Turkulainen Voes kehittää avokonttoreiden houkuttelevuutta

  • Avokonttoreissa työskentelyn haasteisiin vastataan niiden toiminnallisuutta kehittämällä
  • Voes tekee yhteistyötä kehitystyössä mm. Turun yliopistosta lähtöisin olevan Aistila Oy:n kanssa
  • Uusi konsepti ottaa huomioon eri aistimukset ja niiden yhteisvaikutuksen

Liike- ja toimitilojen kehittämiseen erikoistunut Voes vastaa monen avokonttorissa työskentelevän toiveeseen ”omasta tilasta”. Voesin toimitusjohtaja Henrik Lemmetyisen mukaan Oma Tila -konsepti on helposti muunneltava ja nopeasti toteutettava malli, jonka avulla avotilojen toiminnallisuutta voidaan jäsennellä kustannustehokkaasti ilman kiinteitä rakenteita.

Voes kehittää parhaillaan salolaisen Adi Kalusteet Oy:n ja aistikokemusten tutkimiseen erikoistuneen Aistila Oy:n kanssa uuden ajan työympäristöä avokonttorien haasteellisiin olosuhteisiin.

Konsepti perustuu tutkimukseen siitä, mitä ominaisuuksia työtilassa tulee olla, jotta siinä työskentelevä tuntee olonsa turvalliseksi ja hän voi keskittyä sekä työskennellä tehokkaasti. Ääni-, valo-, tunto- ja näköaistien merkitystä on konseptissa mietitty erityisen tarkkaan.

Kuva: VOES.

– Koronaepidemia muuttaa käsityksiämme avokonttorityöskentelystä. Koronatilanne on esimerkiksi osoittanut sen, kuinka vaativaa avokonttorissa on järjestää työtila riskiryhmään kuuluvalle, koska hän ei voi työskennellä muiden kanssa jaettavassa työpisteessä, Voesin perustaja ja toimitusjohtaja Henrik Lemmetyinen kertoo.

Hänen mukaansa tilojen muunneltavuus on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää.

– Käyttäjäpalautteen mukaan esimerkiksi keskittyminen ja turvallisuuden tunne koetaan usein haastaviksi avokonttoreissa. Tämän haluamme Oma Tila -konseptillamme muuttaa, Lemmetyinen sanoo ja jatkaa:

– Kotona työskentely yleistyy koko ajan. Nyt kiireessä otettu ”megaloikka” pakottaa miettimään kriittisesti toimitilojen välttämättömyyttä ja sitä, miten toimitilat vastaavat käyttäjien tarpeisiin. Erittäin tärkeää on kuitenkin muistaa, että yhteisöllisyys näkökulmasta katsottuna yritysten kannattaa jatkossakin tehdä toimistolla työskentelystä houkuttelevaa.

Konseptin suunnittelussa on mukana Turun yliopistosta lähtöisin oleva Aistila Oy.

– Nykyiset avokonttorit koettelevat usein kaikkia aistejamme. Tavoitteenamme on auttaa Voesia kehittämään Oma Tila -konseptista kokonaisuus, joka ottaa huomioon eri aistimukset ja niiden yhteisvaikutuksen. Työtilojen aistikokemus optimoidaan yhdessä käyttäjien kanssa, Aistilan perustajiin kuuluva Mari Norrdal kertoo.

Työskentelemmekö kohta kelluvissa työpisteissä?

Voesin uuden Oma tila -konseptin keskiössä on moniaistisesti rauhallinen työpiste, jonka yksityisyyttä voidaan muunnella tarpeen mukaan. Oma Tila -konsepti taipuu hetkessä myös kahden tai jopa neljän hengen työtilaksi elementtejä yhdistämällä.

– Ääniä eristäviä erikoishuonekaluja on toki ollut aiemminkin käytössä. Oma Tila -konsepti ottaa huomioon muutkin kuin vain aistinvaraiset ärsykkeet. Konseptin tekee ainutlaatuiseksi myös se, että kalusteiden hinta on saatu painettua lähes kolmannekseen aiemmasta tasosta ja samalla kalusteista on tehty muunneltavia ja keskenään yhdistettäviä. Voimme käyttää organisaation jo olemassa olevia huonekaluja ja hyödyntää ne osana uutta konseptia, Lemmetyinen selvittää.

Oma Tila -konseptiin sisältyy käyttäjien haastattelut, materiaalikartoitukset ja -valinnat, tekninen suunnittelu, valaistussuunnitelmat ja 2D- ja 3D-mallinnukset sekä tarvittavat kalusteet.

– Emme tarjoa vain kalusteita uuden ajan avokonttorin toteuttamiseen, vaan toiminnallisia ja käyttäjien toiveisiin perustuvia ratkaisuja, Lemmetyinen valottaa.