Medicortex Finlandin aivovammatestin kehitystyö etenee

  • ELY-keskuksen tuella kehitys voidaan viedä seuraavaan vaiheeseen
  • Tavoitteena on toteuttaa pikatestin prototyyppi
  • Nykyiset epävarmat arviointimenetelmät täydentyisivät luotettavammalla biomerkkiaineisiin perustuvalla menetelmällä

Medicortex Finland Oy on saanut ELY-keskuksen myöntämää kehittämisavustusta aivovammatestin kehittämiseen. Saatu rahoitus mahdollistaa pikatestin kehitystyön jatkamisen ja viemisen seuraavaan vaiheeseen.

ELY-keskuksen myöntämä avustus on suuruudeltaan 50.000 euroa, ja se kattaa puolet koko hankkeen kuluista. Kymmenen kuukautta kestävässä projektissa on tarkoitus toteuttaa varsinaisen pikatestin alustava prototyyppi, ja osoittaa sen toimivuus laboratoriossa aidoilla näytteillä. Medicortexin tavoitteena on kaupallistaa testi, jolla voidaan helposti havaita aivotärähdyksen ja lievän aivovamman biomerkkiaineita virtsasta ja syljestä. Myönnetty rahoitus on merkittävä askel testin kaupallistamisen tiellä.

Syljen tai virtsan biomerkkiaineisiin perustuvalla aivovammatestillä on valtava markkinapotentiaali, sillä aivovammaan johtavia onnettomuuksia raportoidaan vuosittain yli 60 miljoonaa. Aivovammojen ensivaiheen diagnostiikka perustuu nykyisin potilaan oireiden ja vasteiden arviointiin, tai pään kuvaukseen tietokonetomografialla. Mainitut menetelmät ovat tunnetusti epävarmoja varsinkin lievien aivovammojen ja aivotärähdyksen havaitsemiseen. Tunnistamaton aivovamma, lieväkin, voi johtaa vakavampaan vaurioon tai kroonisiin neurosairauksiin. Biomerkkiaineisiin perustuva testi täydentäisi nykyisiä menetelmiä merkittävästi. Testiä voivat käyttää muun muassa ensivasteen toimijat, sairaaloiden päivystykset, urheiluseurat ja sotilaslääkintähenkilöstö.