita teknisiä tekstiilejä, kuten geo-tekstiilejä.

Lounais-Suomen Jätehuollon pilottilinjastolla valmistellaan täyden mittakaavan jalostuslaitosta

Lounais-Suomen Jätehuolto käsittelee Paimiossa omalla pilottilinjastollaan kotitalouksien poistotekstiiliä. Kuluttajien poistotekstiilit ovat kuitenkin materiaaleiltaan heterogeenisiä, minkä vuoksi ne ovat haastava raaka-aine jatkojalostukseen. Ennen käsittelyä poistotekstiilit lajitellaan materiaaleittain eri kuituluokkiin käyttäen apuna optista tunnistusteknologiaa, jota LSJH on ollut mukana kehittämässä. Näin varmistetaan raaka-aineen ja siitä valmistettavien kuitutuotteiden laatu.

– Lounais-Suomen Jätehuolto valmistelee pilottilinjastolla kerättyjen kokemusten pohjalta Turun seudulle täyden mittakaavan jalostuslaitosta, jossa käsitellään jo vuonna 2023 koko Suomen kotitalouksien poistotekstiilit. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen kuntien omistamat jätelaitokset, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Paimiossa kunnianhimoisia tavoitteita kiertotalousyritysten suhteen

Resterin ankkuroima aloite pyrkii rakentamaan Paimioon kiertotalousklusterin, joka yhdistää poistotekstiilin kuitujen jalostuksen ja uudelleenkäytön. Paimion kaupungin ja Yrittäjäyhdistyksen omistama Paimion Kehitys Oy tukee kiertotalousyritysten kehittymistä Paimiossa.

– Haluamme astua ulos perinteisestä kaupungin roolista ja luoda kaikille mukaan lähteville merkittävää lisäarvoa. Siksi olemme mukana kehittämässä uutta modernia ekosysteemiajatteluun perustuvaa palvelumallia. Pilottina on nyt muodostuva tekstiiliklusteri, jota seuraa tulevina vuosina muoviin, rakentamiseen ja energiaan keskittyvät klusterit. Palvelumme tavoitteena on tukea ja auttaa kehittämään uutta kannattavaa liiketoimintaa tuomalla yhteen kiertotalousyrityksiä sekä heidän potentiaalisia asiakkaitaan, jotka voivat muodostaa yhdessä uusia innovaatioita, toteaa Paimion Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mika Ingi.

Jalostuslaitoksen peruskivi muurattiin 18.8.2020. Jalostuslaitoksen toiminta käynnistyy helmikuussa 2021.