Terveyskampus Turun uusi palvelu tukee yritysten tuotekehitystä

  • Tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU tehostaa terveysalan testialustatoimintaa Varsinais-Suomessa
  • Palvelu tukee uudenlaisten ratkaisujen kehittämistä yhdessä terveysalan ammattilaisten kanssa
  • Palvelu on kehitetty paikallisten organisaatioiden EU-rahoitteisessa yhteistyöhankkeessa

Kesäkuussa toimintansa aloittava Terveyskampus Turun tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu yhdistää erilaisia terveys- ja hyvinvointialojen testialustapalveluja. Testauspalveluja koskevat aloitteet ohjataan jatkossa yhteen yhteiseen palvelukanavaan. Sen avulla on mahdollista nopeuttaa yritysten tutkimusta ja tuotekehitystä sekä tarjota uudenlaisia palveluja, joissa yhdistyvät yksittäisten testialustojen palvelut.

""
Terveyskampus Turku tarjoaa yrityksille helpon tien ideoiden testauspalveluihin.

– Yhteinen yhteydenottokanava ja sen taustalla olevat prosessit mahdollistavat uudenlaisten palvelukokonaisuuksien muodostamisen. Pystymme vastaamaan aikaisempaa paremmin ja oikea-aikaisemmin yritysten kehitystarpeisiin, toteaa Janne Lahtiranta Turku Science Park Oy:stä.

Terveyskampus Turun testauspalvelu on monivuotisen kansallisen kehitystyön lopputulos. Tarve testialustat kokoavalle palvelulle on tunnistettu Business Finlandin koordinoimassa kansallisessa Testbed-verkostossa. Varsinais-Suomessa testauspalvelun konkreettinen muoto on luotu Euroopan Aluekehitysrahaston rahoittamassa Terveysalan Välittäjäalusta -hankkeessa (Terva).

– Tarjoamme testialustapalvelumme kaiken kokoisten yritysten käyttöön. Kynnys palvelujen piiriin pääsemiseen on pyritty tekemään mahdollisimman matalaksi, sanoo Elina Kontio, Turun ammattikorkeakoulun Health Tech Lab -testialustan johtaja.

Yhteydenottokanavan kautta tutkijoilla, tuotekehitystoimijoilla ja yrityksillä on mahdollisuus päästä hyödyntämään testialustapalveluja kaikissa Terveyskampuksen kumppaniorganisaatioissa. Mukana ovat alueen korkeakoulujen tarjoamat palvelut, Turun yliopistollinen keskussairaala sekä Turku Business Regionin yritystoimintaa tukevat palvelut, kuten Prohealth Accelerator -yritysvalmennusohjelma.

Terveyskampus Turku -yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park Oy, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Yritysten yhteydenottoihin liittyvä palvelun kehittäminen sekä välittäjäalustatoimintamallin rakentaminen tapahtuu vuosien 2019-2021 aikana EAKR-rahoitteisessa Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hankkeessa.

Terveyskampus Turku -verkkosivut täällä.

Terveyskampus Turun tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU: https://innovations.healthcampusturku.fi